Är verkligen människan skapad till Guds avbild?

Människan är skapad till Guds avbild, har vi lärt oss.  Till intäkt för detta påstående så brukar man främst anföra 1 Mos 1:26-27: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Som man och kvinna skapade han dem.” Likaså anförs 1 Mos 9:6: Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud gjorde människan till sin avbild.

Men om vi läser noggrant – och det gjorde de gamla fariséerna – så kommer vi se att det finns två tillfällen där bibeln talar om skapandet av människan. Det första var ju i 1 Mos 1:26, men sedan kommer en ny berättelse i 1 Mos 2:7: Då formade Herren Gud människan av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar, så att hon blev en levande varelse. Den stora skillnaden mellan hur skapandet av människan är beskriven i kapitel 1 respektive i kapitel 2, kunde inte undgå fariséernas uppmärksamhet. För dem var ju bibeln föremål för väldigt detaljerade studier.

För att kunna förklara dessa skillnader så började man resonera i termer av att den första människan skapades som man och kvinna, alltså en närmast androgyn varelse, och att skillnaden mellan könen uppstod först i samband med ingreppet i Adams kropp.

Den först skapade människan är enligt den judiska traditionen Messias. Han existerade före skapelsen för hans ande var redan närvarande då. Han skapades till Guds avbild. Men han är på ett annat vis också den andre Adam, då den köttsliga delen av honom skall komma till först efter Adam.

Rabbi Akiba (ca 40-137 v.t.) menade att 1 Mos 9:6 inte alls skulle läsas som att Gud gjorde människan till sin avbild. Istället argumenterade han för att Gud gjorde människan efter avbilden. Den förste människan är Messias, som är en avbild av Gud och därmed också alla andra människors idealbild. Människan är alltså – enligt rabbi Akiba – inte skapad efter Guds avbild, utan skapad efter idealbilden, den första människan, Messias. Mystiken lär sedan att originalet splittaras i miljardtals själar. Dessa själar når inte perfektion förrän de uppnått Messianskt medvetande. Då återförenas de och bildar Den siste Adam.

Det är svårt att förklara mystik. Det ligger i sakens natur. Men en fråga som är berättigad att ställa sig är huruvida denna mystik på något sätt präglat lärorna i Nya Testamentet?

Svaret på den frågan är förbluffande. Paulus refererar ständigt till Jesus som Den siste Adam och omfamnar detta koncept i princip helhjärtat. Eller vad ska vi säga om 1 Kor 15:45-49?

Och så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en varelse med liv. Men den siste Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först, utan det fysiska; därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord; den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var, så är också de jordiska, och som den himmelska är, så är de himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska.

Eller 2 Kor 3:18:

Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

2 Kor 4:4-6:

Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Messias, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Messias: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Messias ansikte skall sprida sitt ljus.

Ef 4:23-24:

Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till.

Kol 1:15-20:

Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen, ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter; allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allting, och allting hålls samman i honom. Och han är huvudet för kroppen, för församlingen, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda till att överallt vara den främste, ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.

Kol 3:9:10:

Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare.

Paulus verkligen vräker sig i de mystiska lärorna för att nå fram med evangeliet. Men håll med om att med den judiska mystiken så får alla dessa texter av Paulus en klar och tydlig innebörd. Utan kunskap från den judiska mystiken så finns det ju i princip fritt spelrum att tolka Paulus på vilket sätt som helst. Nu vet vi vad den judiska mystiken säger och vi förstår – om vi är det minsta öppna för sanningen – att det i princip är den tidiga kabbalan som ligger till grund för Paulus läror. Vad för konsekvenser kan det få för oss idag? Tja, … det är ju en intressant fråga i sig själv.

Men en sak kan vi ju tydligt se, Paulus menar ju att det är Messias som är en avbild av Gud. Vi andra skall sedan likna Messias.

Länktips:
http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2013/04/25/bringa-klarhet-i-fragor-om-andens-liv/
http://aletheia.se/2013/04/25/9-daliga-karismatiska-vanor-vi-behover-sluta-med/
http://www.kolportoren.com/2013/02/vem-var-jesus-eller-nu-kor-vi.html

Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

47 kommentarer

 1.  /  25 april, 2013

  Intressant! Att den judiska mystiken eller den muntliga traditionen var ett normalt inslag i den judendom som apostlarna representerade, tror jag absolut.
  Det jag inte förstår är hur rabbi Akiva kan förstå 1 Mos 9:6 som han gör. Vad jag kan se finns det i den hebreiska texten orden ”till Elohim (alef, lamed, hey, mem)) avbild”. De som kan hebreiska kanske kan bekräfta.

 2. SÅ,
  ”There is a fundamental theosophical statement by Akiba in the Talmud relative to this topic. He says, in Abot, iii. 14, ”How favored is man, seeing that he was created in the image! as it is said, ‘For in the image, אֱלֹהִ֔ים made man'” (Genesis 9:6). That ”in the image” does not mean ”in the image of God” needs no proof; for in no language can ”image” be substituted for ”image of God.” The verse quoted is not that of Genesis 1:27, wherein the creation of man in the image of God is primarily stated. Genesis 9:6 treats only secondarily of man’s creation. In fact Akiba does not speak only of the image (צֶ֣לֶם) according to which man was created, but also of the likeness.[7] בְּצֶ֣לֶם really has no other signification than ”after the image.” Akiba, who denies any resemblance between God and other beings, teaches that man was created after an image, an archetype or an ideal, and interprets Genesis 9:6, ”after an image God created man,” an interpretation impossible in Genesis 1:27. In the benediction in Ket. 8a, בצלמו בצלם דמות תבניתו, wherein God is blessed because ”He made man in His image [בצלמו], in the image of a form created by Him,” the concluding explanatory words state, in Akiba’s style, that Adam was created after the image of a God-created type (תבנית).”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Kadmon

 3.  /  26 april, 2013

  Jag förstår inte Akivas tankegång eftersom det står ”elohim” med de hebreiska bokstäverna i detta stycke: ‘For in the image, אֱלֹהִ֔ים made man’” (Genesis 9:6).

 4. Elisabeth

   /  26 april, 2013

  Ja, ser man till ett förtydligande som Akiva gör belyser det skapelsen av människan. Man ser tydligare att ”vi..människan INTE är skapad i likhet med Gud…det vore ett alltför anspråksfullt antagande, ja, en rent av hisnande högmodig tanke. Akiva via Talmud /wikipedia :
  .” Akiba, who denies any resemblance between God and other beings, teaches that man was created after an image, an archetype or an ideal, and interprets Genesis 9:6, ”after an image God created man,” an interpretation impossible in Genesis 1:27. In the benediction in Ket. 8a, בצלמו בצלם דמות תבניתו, wherein God is blessed because ”He made man in His image [בצלמו], in the image of a form created by Him,” the concluding explanatory words state, in Akiba’s style, that Adam was created after the image of a God-created type (תבנית).”

 5. Elisabeth

   /  26 april, 2013

  Detta ämne är en viktig utmaning för oss som suttit vid Kristendomens slappa bröst och diat dess lögnblask. Kyrkan har tagit för givet att ”vi är gudar”, ingen inom Kyrkan har brytt sig att med självkritiska studier ägna sig åt att gräva i hebreiskt källmaterial. Därför att då snubblar de för nära det Judiska ursprunget med flera tusen års kunskap…
  Tack Micael, du är en ‘riktig sökare’, du behövs verkligen. We love you !
  Shabbat Shalom !

 6.  /  26 april, 2013

  Jag har naturligtvis inte kunskap att avgöra vad den hebreiska texten verkligen säger, men fakta är att det står elohim i 1 Mos 9:6. Alla rabbiner är inte heller översens om allt.

  Rabbi Akiva har haft fel tidigare, så fruktansvärt fel att det bidrog till den näst värsta massakern av judar i historien. Han var den som stödde bar Kosiba (felaktigt kallad Cochba) och utpekade honom som Messias, vilket ledde till det enormt blodiga slutet för judarna i Israel år 135. Mycket tragiskt. 🙂

 7.  /  26 april, 2013

  Här finns hebreisk interliniar text: http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/gen9.pdf

  Hjälp! Det blev en glad gubbe i slutet av mitt förra inlägg, det skulle naturligtvis vara en ledsen.

 8. Elisabeth

   /  26 april, 2013

  SÅ, Tyvärr din länk kan inte nås ”forbidden” står det. Ja, Akiva hamnade lite fel med Kosiba, men han anses ändå som en av de största av israeliska lärde. Kyrkans ”lärde” ägnade sig bara åt grekiska gudars filosofi. Därav deras missfoster till ”Trosbekännelser..”

 9. micaelost

   /  26 april, 2013

  Rabbi Akiva kan ju misstänkliggöras om man är på det humöret (vad det nu har med skapandet av människor att göra), men Paulus är ju helt klart inne på samma spår.

 10. Shmuel

   /  27 april, 2013

  Oavsett hur vi ser på Adam före fallet så har vi en ganska klar bild av vad vi ska bli efter förhärligandet. Lika Yeshua. Yeshua omvände ju det som skedde vid fallet? Så vi har möjlighet att komma tillbaka in i Eden, YHWH¨s ursprungliga plan. Plan A.

 11.  /  28 april, 2013

  Micael, visst är Paulus inne på de två Adam, men inte inne på Akivas förnekande av vad den hebreiska texten faktiskt säger i 1 Mos 9:6: ”Den som utgjuter människoblod, hans blod skall utgjutas av människor, ty Gud har gjort människan till sin avbild.”
  Hur skulle Paulus eller Jakob som dessutom levde flera generationer före rabbi Akiva, kunna bygga på Akivas lära, när de skriver att alla människor är skapade till Guds avbild, även Jeshua.

  Jak 3:9: ”Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.”

  2 Kor 4:4: ”Ty den här tidsålderns gud harförblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.”

  Kol 1:15: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.”

  Kol 3:10″ ”och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare”

  Paulus och Jakob tror uppenbarligen på att den hebreiska texten är sann och rätt översatt i våra biblar.

  När då rabbi Akiva säger: ”‘For in the image, אֱלֹהִ֔ים made man’” (Genesis 9:6). That ”in the image” does not mean ”in the image of God” needs no proof; for in no language can ”image” be substituted for ”image of God.”, så är det enbart hans egen subjektiva åsikt som dessutom har den hebreiska texten emot sig. Det hebreiska ordet som återges i denna text betyder inte ”image” som det påstås utan just elohim.

  Nu är det så att jag hittade ett citat av rabbi Akiva där han instämmer med den hebreiska texten: ”Rabbi Akiva said that it demonstrated the value of human beings that God created us in God’s image, and that it was an act of still greater love that God let us know (in Genesis 9:6) that God had created us in God’s image. (Mishnah Evot 3:14)
  ”And Rabbi Akiva also said that whoever spills blood diminishes the Divine image.” (Tosefta Yevamot 8:7)

  Så vad skall man tro… 🙂

 12. Elisabeth

   /  29 april, 2013

  Nu vet vi ju inte allt som egentligen uttrycks i Gen.1.9. Det var i sammanhanget om följderna av att ‘utgjuta människoblod’ som detta skrivs, till skillnad från Gen.1:27 – 2:17 där rabbiner hävdar att Adam verkade i sin roll som man under hundratalsår med agrikultur, ge namn åt djuren, artbestämmelser,m.m. Vi har ju inga exakta år, men vad vi vet är en dag som tusen år.. Eva kom betydligt senare, där Gen.2 :18 visar att skalelsen av Adam fullbordas med kvinnan. På ‘fredagskvällen’ syndade Adam med att äta av förbjudna vin-frukten..

  Vi vet också att efter syndafallet föddes många bisarra varelser, efter Abels död. Kain fördrevs till Kabul. Adam och Eva separerade. De var åtskilda i 130 år och under den tiden föddes många ‘icke-människor’…det var ‘djur med mänskliga former’. Ingen av deras avkomlingar innan Set reste sig över mänsklig form och kunde uppnå högre existens och många, många av dessa själlösa, lågt stående individer befolkade jorden.(Rabbi Kahn, Gen 6:1-2)
  Gen.5:3 När Adam var 130 år fick han en son som var lik honom, hans avbild. Hela kapitlet visar välsignelser från Gud. Kap.6 återgerföljderna efter syndafallet och Guds plan med Noa som bevisar Guds rättvisa dom över synden.

  Vad vi ser här motsäger att alla människor är skapade till Guds avbild. De ”varelser” som kom till världen genom en människa var hälften djur härften människa, en del inte ens med mänskliga gener.

 13. Elisabeth

   /  29 april, 2013

  SÅ, bara helt kort :Kol 1:15: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat”
  Här talar Paulus om Jeshua Messias, Guds Lamm som utsågs före världens begynnelse..
  Han är förvisso människa under sin jordevandring, men kvalitativt urskiljer han sig från alla människor. Vad är din uppfattning om detta ?

 14.  /  29 april, 2013

  Ja, Jeshua skiljer sig från andra människor, inte i sin mänsklighet, han var en äkta människa en Davids son, men härkomsten skiljer. Den förste Adam kom från jorden, den andre hade sitt ursprung från himlen genom att han var förutsedd sedan världens grundläggning. Allt är skapat till och genom Messias (Memra) vilket visar på att Messias Ande verkar ha funnits före skapelsen.

  Nu är det så att Jakob skriver att människorna (mänskligheten) är skapade till Guds avbild. Jag sätter betydligt mer tilltro till Jakobs brev än till The Book of Yasher som antagligen rabbi Ari Kahn har hämtat sina teorier ifrån. Några varelser som var till hälften människor och hälften djur tillhör spekulationernas dimhöljda töcken. Det finns så många spekulationer om 1 Mos 6:1-2.

  Vi vet inte ens vad som ligger i begreppet ”Guds avbild” och att Adam födde en son som ”var lik honom”. Man skulle kunna dra slutsatsen att det är en viss skillnad mellan att vara Guds avbild och Adams avbild, men vad den skillnaden i så fall består av är inte klart uppenbarat. Här finns det utrymme för många åsikter. (Två judar minst tre åsikter) 🙂
  Var välsignad!

 15. SÅ,
  Var kom Ari Kahn in i den här frågan? Vet du något om det som inte jag vet?

 16.  /  29 april, 2013

  Elisabeth citerade rabbi Kahn, därför min inblandning av honom.

 17. Vad gäller Jak 3:9 så säger King James:
  ”are made after the similitude of God.”
  på svenska blir det:
  ”är gjorda efter avbilden av Gud”
  Lägg märke till den bestämda formen på ”avbilden”.
  Om något är gjort efter ”avbilden” så är det ju på pricken det rabbi Akiba säger.

 18. SÅ,
  I övrigt citerar du ju Pauli ord som säger att det är Messias som är Guds avbild. Om Paulus behöver skriva att Messias är Guds avbild, så är de ju i princip detsamma som att vi andra inte är Guds avbild – i alla fall inte förrän vi är ett med Messias.

 19.  /  29 april, 2013

  Micael, King James säger egentligen inget annat är andra översättningar. Det som är intressant är vad den hebreiska texten säger. Vad jag kan se så står inte ”image” i bestämd form i hebreiskan.

  Det rabbi Akiva säger är att han förnekar att ordet ”Guds” finns i texten, vilket inte är fallet.

  ””How favored is man, seeing that he was created in the image! as it is said, ‘For in the image, אֱלֹהִ֔ים made man’” (Genesis 9:6). That ”in the image” does not mean ”in the image of God”

  Varför skriva Elohim med hebreiska bokstäver och påstå att det betyder avbild (image)?
  Ordet avbild skrivs med bet, tzade, lamed, mem.

  Det måste gå att förstå Paulus två Adam utan att förvanska den hebreiska texten.

 20. Elisabeth

   /  29 april, 2013

  Egentligen var det Rambam själv som trodde att det en gång fanns ‘människo-liknande ‘ varelser som saknade ” breath of God” som vandrade på jorden. Citerar :
  ”Those sons of Adam who were born before that time, were not human in the true sense of the word. They did not possess ”the form of the Almighty”. With reference to Shet (Seth) who had been instructed, enlightened and brought to human perfection, it could rightly be said, ”he, (Adam) begat a son in his likeness, in his form”.
  It i acknowledged that a man who does not possess this ”form” (the nature of which has just been explained) in not human, but a mere animal in human shape and form. Yet such a creature has the power to cause harm and injury, a power that does not belong to any other creatures.
  For those gifts of intelligence and judgment with which he has been indowed for the purpose of acquiring perfection, but which he has failed to apply to the proper aim, are used by him for wicked and mischievous ends; he begets evil things, as though he merely resembled man, or simlated his outward appearance.
  Such was the condition of those sons of Adam who preceded Shet.

  In reference to this subject the Midrash says :” During the 130 years when Adam was under rebuke he begat spirits ”i.e.,demons; when however, he was again restored to divine favor
  ” he begat in his likeness, in his form” This is the meaning of the passage ”Adam lived one hundred thirty years, and he begat in his likeness, in his form”.
  (Bereshit 5:3) (Guide for the Perplexed 1:7)

  SÅ, Kahn citerade från Rambam i sin bok ”Echoes of Eden”.

 21. Elisabeth

   /  29 april, 2013

  micaelost :”så är de ju i princip detsamma som att vi andra inte är Guds avbild – i alla fall inte förrän vi är ett med Messias.”
  -Amen, jag tror också att det inte är förrän vi blir ETT med Messias Jeshua som vi kan tala om jämförelsen att vara Guds avbilder.

 22. SÅ,
  Du skriver. ”Micael, King James säger egentligen inget annat är andra översättningar. Det som är intressant är vad den hebreiska texten säger. Vad jag kan se så står inte ”image” i bestämd form i hebreiskan.”

  Intressant om du har en hebreisk originaltext från Jakobs bok. 🙂

 23.  /  29 april, 2013

  Elisabeth, när det gäller ting i begynnelsen och slutet så finns det så knapphändiga fakta så vi ”tror” alla. Den judiska traditionen är nog nedskriven i bl a Yashers book, jag gissar att Rambam hämtat sina tankar därifrån. http://www.sacred-texts.com/chr/apo/jasher/

  Instämmer med det Micael skrev och som du citerade. Den förste Adam kanske kan ses som en jordisk kopia av den som skulle komma, men han blev förvrängd av synden. Den som är ”i Messias” är en ny skapelse och ett med Messias som Guds avbild.

 24.  /  29 april, 2013

  Micael, jag uppskattar din humor. 🙂

  Men det finns en hebreisk text av 1 Mos 9:6, den text som rabbi Akiva citerar fel.

 25. SÅ,
  Jag är inte alls säker på vad 1 Mos 9:6 säger, men jag utgå från att rabbi Akiba inte kan vända upp och ned på den hebreiska texten utan protester. Så slarviga är inte judarna att de blir lurade av något sådant.

  Förresten så firadejudarna ”majbrasa” igår för rabbi Akiba: Lag Baomer http://www.jeschurun.se/

 26.  /  29 april, 2013

  Utifrån det citat du gav av Akiva så säger han ”avbild” och skriver elohim på hebreiska. Något är det som inte stämmer i alla fall. Vad säger du om citatet jag gav av Akiva där han säger att människan skapades till Guds avbild? Jag tror att vi får lämna rabbi Akiva, han verkar inte ge klarhet i frågan. Vad 1 Mos 9:6 säger kan vi se i alla översättningar, även den översättning som är godkänd av synagogan i Sverige.

  Ja, jag känner till denna (oförståeliga) beundran för Akiva. Hela historien med hans medverkan när det gäller bar coshba-upproret mot romarna år 132-135 är djupt olyckligt. Det var en större tragedi än Jerusalem fall år 70.

  ”Rabbi Akiba, som stödde revolten, trodde att Bar Kochba (stjärnans son, riktiga namnet antagligen Simon Ben Kosiba) var den länge förväntade Messias. Hans profetior var, att revolten skulle vara framgångsrik, men trots att kriget började hoppfullt för judarna slutade det i fullständig katastrof. Kejsare Hadrianus gav order till sin fältherre Julius Severus att slå ner revolten med alla till buds stående medel. Det gjorde de romerska legionerna. Cassius Dio talade om att 580 000 judar dödades under fälttåget, och att 50 städer och 985 byar förstördes. Troligen hämnades romarna även för diasporarevolten, som ledde till att romarna måste uppge försöken att inta parterriket.”
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba-revolten

 27.  /  30 april, 2013

  Texter som kan vara intressanta och som har mer officiellt erkännande är de olika Targumtexterna. Det är det enkla folkets texter på arameiska som ges ett delvis förklarande innehåll, typ Levande bibeln. Den speglar alltså den undervisning som fanns i synagogorna där Am Haarets samlades. Den engelska översättningen av 1 Mos 9 är följande:

  ”IX. And the Lord blessed Noah, and his sons, and said to them, Spread forth and multiply, and replenish the earth. And the fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth, and on every fowl of the heavens; of all that the earth swarmeth forth, and all the fishes of the sea, into your hand are they delivered. Every moving thing which liveth to you shall be for food: as the green herb have I given to you the whole. But flesh which is torn of the living beast, what time the life is in it, or that torn from a slaughtered animal before all the breath has gone forth, you shall not eat. But the blood of your lives I will I require of every animal which hath killed a man, I will require that it be put to death on his account. And from the hand of the human being, from the hand of the man who hath shed the blood of his brother, will I require the life of man. Whoso sheddeth the blood of man, the judges, by witnesses, shall condemn him unto death; but he who sheddeth it without witnesses, the Lord of the world will bring punishment on him in the day of the great judgment; because in the image of the Lord He made man. And you, spread yourselves abroad and multiply; bring forth in the earth, and increase in it.”
  http://targum.info/pj/pjgen6-11.htm

  Targum har som du ser ”because in the image of the Lord He made man.” Targumtexterna fanns på Jeshuas tid. Vi ser här att texten gtts mer detaljer enligt de s k noalagarna. Man skall inte äta djur som inte är helt dött, t ex. Men varje levande ting som rör sig är tillåten att äta. Bra att det inte är en befallning att äta allt som rör sig, jag tänker på maskar och grodor m m. 🙂

 28. SÅ,
  Så om rabbi Akiba skulle ha bytt åsikt, så kan vi lämna honom? Tänk efter nu vad du säger …

  Jag glömde en sak vd gäller Jak 3:9. Jakob skriver inte ”TILL Guds avbild” såsom B2000 har översatt. Hak skriver ”EFTER Guds avbild”. Om man skapas till Guds avbild eller efter Guds avbild är två helt olika saker,

 29.  /  30 april, 2013

  Ja, jag har tänkt efter. Skillnaden är att den du tänker på kan man fråga och han kan ge goda förklaringar till varför han ändrat sig. Detta går av förklarliga skäl inte när det gäller Akiva. Jag tror dessutom att formuleringen som tillskrivs Akivan inte är korrekt eftersom den uppenbarligen skriver Elohim med hebreiska bokstäver och påstår att det står image. Wikidedi i detta fall har nog skrivits av en som inte kan hebreiska. Det går alltså inte att använda Wikipedias citat av honom.

  Micael, gå på den grekiska texten i Jak 3:9 istället för olika översättningar. Vad säger den?

 30. SÅ,
  Du skriver: ”Wikipedia i detta fall har nog skrivits av en som inte kan hebreiska.”

  Det är en lätt redigerad text från Jewish Encyclopedia:
  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/761-adam-kadmon

 31. SÅ,
  Du börjar låta som han raketforskaren Christian Malm.
  Vad säger du om alla citaten från Paulus? Att det ä Messias som är an avbild av Gud? Att vi blir (BLIR) en bild av vår skapare o.s.v.?

 32.  /  30 april, 2013

  Ja, Jewish encyclopedia är mer tillförlitlig och det stämmer med Wikipedias citat av Akiva. Naturligtvis ser Akiva som alla andra att det i den hebreiska texten står ”Guds avbild” men Akiva bortser från ordet Elohim, verkar det som. Men i andra citat av honom gör han inte det. Vilka citat vill du jobba vidare med? Om du tror att Akiva gör rätt att inte förstå det som texten säger, så berätta för mig. Jag har ingen agenda åt något håll, jag vill bara veta sanningen. Jag är väl för trögfattad som inte förstår att vissa ord skall bortses ifrån för att få fram det man vill. Jag litar inte på en person som profeterade falskt angående bar Coshbas messiasskap som förorsakade det näst största enskilda lidandet och mördandet av judar under historien.

  Vill berätta att jag snart läst ut ”Judiskt liv i Europa 1786-1933” och det är en skakade läsning hur judar i alla Europas länder haft det under varierande styren som oftast haft en stark judefientlig politik. Men det är inte i närheten av det som hände år 135. Rekommenderar denna bok starkt till de som vill få en detaljerad bild av (jude)politiken under denna tid.
  http://www.bokus.com/bok/9789175042510/judiskt-liv-i-europa-1786-1933-integrationsprocess-med-forhinder/

  Vad i Paulus skrifter skulle jag ha problem med?
  Kan inte både Adam och Jeshua vara skapade till Guds avbild, men ha olika ursprung? Kan inte den första människan vara en prototyp till den som på ett mer fullkomligt sätt skulle bli Guds avbild?
  Kan det finnas olika nivåer när det gäller Guds avbild, eller måste det bara finnas en typ av Guds avbild?
  Det finns många tankespår som vi bör undersöka innan vi räknar bort ord i den hebreiska texten.

  Ps/ Slag under bältet är inte tillåtet. Säger det med tanke på att du nämnde Christian Malm samtidigt med mig. 🙂

 33. SÅ,
  Jag har ingen förkärlek för rabbi Akiba. Han framfördes i Jewish Encyclopedia i argumentationen för två Adam. Hur Akiba skall tolkas förstår inte jag riktigt heller, men ja ser att hans tolkning passar in på hur Paulus lär ut.

  Vad gäller slag underbältet, så kom jag väl att tänka på raketforskaren på nåt sätt … 🙂

 34.  /  30 april, 2013

  Micael, man måste få ifrågasätta utan att bli liknad vid en viss raketforskare. 🙂

  Jag tror att Akiva är ett blindspår när det gäller att förstå Paulus två Adam. Om inte så kan du väl förklara lite mer tydligt. Det jag inte förstår är att ordet ”elohim” tycks vara i vägen för Akiva. Jag är också på samma linje som du när det gäller förebilden till Adams skapelse.

  Fundera på de frågor jag ställde, t ex denna: ”Kan det finnas olika nivåer när det gäller Guds avbild, eller måste det bara finnas en typ av Guds avbild?”
  Kan inte Adam vara Guds avbild när det gäller andra aspekter än den avbild som jeshua är av Gud?

  Det handlar alltså om att försöka förstå vad det betyder att Adam skapades till Guds avbild. Inte att stryka ordet ”Elohim” för att det inte passar in i teologin.


 35. Det är inte själva ifrågasättandet som påminde om raketforskaren, det var det envisa greppet om några få argument när Paulus har massvis som säger nåt annat.
  När det gäller Akiba, så är han inne på samma spår som Paulus. Hur han läser hebreiskan vet inte jag, jag kan inte hebreiska så väl att jag kan vederlägga kända rabbiner.
  Vad gäller olika nivåer, så är väl artikeln ganska klar i att vi troligen är en avbild av en avbild. Då handlar det om olika generationer i kopieringen.

 36.  /  30 april, 2013

  Vi är nog väldigt överens i sak, men jag kan inte köpa en förklaring där man bortser från ett hebreiskt ord och att samme man inte gör det i andra citat. Du förstod det ju inte heller Akiva. Finns det ingen annan att citera?

  När det gäller arvsmassan så är vi förmodligen en avbild av en avbild, o s v, men jag tror också på att människan har en ande som är från Gud och att allt liv är från Gud, även det som har en fallen natur som Adam. Människan har det som djuren inte har, en ande.

  Människan är väl tänkt att ha evigt liv om inte synden kommit in? Den naturliga människan är dömd till att döden dö om inte ”om” funnits. Men Om:et (Memra) blev människa och blev oss till räddning.

  Micael: ”Om Paulus behöver skriva att Messias är Guds avbild, så är de ju i princip detsamma som att vi andra inte är Guds avbild – i alla fall inte förrän vi är ett med Messias.”

  – Ja, detta verkar sunt och logiskt. Ett med Messias blir vi inte fullt ut förrän efter uppståndelsen. Men genom Anden har vi fått en pant på det vi skall få i framtiden.

  Vi har nog båda tendenser av raketforskaren. Har du kollat upp i grekiskan i Jak 3:9? 🙂

 37. Elisabeth

   /  30 april, 2013

  Vi kan inte hävda att människan är skapad i LIKHET med Gud, för om vi VORE det, skulle inte världen se ut som den gör idag. Adam kanske var den enda människa som hade den likheten, men vi vet att efter syndafallet tappade han all sin forna härlighet. Däremot kan vi anta att vi fått vår YTTRE form i Guds likhet. Det är inte förrän Människan blir upprättad till ande, kropp och själ i och med den nya födelsen i Messias Jeshua. DÄR börjar ‘helgelsen’, vår vandring med Gud, vars Ande kan leda, fostra och tämja oss för att vara avskilda.

  .” Akiba, who steadfastly denies any resemblance between God and other beings—even the highest type of angels—teaches that man was created after an image—that is, an archetype—or, in philosophical phrase, after an ideal, and thus interprets Gen. ix. 6, ”after an image God created man,” an interpretation quite impossible in Gen. i. 27. Compare the benediction in Ket. 8a, , wherein God is blessed because ”He made man in His image [], in the image of a form created by Him.” The concluding explanatory words of this benediction intimate, in Akiba’s style, that Adam was created after the image of a God-created type ().

  Håller nog med Akiva.

 38. Elisabeth

   /  30 april, 2013

  SÅ :””elohim” tycks vara i vägen för Akiva”..
  kanske av den anledningen att ordet Elohim också sätts i samband med ‘mäktig’ och ‘domare’, eller ex. ben Elohim som också kan betyda Guds son. Hade det stått med de hebreiska versalerna YHVH…kanske Akiva haft en annan åsikt ?

 39.  /  30 april, 2013

  Om den hebreiska texten skulle kunna förstås enligt Akivas önskan: ”after an image God created man”, så kan jag köpa det. I annat fall har Akiva fel.

  När man tar del av texter från de första århundradena, både kristna och judiska, så måste man ta med i beräkningen att teologin från båda håll tog hänsyn till den aktuella mycket infekterade polemiken. Att Jeshua presenterades som Guds avbild eller Guds väsens avbild, trots att han var människa, var naturligtvis något som Akiva önskade att vederlägga. Skulle han kunna visa på att ingen människa skapats till Guds avbild, så hade han fått ett bra argument mot Jeshua. Vi måste komma ihåg att det som människor skrivit är alltid färgat av den tidens debatter eller tankegods.

  Eftersom Jakob säger att människan är skapad till Guds avbild (och att Micael inte kunnat visa att grekiskan säger något annat) så tror jag att Akiva hade en speciell agenda när han (mot alla bibelöversättningar) gör en egen omtolkning av texten.
  Men vi får ha olika uppfattningar. 🙂

 40. Elisabeth

   /  30 april, 2013

  Men hur kan man avgöra att Jakob har rätt ? Ord står ju mot ord ..Han är ju inte heller speciellt trovärdig, för en tid trodde han och hans mor och bröder att Jeshua var sinnessjuk !

 41. SÅ,
  När Paulus skrev 1 Kor var väl rabbi Akiba inte mer än ca 10 år. Paulus hade ju studerat hos Gamaliel. Denne var en tongivande lärare på sin tid och Nasi i Sanhedrin. Gmaliel bör väl ha påverkat kommande generation (som Akiba tillhör) en hel del. Paulus grundteologi komfrån Gamaliel.
  Kunskapen om den framväxande jesusrörelsen var nog knappast större hos judarna än vad kunskapen om judendomen var bland de hednatroende under Akibas tid.
  År 160 reste Miletos av Sardes till Det heliga landet för att ta reda på vilka böcker som ingick i den judiska kanon. Vet man inte ens sådant om varandra, så är det knappast frågan om polemik i detaljerade religiösa sakfrågor från rabbi Akibas håll. Rabbi Akiba levde ca år 40-137.
  Jag tror att den riktiga polemiken mellan judar och jesustroende kom först senare.

  Och om Akiba nu önskade polemik mot jesusrörelsen, så vore det väl lite tokigt att hålla med Paulus.

 42.  /  30 april, 2013

  Ja, även om Paulus grundteologi var den han fått från Gamliel, så tog det år av ensamhet att få bitarna på plats efter den enormt omskakande upplevelsen på vägen till Damaskus. Men jag håller med tills tor del.

  Micael. ”Kunskapen om den framväxande jesusrörelsen var nog knappast större hos judarna än vad kunskapen om judendomen var bland de hednatroende under Akibas tid.”

  – Så tror jag inte att det var. De jeshuatroende judarna bara i Jerusalem var år 55 flera tiotusen, enligt Jakob. Under barcoshba-upproret deltog inte de jeshuatroende judarna, eftersom det var att ge legitimitet till en annan Messias och det skapade stora spänningar genom att de jeshuatroende upplevdes som svikare.

  Ett utdrag från Wikipedia som visar på polemik mot jeshuatroende judar: ”To the same motive underlying his antagonism to the Apocrypha, namely, the desire to disarm Christians—especially Jewish Christians—who drew their ”proofs” from the Apocrypha, must also be attributed his wish to emancipate the Jews of the Dispersion from the domination of the Septuagint, the errors and inaccuracies in which frequently distorted the true meaning of Scripture, and were even used as arguments against the Jews by the Christians.”

  Fast när vi rör oss angående saker som hände ca 1900 år sedan så finns det inte så gott om detaljer, så mycket är gissningar. Men att senareförlägga de heta striderna judar emellan angående Jeshua, som du vill göra, bör nog ifrågasättas. Romarna såg naturligtvis ingen skillnad, men vid tiden för det 2:a upproret mot Rom var nog linjerna uppdragna ganska så markant mellan Nazaréerna och den andra judendomen. Vid tiden för Johannes död ca år 90 var skiljelinjen sedan länge uppdragen.

  Det är bra att samtala, det ger oss mer kunskap.

 43.  /  1 maj, 2013

  Wikipedia: ”…especially Jewish Christians—who drew their ”proofs” from the Apocrypha…”

  Intressant detalj (om den stämmer) att de jeshuatroende judarna använde apokryfiska skrifter i sin argumentation. Juda citerar 1Hanoks bok att ”Herren kommer med sina mångtusen heliga för att hålla dom…”.

  Att rabbi Akiva var negativ till Septuaginta är lite förvånande. Det var ju judar som översatt den ett par hundra år före Jeshuas födelse, så någon ”kristen” påverkan kunde inte finnas. Men det var kanske sådant i översättningen som han inte gillade. Vi har ju sett att han inte heller gillade 1 Mos 9:6 i den hebreiska texten. 🙂 (Kunde inte låta bli)

 44.  /  5 maj, 2013

  Jag har letat på nätet för att se om jag skulle kunna få se en översättning av 1 Mos 9:6 där man enligt grammatiken skulle kunna översätta det så att människan skapats av en avbild som Elohim har, d v s efter Adam HaKadmon, mönsterbilden av den fullkomliga människan, men har inte hittat något. Jag får väl vända mig till överrabbinen. 🙂

  Att Paulus tar upp de två Adam innebär inte per automatik att det är Adam HaKadmon som han appellerar till, det kan ju vara det, men det kan också vara att han kontrasterar de två Adam mot varandra. Där den förste Adam misslyckades, lyckades den andre trots att förhållandena var lika för dem bägge. Det är lydnaden som är det stora poängen.

  Men jag gillar hela denna Adam HaKadmon-tanke, men det vore trevligt att få det styrkt i den hebreiska texten. Den kanske finns där fast vi inte sett eller förstått det.

 45. SÅ,
  Jag har heller aldrig förstått hur rabbi Akiba får till sin tolkning av 1 Mos 9:6. Jag kan ju inte tolka hebreiska lika bra som en rabbin. Däremot konstaterar jag att han tolkar texten som att människan är skapad efter avbilden, inte efter Gud. Läser vi Paulus tycks ju även ha tolka de två Adam på ungefär samma sätt. Paulus gör hela tiden distinktioner mellan att Messias är Guds avbild och att vi kan bli Guds avbild först genom Messias.

 46.  /  5 maj, 2013

  Jag tycker att någon judisk översättning skulle ha översatt det annorlunda. Men rabbi Akivas tolkning ligger väl på sodnivå. Den sista meningen köper jag.

  Jämförelsen med en viss raketforskare, tycker jag var dålig. Känner mig mer som en ny upplaga av en fattig man som bara äger two cent.
  Någon måste ju han den rollen när den är vakant. 🙂

 47. Apropå avslutningen.

  Intertextualitet, heter det visst med ett tjusigt ord när texter pratar med varandra och använder andra, redan existerande texter för att få det sagt som författaren eller berättaren vill säga. Den som inte är bekant med dessa andra texter kommer då inte riktigt att greppa det sagda.

  Om man måste kunna en massa saker om Jesu tid och de judiska texter som omgav honom – inte bara GT, utan en massa annat – för att kunna tolka NT. Då kan jag ju faktiskt inte tolka NT på egen hand! utan måste luta mig mot auktoriteter, vars kunskaper i ämnet jag får göra mig en uppfattning om innan jag väljer vem jag tror på. Om en kyrka då skaffar sig en tradition av vems uppfattningar man tror på – oops, då har vi en Tradition. Vart tog Sola scriptura vägen?

  Ju mer jag lär mig, desto omöjligare förefaller mig det konceptet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: