Att förstå kristen antijudiskhet

Lyssna på rabbi Michael Skobac när han talar om hur kristendomen behandlat judarna. Lyssna och känn avsky!