Finns det förfalskningar i Nya Testamentet?

I bibelns sista boks sista kapitel, sista vereserna kan vi läsa vad som händer om någon tillfogar något till denna bok eller om någon tar bort något av orden i boken. Bibeln själv är alltså öppen för risken att någon skall lägga till eller ta bort något. Annars skulle det inte stå ”om”. Dessa verser hade aldrig behövt skrivas, om vi kunde ta för givet att Gud beskyddade texterna från förfalskning, men nu finns de där.

Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok. Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från herren Jesus åt alla. (Upp 22:18-21)

Visserligen syftar författaren till denna text inte på hela bibeln när det ordas om att lägga till och ta bort ord. När texten skrevs fanns redan Torahn (Moseböckerna), Nevi’im (profeterna) och K’tuvim (skrifterna). Troligtvis inte systematiserade som vi har dessa skrifter nu, men de var välkända och spridda och därför svåra att förfalska. Nya Testamentets skrifter var vid den här tiden troligtvis endast cirkulerande brev och nedtecknade, tidigare muntliga, berättelser om Jesus.

Om de judiska texterna (Gamla Testamentet) hade innehållit några felaktigheter, som Jesus var medveten om, skulle han ju ha kunnat opponera sig mot dessa texter, men det gör han inte. Därmed skulle vi faktiskt kunna påstå att Jesus godkände dessa texter, vilket naturligtvis är ett enormt starkt argument för dem som vill kalla sig Jesu lärjungar.

Men Nya Testamentets texter har aldrig prövats av Jesus på samma sätt. Det förutsätts istället att kyrkan har förvaltat dessa texter så exemplariskt att vi skall kunna lita på dem ord för ord, från Matteus första vers till Uppenbarelsebokens sista vers.

Måste man då tro att alla ord i Nya Testamentet är sanna och oförfalskade för att bli frälst? Naturligtvis inte. Är det då troligt att alla ord i Nya Testamentet är sanna och oförfalskade? Det är en mycket intressant fråga. Om vi tror att kyrkan har varit fullkomlig i sin förvaltning av texterna, är det naturligtvis lättare att tro att varje ord är sant, men om man inte tror på en fullkomlig kyrka, så blir det hela lite mer problematiskt.

För att ytterligare komplicera frågan, så bör vi ta med i beräkningen att den kyrka som förvaltat Nya Testamentets skrifter inte alls har haft samma syn på dessa texter som de kyrkor som kommit ur reformationen. Den romersk katolska kyrkan jämnställer sin heliga Tradition med den heliga Skrift:

”Den heliga Traditionen och den heliga Skrift står därför i nära samband och samverkan med varandra. Båda har framgått ur samma gudomliga källsprång, flyter på sätt och vis samman till ett och strävar mot samma mål.”

Hur kan de som menar sig endast stå på skriften vara så säkra på att den andra kyrkan, den som jämnställer skriften med sin tradition, har förvaltat texterna på ett sådant sätt att man kan anamma det som kallas Sola Scriptura? Det blir lite som att få ett recept på en maträtt och den som haft receptet säger att man inte kan följa receptet blint, utan måste smaka av och anpassa tillagningen efter råvarorna. Kan man då följa receptet blint och ändå vara säker på en lyckad maträtt? Det beror kanske på, men det blir ju extra knepigt om man dessutom ogillat maträtten såsom den gjorts av den man fick receptet av.

Vi kommer närmare och närmare huvudfrågan. Borde vi räkna med risken att det finns förfalskningar i Nya Testamentet? Svaret på den frågan besvaras ju faktiskt i Uppenbarelseboken. Vi kan faktiskt i texten som jag citerade ovan, läsa innantill att Nya Testamentet är helt öppen med att det finns en risk för att någon skall lägga till eller ta bort något.

Nu blir det ännu mer komplicerat. Hur skall man kunna lita på en text som säger att den kan vara förfalskad? Det är nu som det hela blir riktigt intressant. Hur skall man kunna skilja mellan eventuella förfalskningar och det som eventuellt är äkta? Behövs det en djup teolog för att utröna detta eller räcker det med lite enkelt sunt förnuft a’la Leif GW Persson?

Vi kan ju börja med enkelt sunt förnuft. Vi vet vem som har förvaltat skrifterna och vi vet deras agenda. Från ca år 100 så var det antijudiska argumentet det starkaste argumentet för kyrkan. Allt som talar emot ett antijudiskt synsätt är starka bevis för att åtminstone delar av skrifterna är äkta. Kyrkan skulle aldrig någonsin fabricera ett enda ord som talade gott om judar, det är en sak som är lika säker som amen i kyrkan. Om vi godtar detta argument, så gäller också det omvända. Det betyder dock inte att alla texter som är antijudiska per automatik kan avfärdas som falska, men det är naturligtvis just dessa texter som i första hand skall utsättas för granskning.

Vi skall ta ett exempel som inte handlar om att textfynd pekar i en riktning som tyder på förfalskning, utan där själva innehållet i texten motsäger sig självt eller andra fakta.

Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten, eftersom de försöker hindra oss från att predika för hedningarna och hjälpa dem att bli räddade. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men nu nås de till slut av Guds vrede. (1 Thess 2:15-16)

Innehållet i texten är ett klockrent fall av misstänkt förfalskning. Därför skall vi kontrollera om det kan finnas motsägelser i texten.

Att judarna nu till slut nås av ”Guds vrede” kan rimligen inte betyda annat än antingen templets förstörelse år 70 eller ännu troligen Jerusalems förstöring och fördrivningen av judarna år 135. Eftersom brevet skrevs av Paulus omkring år 50, så var båda dessa händelser helt okända för Paulus. Så antingen skrevs hela brevet efter år 70 eller så är just den här passagen en förfalskning.

Därtill rimmar resonemanget inte alls med vad Paulus skriver i övrigt. Vredens dag är något Paulus menar ligger framåt i tiden och inte något som redan skett (se t.ex. Rom 2:5). Att judarna är fiender till hela mänskligheten stämmer inte heller med vad Paulus skriver i andra sammanhang. I Rom 11:26 skriver han att hela Israel skall räddas. Det är endast i denna text, som vi kan läsa att Paulus skyller Jesu död på judarna. I 1 Kor 2:8 skriver han att det är denna världens makter som dödat honom.

Ytterligare en sak som talar emot att Paulus skrivit versarna 15 och 16 är att han både nämner att judarna dödat profeterna (se 1 Kung 19:10, 14) och att de dödat Jesus. Om Paulus ansett att judarna dödat Jesus, skulle han väl inte i en senare text (Rom 11) nämna att de dödat sina profeter, men helt hålla tyst om att han ansåg att de dödat Jesus. Istället talar Paulus väl om judarna i Rom 11 efter att han nämnt att de dödat sina profeter. Samma författare kan inte ha skrivit både Rom 11 och 1 Thess 2:15-16.

Kan 1 Thess 2:15-16 vara en förfalskning? Ja, mycket talar för att det är så och nu har vi en ledtråd till hur vi kan spåra dessa förfalskningar.

Länktips:
http://www.mikaelkarlendal.se/uncategorized/nya-tider-biskopar-och-lite-till/
http://aletheia.se/2013/09/26/lutherska-forsamlingsradet-alltsa-maste-protesterna-fortsatta-mot-den-romersk-katolska-kyrkan/
http://www.dagen.se/opinion/debatt/frikyrkan-historiskt-forankrad/

Lämna en kommentar

31 kommentarer

 1. Elisabeth

   /  29 mars, 2014

  Helt suveränt..micaelost- att du tar upp dessa viktiga ämnen om olika ”ändringar” och rent ut sagt :förfalskningar i NT…så 1 Thess 2:15-16. är säkert en förfalskning.

 2. Elisabeth,
  Jag gissar att många håller med, men få vågar kommentera. Många är rädda att ta i sådana frågor.

 3. SÅ Gerdvall

   /  29 mars, 2014

  Ingen kan förneka att det finns många s k läsarter av manuskript vilket innebär att de skiljer sig åt på många ställen. De allra flesta skillnader är så obetydliga att de inte påverkar texten, men det finns en hel del som gör skillnad i förståelsen.

 4. Ha-ha nu var du diplomatisk SÅ!

 5. Bibeln är skriven under en lång rad av år. Den är skriven i sin kontext. Skrift ska med skrift tolkas. Det går inte att läsa ut vad som menas utan att först skala av verserna det som är präglat av tid och omgivning.
  Som exempel kan man ta Paulus ord om att kvinnan ska täcka sitt huvud. Vad menar han? Jo, att kvinnan inte ska klä sig utmanande. Något vi ännu tycker. Ingen går i mässan i bikini. Man ska inte väcka uppseende. För det drar församlingens tankar och uppmärksamhet från predikan och liturgi.

  Sanningshalten i varje vers kan vi inte döma över. Men de fyra evangelierna berättar fyra versioner av samma berättelse. Precis som vi inte skulle kunna berätta samma historia ordagrant lika. Men vi har fyra berättelser som sen stöds av breven. Vissa händelser och vissa ord placeras olika i skildringarna. I synnerhet Johannes avviker. Han har med berättelser som fattas i synoptikerna.

  De böcker och brev vi nu har i vår Bibel sammanfogades av apostlarnas efterföljare. En noggrann prövning gjordes. Man dömde hellre än friade.Kunde man inte garantera att verket gick tillbaka till apostlarnas lära så fick det inte vara med.

  Sen är det ju också så, att översättningar gör sitt i betydelsen. Olika skrivarter och att vi inte har några orginal spelar också in. Men generellt sagt så är Bibelns böcker långt mer vetenskapligt prövade än andra skrifter. Jag tror att vi kan lita på att att Guds ord ges oss så som Gud vill ge det åt oss.

 6. kyrkis,
  Du skriver: ”De böcker och brev vi nu har i vår Bibel sammanfogades av apostlarnas efterföljare.”
  Det är just det. Jag litar inte på Ignatius & Co och troligtvis gjorde inte heller Johannes det.
  http://www.bibeln.se/las/2k/1_joh#q=1+Joh+2:19

 7. SÅ Gerdvall

   /  30 mars, 2014

  micaelost: ”Ha-ha nu var du diplomatisk SÅ!”

  – Det är möjligt, men framför allt vill jag vara sann. Det stora antal avvikelser (stora eller små) som finns i de olika avskrifterna visar att de kristna kopisterna inte var lika noggranna som de judiska när det gäller Tanach. Den längre läsarten som finns i t ex 1 Joh 5:7 är ett exempel där man förmodligen fört in en marginalanteckning in i texten.

  När det gäller 1 Tess 2.15-16 så har jag (välvilligt) tolkat det så att den som hindrar att evangeliet predikas blir automatiskt Guds fiende oavsett vem eller vilka som gör det. Enligt Paulus var det judarna som hindrade hedningarna att komma till tro och då blev de Guds fiender. Hade det varit någon annan grupp som hindrat hade de blivit Guds fiender. Jag har alltså tolkat det så. Om detta är en rätt tolkning kan man ha olika åsikter om.

 8. Sam

   /  31 mars, 2014

  Visst finns det tveksamma översättningar i NT.
  En är i Mark 7:19 där uppenbarligen Yeshua förklarar all mat ren. Det går ju stick i stäv med vad Yeshua själv säger i Matt 5:17.
  Matte verkar inte heller vara översättarnas starka sida
  I Yeshuas släkttavla sägs att det finns 14×3 generationer, v17, men bara 13 finns i listen,v 12-16.
  Fast det är ju inte så underligt då man har problem att räkna till 3 på påsken.

 9. Jag talar inte om tveksamma översättningar eller olika läsarter. Jag talar om riktiga och medvetna förfalskningar.

 10. Mira

   /  31 mars, 2014

  Har funderat mycket över detta.Faktiskt så mycket att jag kände att jag till slut måste ta ställning och tro att det är precis som du här skriver. Annars hade jag känt mig mycket förvirrad, vilket hade lett till att jag vacklat i min tro.

 11. Mira,
  Jag kommer inte heller runt frågan på annat sätt. Tycker inte heller att man skall behöva lägga hundratals timmar på att behöva förklara hur en antisemitisk text egentligen inte är antisemitisk (en liten känga åt SÅ Gerdvall & Co 😉 )
  Det man inte får glömma bort, är att för varje antisemitisk förfalskning eller tolkning, så framstår de texter som visar Jesu judiska tillhörighet, som så trovärdiga att de inte kan ha förfalskats av kyrkofäderna. De kan på sin höjd ha slipat av kanterna på dessa texter, men de har defenitivt vare sig fabricerat dem eller stoppat in dem istället för något annat.
  Och evangelierna kryllar av texter som visar att i princip allt Jesus gjorde kan kopplas till dåtida judiska seder och bruk eller till i judisk miljö väl etablerade ordspråk eller uppfattningar.
  Jesus blev inte kristen när han döpte sig, han förblev jude hela vägen.

 12. Sam

   /  31 mars, 2014

  Jag menar att det är ett tillägg, en förfalskning, att Yeshua skulle ha förklarat all mat ren.

 13. Sam,
  Det är väl en rubrik som säger så, inte texten?

 14. Sam

   /  31 mars, 2014

  Nja inte vet jag men en slutkläm i den 17:e versen anser jag inte vara en rubrik.
  1917:”Härmed förklarade han all mat för ren.” Mark 7:17

 15. SÅ Gerdvall

   /  31 mars, 2014

  micaelost, det var en mjukkänga. 🙂

  När det gäller 1 Tess 2:15-16 så måste man skilja på vad vi idag uppfattar som antisemitiskt och vad som Paulus ansåg som antijudiskt. Om Paulus skrivit detta så är det en inomjudisk kritik, inte en konfrontation mellan kristendom och judendom.
  Jag tror helt visst att det finns rena tillägg och förfalskningar, men är inte övertygad om att denna text är ett exempel på detta. De flesta tillägg och manipulationer har med Jesus-är-Gud-frågan att göra.

  Sam, Mark 7:19 förstår man inte om man inte har stor insikt i judisk och rabbinsk halacha. Texten handlar huruvida maten som judar äter blir rituellt oren om man inte gör netilat yadayim (rituell handtvätt). När det gäller matfrågan har den texten inget att säga oss ickejudar. Det enda vi kan lära av texten är att det som är viktigt är det som går ut från hjärtat.

  Texten ifråga är alltså på intet sätt manipulerad. Hade du haft mer kunskap om mainstream judendom hade du förstått det.
  Med välsignelse!

 16. SÅ Gerdvall,
  Man kan säkert se olika saker som Paulus säger som inomjudisk kritik, men hans argument om att de till slut nåtts av Guds vrede stämmer ju inte med annat som Paulus lär, och är dessutom en anakronism.
  Att han nämner de profeter som dödats i Rom 11 borde väl då också leda till att judarna är mänsklighetens fiender, men där blir de istället hjältar.
  Nej, det är definitivt något skumt med dessa verser.

 17. SÅ Gerdvall

   /  31 mars, 2014

  micaelost, läs texten så ser du att både dödandet av Jesus och profeterna skildras negativt. Men jag är inte främmande för att hålla med om att det kan vara en förfalskad text, men man måste syna det från olika håll för att inte bli lurad som Sam blev av Mark 7.
  Förlåt Sam att jag raljerar med dig. 🙂

 18. SÅ,
  Det står inget om att judarna dödade Jesus i Rom 11.

 19. Sam

   /  31 mars, 2014


  Du får raljera allt du vill!! 🙂
  Om jag och andra inte har samma visdom som dig må ju vara. Faktum är att kristendomen predikar just detta. (Plus andra saker som att Sabbaten upphävts av Yeshua).
  I Mark 7 så tillrättavisar ju Yeshua det mänskliga påhittet att man måste tvätta händerna innan man äter. Om det vore så att det är en instruktion från YHWH så skulle du kunna hänvisa till Torah. Men nu kan du inte det utan att skriva en spaltmeter utan att ge svar på frågan.
  Du kanske är lurad att tro att alla rabbinska uttalanden är lika med vad YHWH har sagt och skrivit ner? 5 Mos 5;22

 20. SÅ Gerdvall

   /  31 mars, 2014

  Vad säger du om att Petrus anklagar judarna för att med hjälp av romarna spikat upp och dödat Jesus? Är denna text också ett verk av antisemitiska kyrkofäder?

  ”Israeliter, lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom.” Apg 2:22-23

  Det är en avgörande skillnad när judar anklagar andra samtida judar som var involverade i händelserna för att de dödat Jesus, än när senare tiders kristna generalliserar denna händelse på judar i allmänhet, vilket kristendomen har gjort. Därför håller jag det inte för otroligt att Paulus kan ha skrivit det som står i 1 Tess 2:15-16 med tanke på all förföljelse och tortyr som han fick utstå av sina landsmän. Paulus brann av iver att föra ut budskapet till hedningarna om det eviga livet. Den som hindrar detta kan säkert Paulus ha uppfattat som en Guds fiende och en fiende till mänskligheten. Paulus kunde ta till grova ord ibland. Han skrev ju till galatierna angående omskärelse att de i så fall kunde skära av sig allt. 🙂

  I Rom 9-11 har Paulus ett helt annat tema.

  Du måste ju få lite motstånd annars blir det ingen debatt.

 21. Sam

   /  31 mars, 2014

  Ja det var då minst en halvmeter!! Och du höll dig troget ifrån ämnet.

 22. SÅ Gerdvall

   /  31 mars, 2014

  Ja Sam, kristendomen använder denna text för att visa att Jesus upphäver matreglerna därför att de är lika okunniga som du om judendomen. Men texten i Mark 7 handlar överhuvudtaget inte om matregler utan om rituell handtvätt. Judar vet vad de skall äta, så det är en ickefråga för Jesus och apostlarna.

  Rituella reningar, både av människor och olika kokkärl finns reglerat i Toran, så det är inte mänskliga regler. Dessutom står det att ”en del av hans lärjungar tvättade inte händerna”. Av detta kan man dra slutsatsen att Jesus tvättade händerna, annars borde de ha anklagat honom. Jesus och lärjungarna levde helt enligt sitt folks traditioner. Jag skulle kunna visa dig flera muntliga traditioner som de följde. Att Jesus hade synpunkter på vissa av dessa är en debatt inom judendomen om olika halachot. Du har fått en negativ låsning i sinnet när det gäller den tradition som skapats inom det judiska folket. Det finns ingen generell opposition riktad mot den muntliga Toran, från Jesus och lärjungarna. Både den skrivna och den muntliga var nödvändiga för att t ex tempeltjänsten skulle fungera på bästa sätt.
  Med välsignelse!

 23. Sam

   /  31 mars, 2014

  V.g Yeshuas död så lade Han ner sitt liv. Ingen tog Hans liv eller dödade Honom. Det var hela mänskligheten som var ansvarig för att Han måste offras. 1 Joh 3;16, Joh 10:18.
  Vill man vara teknisk så var det ju YHWH’s plan från början att Han skulle offras för hela mänsklighetens frälsning.

 24. Sam

   /  31 mars, 2014

  Yeshua gick tillrätta med de mänskliga påhitt som man upphöjt till Torah, eller mer.
  Nu vet jag att du menar att det var de ”dåliga” rabbinerna som fick tillrättavisning, men i handtvagningsfallet så verkar det som om handtvagningen var verkningslös och att av större betydelse var vad man säger.
  Den 17 versen i 1917 säger helt tydligt att Jesus förklarade all mat ren, och det är inte i harmoni med att Jesus inte kommit för att upphäva Torah. Matt 5:17. Nån har varit och lagt till i NT.

 25. Sam

   /  31 mars, 2014

  ”Av detta kan man dra slutsatsen att Jesus tvättade händerna, annars borde de ha anklagat honom.”
  Ja det kan ju vara så eller inte. Yeshua kanske inte åt? Yeshua kanske inte tvättade händerna men de vågade inte tillrättavisa Honom och få än mer ”utbildning”?

 26. SÅ Gerdvall

   /  1 april, 2014

  Sam: ”Den 17 versen i 1917 säger helt tydligt att Jesus förklarade all mat ren, och det är inte i harmoni med att Jesus inte kommit för att upphäva Torah. Matt 5:17. Nån har varit och lagt till i NT.”

  – micaelost behandlar inte olika översättningsfel i denna artikel. Du måste skilja mellan en felaktig översättning av grekiskan och ett tillägg i den grekiska texten. I grekiskan står det bara ordagrant ”renande all mat”. I den svenska översättningen använder man sju ord för att tolka grekiskans knappa formulering. Jag tror att det är en bra översättning, men att du förstår den fel eftersom du inte förstår vad händelsen handlar om.

  Bakgrunden vad jag förstår är att man skapat en halacha som säger att samma (rituella) renhetslagar skall gälla i hela Jerusalem, inte bara i templet. Jeshua godkänner inte detta utan säger att all mat inte blir rituellt oren om man inte gör den påbjudna rituella handtvätten. Därmed förklarade han all mat för ren. Vad mat är för en jude finns reglerat i Mose lag. När okunniga kristna läser detta så tror de att Jesus upphäver matreglerna i Toran för judar. Ickejudar är inte pliktiga att leva efter matreglerna, men det är tillåtet och förmodligen klokt att göra det.

  Det handlar alltså inte om fysisk renhet (fri från smuts) utan om rituell renhet som fordrades i templet för att Herrens närvaro skulle kunna finnas där. Varför Herren kräver alla dessa rituella renhetskrav får du fråga honom om. 🙂

 27. Det var fler galilleer som råkade ut för kritik i Jerusalem när de inte tvättade händerna. Tror det var Hanina ben Dosa, men är inte riktigt säker.

  Men ämnet här är ”förfalskningar” och det där med handtvagning före måltid är något annat om man förstår bakgrunden.

 28. Sam

   /  1 april, 2014

  Varför skulle Yeshua behöva förklara all mat ren som redan är beskriven som ren av YHWH?

 29. Som sagt ämnet handlar om förfalskningar inget annat.

 30. Peter

   /  10 april, 2014

  Vad som talar emot tesen att det finns förfalskningar, är att det finns flera kopior av NTs brev. Precis som när Dödahavsrullarna upptäcktes, så ser man att de är kopior som överensstämmer med GT.
  Det är inte orginalbreven som Bibeln baseras på.
  Så om det skulle uppstått förfalsningar avt NT, då Micaelost menar att det finns en antisemitisk konspiration, då skulle motsägande skrifter cirkulera.

  Med Micaelost resonemang, så är ju GT också antisemtisk, t o m Gud är antisemtit som vredgades judarnas avfall och avgudadykan. Ja, Templet revs ju så som ”antisemiten” Jesus sagt att så skulle ske.

  Finns det någon här som har den Helige Ande i sig?

 31. Peter

   /  10 april, 2014

  Vem här tror att Gud använde sig av icketroende sionister; att genom manipulationer, bedrägerier, terror upprätta staten Israel – och inte genom rättfärdiga troende judar?

  Som jämförelse kan vi se hur Israel besätte Kaanan. Gud gav dem ett uppdrag. Menar ni att Gud gav icketroende sionister att genom lömskhet skapa sig en nation, istället för att vända sig till sitt egna folk, troende och rättfärdiga, och inte mongolturkar, läs kazarer?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: