Pribram, Bohm och tusenårsriket

En av de mest intressanta frågor jag sysslat med är den om ett kollektivt medvetande. Jag är inte och har aldrig varit kollektivist, men ett kollektivt medvetande är inte alls samma sak som kollektivism. Däremot kan det vara motsatsen till individualism i vissa former. Kollektivism är att med våld försöka skapa något som eventuellt skulle kunna likna ett kollektivt medvetande, men med människor som har disparata uppfattningar om det mesta och därmed kräver ett auktoritärt ledarskap för att kunna genomföras. För att lite ironiskt citera en gammal predikant, så har djävulen alltid härmat Guds verk.

Eftersom vi nu ändå är inne på ämnet Gud, så hade jag i min ungdom strukit under stora delar av kapitel 17 i Johannesevangeliet. Det handlade om enhet.

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

De här texterna brukade de olika kyrkoledarna anföra när de skrev under ett dokument tillsammans eller började kompromissa med varandra i lärofrågor. Jag såg nog Jesu ord som lite djupare än så, men jag letade efter vad som kunde menas med denna enighet. Det var en stor fråga för mig som tonåring.

Men sedan läste jag någon gång på 1980-talet på SvD:s Idagsida om David Bohm och om Carl Pribram. Det skakade om mig och jag köpte böcker om detta. Pribram menade att hjärnan fungerade som ett hologram, där ett interferensmönster tolkades till det vi varseblev och såg som naturligt. Det mest intressanta med detta var att i ett hologram kunde man belysa en del av en bild med laser (en enfrekvent stråle) och då kunde man se hela bilden. Alltså om man holografiskt fotograferade en häst, så kunde man belysa hästens svans och man såg då hela hästen, dock inte i 3D, men i 2D.

Pribram och Bohm träffades och diskuterade detta och det resulterade i en världsbild som helt och hållet är som ett hologram. Interfernsmönster som tolkas av våra hjärnor, men framförallt att en del av verkligheten innehåller helheten, dock endast i 2D-bild.

Jag läste av och om David Bohm och insåg att han genom Pars pro toto (delen kan gälla för helheten) börjat resonera med den indiske gurun Krishnamurti om ett gemensamt eller kollektivt medvetande. De menade att om endast en människa kunde isolera sitt medvetande från de föroreningar som hat, avundsjuka, girighet o.s.v. så skulle alla andra kunna bygga vidare på detta genom att ansluta sig till det renade medvetandet på något vis. De menade till och med att någon troligen genomfört denna isolering och att inte mer hade hänt berodde på att det gemensamma medvetandet var så förorenat att det var som om att tända en eld i för fuktig mark. Då tänkte jag på ett nytt bibelord, den här gången ett ord från Jesus i Lukasevangeliet: Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!

Då, någon gång på andra hälften av 1980-talet så menade jag att Jesu ord i Johannes 17 naturligtvis syftade på att han redan hade isolerat sig (varit helig = varit avskild) och att det nu var upp till oss andra att ansluta oss till hans renade medvetande. Men hur skulle det gå till? Det var den stora frågan. (En del av mitt svar på frågan finner ni i min förra bloggpost).

Men nu släpper jag frågan om hur det skall hända och istället riktar in mig på vad som händer. Så här tror jag idag efter att ha bearbetat denna fråga till och ifrån i snart 35 år:

Det vi människor strävar efter är någon form av sann gemenskap. Jag hatar falsk gemenskap mer än något annat, men önskar nå sann gemenskap på olika vis. Vi väljer idag vilka vi vill ha gemenskap med delvis utifrån våra erfarenheter vilka vi inte vill ha gemenskap med. Men vad händer om några uppnår ett gemensamt medvetande? Jag tror inte det handlar om att alla vill springa till ICA samtidigt eller koka kaffe vid samma tidpunkt eller ens några som helst integritetskvävande effekter.

Istället tror jag att vi kan nå positiva nivåer som överträffar de mest intima vi människor har idag. Att vi kan känna en äkta gemenskap även med dem vi skulle utesluta idag. Att vi helt enkelt når en vad som idag kallas ”flockimmunitet” mot föroreningar av våra medvetanden. Där någonstans har vi det som kallas ”Tusenårsriket”.

Gud som rebell

Det nästan förargligt enkla sättet Gud presenteras på i den första raden i bibeln indikerar ett revolutionerande koncept om Gud som genomsyrar hela Torahn: I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är som om huvudpersonen i ett skådespel dyker upp på scenen utan någon förklaring eller någon bakgrundsinformation. Vi vet ingenting om Gud. När föddes Gud? Var bor Gud? Hur är Gud? Det som inte sägs är lika viktigt som det som sägs.

Om vi sätter denna bibelns inledande text i sitt historiska sammanhang så blir detta ännu tydligare. Ingen annan gud skulle ha fått en liknande beskrivning på den tiden. Gudarna på den tiden hade en bakgrundshistoria, de var födda och bodde någonstans, kanske med sin familj. Det fanns detaljerade historier om de olika gudarna. Folk berättade dessa historier, men det fanns ingen historia att berätta om Israels Gud.

När Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken, så vill Mose veta Guds namn. I den hedniska mytologin var det en avgörande fråga, namnet på en gud var nödvändigt att känna till, för att kunna utöva påtryckningar på guden och kontrollera honom genom magiska besvärjelser. Men Gud svarar Mose: ”Eheyeh asher Eheyeh” (”Jag är den jag är” eller ”Jag är den jag kommer att vara” ). Genom dessa hebreiska ord säger Gud till Mose: Jag har inget namn. Jag är den som existerar. Ingen kan kontrollera mig genom någon magi. Israels Gud har visat sig vara betydligt mer svårflörtad än de polyteistiska gudarna. Eller rättare sagt: det går helt enkelt inte att blidka honom.

Frasen blev senare omarbetad till ett namn bestående av de fyra bokstäverna YHVH, en tredjepersonen form av verbet ”att vara”, oftast översatt till Herren. Men det är mer en beskrivning än ett namn. Som om Guds existens ligger bortom vår förmåga att förstå, men samtidigt är påtaglig. Beskrivningen av Gud visar en Gud som skapar, men inte är skapad, utan förfäder och familj, en Gud som skapar världen genom Ord och inte genom svärd.

Detta ligger så långt ifrån den dåtida föreställningen om de olika gudarna som inte kom överens och där det inte fanns någon allsmäktig makt att ty sig till. Polyteismen närde en kaotisk världsbild, medan det ”nya konceptet” med en enda Gud lade grunden för tankarna om en harmonisk tillvaro där en enda allvetande och allsmäktig Gud kunde råda.

Det handlar alltså inte enbart om en reducering av numerären i ett pantheon. Det är en total förändring i synen på det Gudomliga. Israels Gud är inte en del av naturen, utan skaparen av naturen. Han har inga behov och kan inte manipuleras. Han interagerar inte med andra gudar och därför finns det inte längre några berättelser att föra vidare om dessa gudar. Istället förflyttar sig händelserna från berättelser om gudar till hur den ende allsmäktige Guden interagerar med oss människor, trots att han har en ställning som står över naturen. Gud är inte en människa.

Detta är den grund varpå hela bibelns undervisning om Gud vilar. Israels Gud är en Gud som inte har någonting med de andra gudarna att göra och därmed omintetgör han inte bara dessa gudars historik, utan också dessa gudars existens och berättigande i våra medvetanden. Samtidigt minimerar sig Gud ur en religiös synvinkel. Han vägrar att låta sig avbildas. Han tolererar inga andra offerplatser än den enda som han själv valt ut (Tempelberget i Jerusalem). Han väljer ut ett folk som inte på något sätt passar in i den övriga polyteistiska världen. Vare sig bland egyptier eller bland mesopotamier. Vare sig hos greker eller hos romare. Inte ens i den monoteistiska världen passar de in. Vare sig kristna eller muslimer har anammat judarna. Dessa har däremot stulit deras historia och deras gudskoncept och transformerat om dessa till sina egna behov av historicitet och unikitet.

När vi får en riktig och sann uppfattning om Gud, så förstår vi alltså att Gud agerar på ett sätt som närmast kan beskrivas som rebelliskt mot oss människor. Men eftersom han är allsmäktig och allvetande, så kan ju knappast rebellen vara hans sanna jag. Gud kan ju inte i sitt innersta väsen vara en rebell. Däremot kan ju emanationer av Gud uppträda rebelliskt mot våra etablerade sanningar. Denna blogg är ämnad att särskilt belysa en viss rebellisk emanation av Gud: Det gudomliga Ordet som blev människa och bodde bland judarna.

Länkar:
http://larryhurtado.wordpress.com/2013/04/19/early-christian-monotheism/
http://www.andersgerdmar.com/blog/the-christian-canon-is-early/629/
http://www.stefangustavsson.se/?p=1728
http://www.dagen.se/nyheter/varannan-svensk-jag-tror-pa-gud/
http://aletheia.se/2009/09/18/abraham-forstod-vem-gud-var/