Golgata – en plats med en speciell utsikt

Golgata sägs vara världens centrum enligt kristendomen, men ingen verkar veta exakt var den platsen ligger. Som vanligt i ”Det heliga landet”, så har olika kyrkotraditioner olika svar på sådana frågor. Några tror att det låg innanför murarna (Uppenbarelsekyrkan) andra tror att det låg utanför Damaskusporten (Gordons Golgata). Det handlar om att få turister till ”sina” platser och det handlar också om tradition. Har det då någon större betydelse var Golgata låg eller ligger? Nej, inte om man tror att det var innanför murarna och inte heller om det var utanför Damaskusporten. Men den plats jag nu skall föreslå var platsen för Jesu kors, den har en mycket stor betydelse i judendomen, men är idag, en palestinsk bakgård full med sopor.

Why Did the Veil Tear in Two at the Moment of Jesus' Death?

En viktig ledtråd för var den mer exakta platsen för Jesu kors, är att vittnena vid korset såg förhänget inne i templet rämna i två delar. Det hade man inte kunnat göra innanför murarna och ännu mindre utanför Damaskusporten. (Varför brast då förhänget när Jesus dog? Jo, när en far såg sin son dö, så rev denne sönder sina kläder.)

Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner, jorden skakade och klipporna rämnade, och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände, greps de av stark fruktan och sade: ”Den mannen måste ha varit Guds son.” (Matt 27:51-54)

Korset stod alltså någonstans där man kunde se förhänget brista uppifrån och ned. Det är bara från Olivberget man kan se in i det heliga i templet. Så korset måste alltså ha stått någonstans på Olivberget.

Det finns exakta judiska beskrivningar om var någonstans på Olivberget, man kunde se rätt in i templets heliga och därmed se förhänget. Det handlar om en av de mest märkliga seder som judarna praktiserade under templens tid. Den seden handlade om ett offer, som skulle utföras utanför murarna, men som krävde insyn i templets allra heligaste. Det handlade om den röda kon. Ett offer som först gjordes av Mose, sedan av Esra, därefter sju gånger till. Den tionde gången skulle det offret utföra av Messias, enligt den judiska tron.

Vad som kan berättas om den röda kon, är spännande och någonting som även pågår i nutid. Men det får jag återkomma till imorgon eller möjligtvis senare.