Vem var Jesus

Med anledning av den årliga Jesusmanifestationen så kan det vara på sin plats med några reflektioner om huvudpersonen i denna tillställning. De allra flesta som på något sätt förhåller sig till Jesus, menar att han stiftade en ny religion. Men om man läser Nya Testamentet lite mer noggrant och tillskansar sig kunskaper om den kontext de utspelar sig i, så kommer man snart att se att så inte är fallet. Hur konstigt detta än låter, så är det inget som tyder på att Jesus grundade kristendomen.

Då kommer nästa fråga: Vem startade då kristendomen? De flesta kommer nog att besvara den frågan med att det var Paulus. Till och med Jewish Encyclopedia menar att det var Paulus som grundade kristendomen.

Men nu börjar många bibelforskare även ifrågasätta om det ens var Paulus som grundade kristendomen. Paulus brev är nämligen skrivna på ett sätt som närmast kan likna Jeopardy. Vi vet svaret på frågan, men känner inte till själva frågan. Så lite beroende på vilken fråga Paulus besvarar i olika brev kan tolkningen av brevet bli annorlunda. Om Galaterbrevet besvarar en fråga som handlar om de två stora inriktningarna på judendomen vid den tiden eller om det besvarar skillnaden mellan judendom och kristendom är helt avgörande för betydelsen. Eftersom kristendomen dessutom inte hade grundats vid brevets tillkomst, så förstår ni ju själva att möjligheten till andra tolkningar än den traditionellt kristna är stora.

Vem var då Jesus om han inte grundade kristendomen? Ja, det är en mycket intressant fråga. Nya Testamentet ger lite olika svar på den frågan. Eller ska vi kanske säga att det ger lite olika vinklingar av svaret på den frågan? Synoptikerna (Matteus, Markus och Lukas) ger en bild av Jesus. Johannesevangeliet ger en lite annorlunda bild av honom. Paulus ger en tredje bild av Jesus.

Vi vet att Jesus kallas den utlovade Messias (Kristus). Men vad betyder det? Och var kan man läsa om denna utlovade Messias? Detta är frågor som intresserar mig och som jag söker svar på.

Länktips:
http://www.dagen.se/nyheter/jesusmanifestationen/stort-bildspel-fran-jesusmanifestationen/ http://www.dagen.se/nyheter/nu-bonemarchen-inleds-i-stockholm/

Lämna en kommentar

22 kommentarer

 1.  /  20 maj, 2013

  Ett verkligt bra ämne att samtala om.

  Vem som grundade kristendomen eller Kyrkan har kristendomen själv besvarat, nämligen kyrkofäderna. Visst är det märkligt att inte apostlarna kallas för kyrkans fäder? Ville man inte ha judar som kyrkans fäder? 🙂

 2. Elisabeth

   /  21 maj, 2013

  Micaelost. Tack, och som SÅ skrev…ett riktigt bra ämne att koncentrera sig på. Kyrkofäderna avslöjas genom sin äregirighet och judehat, då de ersätter den judiska miljön, dess synagogor, deras kultur och träning i Torahn och Människosonen, Jesus Messias, i en falsk miljö. Frågan är VARFÖR har aldrig någon före år 2000, någonsin ifrågasatt detta falskspel ? Inget som gett varaktiga spår.. Alla dessa Teologer… med sina fina titlar…

 3. Elisabeth

   /  21 maj, 2013

  Ja, Micaelost.. Det finns en uppsjö av Bibelställen som handlar om den kommande Messias.
  Samtliga från Tanack och visar kristendomens absoluta FRÅNVARO i hela Bibeln.
  Detta är bara en del av hela listan.

  1 Mos 3:15 (Kvinnans säd skulle förgöra Satan)
  1 Mos 12:3, 18:18 (Messias skulle vara av Abrahams ätt)
  1 Mos 17:19 (Messias skulle vara av Isaks ätt)
  1 Mos 28:14, 4 Mos 24:17 (Messias skulle vara av Jakobs ätt)
  2 Mos 49:10, Mika 5:2 (Messias skulle vara av Juda stam)
  2 Sam 7:12, Jes 9:6-7, 11:1, 11:10, Jer 23:5-6, Ps 132:11 (Messias skulle vara av Davids ätt och därmed rättmätig arvinge till hans tron)

  Mika 5:1-2 (Messias skulle födas i Betlehem) ….
  Dan 9:25 (Tidpunkten för födelsen)
  Jes 7:14 (Messias skulle födas av en flicka som var oskuld)
  Jer 31:15 (Herodes skulle ge order om att döda alls små barn)
  Hos 11:1 (Messias föräldrar skulle fly med honom till Egypten) http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/profet.ht

 4.  /  21 maj, 2013

  Micaelost: ”Vem var då Jesus om han inte grundade kristendomen?”

  – Han är Israels utlovade Smorde. Han är den ultimate profeten, prästen och kungen.

  Du är Messias, den levande Gudens son, är en bekännelse som gjorde Jeshua glad för ca 2000 år sedan. Men för de flesta kristna räcker inte denna bekännelse. Varför kan man fråga.

 5. Finner vi verkligen svaret i Bibeln på vem kristendomens grundare är?

 6. Shmuel

   /  23 maj, 2013

  Första insikten i Skriftens Messias är väl att inse att Han inte var grek? Kristendomen har ju adopterat mycket av grekisk mytologi.

 7.  /  24 maj, 2013

  Shmuel: ”Kristendomen har ju adopterat mycket av grekisk mytologi.”

  – som till exempel?

 8. Glenn

   /  24 maj, 2013

  SÅ: ”- som till exempel?”

  Den första texten som slår mig är Apg. 14:9-12:

  ”Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom, och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sade han med hög röst: ‘Res dig upp och stå på benen!’ Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade de på lykaoniska: ‘Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt.’ Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes.”

  Precis som dessa ”greker” tänkte kring gudomen, tänker de flesta kristna idag. För dem har Gud stigit ner till oss i mänsklig gestalt (även om det stämmer ”indirekt” på Messias (sändebudsprincipen), blir det ändå fel när man hävdar att Gud har blivit människa). Det blev däremot en helt annorlunda reaktion när Jesus tidigare utförde ett helande i Israel:

  ”Ni skall veta att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sedan sade han till den lame: ‘Stig upp, ta din bädd och gå hem!’ Då steg mannen upp och gick hem. När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud, som hade gett sådan makt åt människor.” (Matt. 9:6-8)

  De som var förankrade i Guds Torah drog en rätt slutsats av det som hade hänt, nämligen att ”Gud, som har gett sådan makt åt människor”. Istället för att bli människa, ger Gud sin makt åt människor, åt sina sändebud.

 9.  /  24 maj, 2013

  Ett bra exempel, Glenn.

  Jag tänkte mer på grekisk filosofi, som infiltrerat den kristna tron. Till exempel den hellenistiska dualismen mellan det fysiska och det andliga och att alla själar har evigt liv.

 10. studeratorah

   /  24 maj, 2013

  Micaelost: ”Vi vet att Jesus kallas den utlovade Messias (Kristus). Men vad betyder det? Och var kan man läsa om denna utlovade Messias? Detta är frågor som intresserar mig och som jag söker svar på.”

  Jag håller med dig. När jag läser om t.ex. kvinnan vid Jakobs brunn, undrar jag över vilka texter hon hade i åtanke när hon sade sig vänta på Messias: ”Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss” (Joh 4:25). Eller när folket i Jerusalem talade om den förväntade Messias. Vilka texter i Tanach tänkte de på?

  ”Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.” (Joh 7:26-27)

  Hade de i åtanke alla de texter Elisabeth tagit upp ovan, eller tänkte de enbart på texter som talar specifikt om Mashiach, likt Psalm 2:2, 7-9?

  ”Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde [mashiach]: … Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: ‘Du är min Son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor.’”

 11. studeratorah

   /  24 maj, 2013

  SÅ: ”Jag tänkte mer på grekisk filosofi, som infiltrerat den kristna tron.”

  Det är väl knappast någon nyhet att läran om den eviga själen har sitt ursprung i grekiskt tänkande. Den judiske teologen Neil Gillman skriver i sin bok ”The Death of Death”:

  ”The notion of the immortality of the soul clearly has its source in Greek philosophy and religion from as early as the sixth century BCE, and is even more fully developed in the writings of Plato in the late fifth to early fourth centuries BCE.”

  Det verkar som att dessa tankegångar fanns i Israel på Jesu tid. Vid ett tillfälle ställde lärjungarna en intressant fråga till Jesus:

  ”När Jesus kom gående fick han se en man som var blind från födelsen. Hans lärjungar frågade: ‘Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?’ Jesus svarade: ‘Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.'” (Joh 9:1-3)

  Ja, hur kunde mannens medfödda blindhet ha orsakats av hans egen synd?

 12. Shmuel

   /  25 maj, 2013


  Jesus (den greksike) presenteras som fager, blond och blåögd.
  Som Glenn visar så menar man att Gudar kan bli människor och människor bli gudar.
  Det finns tre gudar i en, treenigheten enligt Platon.
  Man behöver inte göra något eftersom den fysiska kroppen är förgänglig,
  för behöver man bara förstå saker och ting och kunna vinna debatter om olika ämnen.
  Synd är att inte fatta. Kroppen förstörs ju ändå så om den syndar spelar det ingen roll.
  Till att börja med.

 13. Elisabeth

   /  25 maj, 2013

  Studeratorah :”: ”Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss” (Joh 4:25). Eller när folket i Jerusalem talade om den förväntade Messias. Vilka texter i Tanach tänkte de på?”
  igen:”han som kallas Kristus”..????

  –detta med ”Kristus” känns så falskt och tillrättalagt av de kristna översättarna, därför att INGET ‘ Nya Testamentet’ var skrivet då!! Alla Judarna sa Messias..det står ju att folket i J-lem talade om den förväntade MESSIAS. Den blinde tiggaren på en dammig väg i Jeriko ropade :” Jeshua, Davids son, förbarma dig över mig..” Han sa inte Kristus hjälp..! men han kunde sin Torah och förstod vem det var. Vi har blivit så indoktrinerade av den kristna översättningen, så vi missar så mycket av ursprunget som finns där.

 14.  /  26 maj, 2013

  Shmuel, vad har Platon med den kristna treeenighetsläran att göra?

 15. Shmuel

   /  26 maj, 2013

  Platon trodde på tre ”substanser”.
  1.Gud
  2.tanken,själen
  3 Världsanden.
  Alla dessa aspekter var en del av samma ”Gud”.
  Plato framförde också ide¨n om skärselden.
  Grekisk filosofi och Platos tankar finns klart i kristendomen. Det grekiska tankesättet är en tydlig grund för kristendomen.
  Därför är det så ”förvillande” med Skriften som skrevs med ett hebreiskt tankesätt.

 16. Elisabeth

   /  26 maj, 2013

  Ja, Platon lanserade tron på himlen som belöning för alla ‘goda medborgare’ efter döden, redan på 300-talet f.Kr. och det togs ju emot med öppna armar inom kristendomen sedan. Detta tänkesätt kan spåras än i dag i vissa judiska kretsar.

 17. Elisabeth

   /  27 maj, 2013

  Vi vet att ingen människa kan se Gud utan att dö och han låter sig inte utrannsakas av någon människa. Ändå säger Johannes i kap.6:46 :” Inte så att någon skulle ha SETT Fadern utom han som är från Gud”. Alltså har Jeshua SETT Gud. Ändå beskriver Paulus honom som en ”människa liksom vi”. Hur kan det vara möjligt om han SETT Gud ? Har vi grader av ‘gudomlighet’ som inte är kända ? Han är ju inte Gud..fast ändå…

 18. Elisabeth,
  Ingen lätt fråga att svara på. Men läs vad Johannes skriver i sitt tredjebrev:
  http://www.bibeln.se/las/2k/3_joh#q=3+Joh+11

  eller varför inte Matteus:

  http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+5%3A8

 19. Elisabeth

   /  28 maj, 2013

  Tack micaelost…det för oss in i en helt annan dimension av tänkesätt, som kan begränsa men också frigöra oss. ”Graderna” bestämmer vi själva med vårt val av levnadssätt.

 20. Elisabeth

   /  28 maj, 2013

  Kefa skriver den 23 maj
  :”Finner vi verkligen svaret i Bibeln på vem kristendomens grundare är?”
  – Bibeln lär nog inte kunna ge det svaret, eftersom vi bara kan läsa om apostlarnas farhågor över skeendet inom församlingen. Att Paulus befarar ”att rovlystna vargar kommer för att förvränga sanningen…” Apg.20:28-31.
  Däremot läser jag just om Teol.Dr. Göran Lennartsson som skriver mycket utförligt om ”Så tog Kyrkan över Judarnas roll”. ” Kyrkan tar över Gamla testamentet med omtolkningen att Israels löften gäller dem..”…”Den judiska identiteten var inte önskvärd i Kyrkan”.
  Här skriver han —som svar på din fråga— att ” IGNATIUS (död 117 e.Kr.) som var Biskop i Antiochia, ca 60-108, myntade begreppet ”kristendom” som motsats till ”judendom”.
  Ignatius sätter profeterna (kristna) i motsats till Mose (judarna). Han stadfäste i olika brev, att Kristendomen var den sanna religionen och ursprungligare än Judendomen.(Källa Shalom öv. Israel,nr.5)

 21. Elisabeth,
  Ignatius är min absoluta favorit till antikrist. Hans CV för den uppgiften är nästan för bra för att vara sant.

 22. Elisabeth

   /  28 maj, 2013

  micaelost …tja han verkar platsa bra i den rollen. Han har ju då en trofast springpojke som redan skaffat sig landområden i östra delen av ‘den heliga staden’..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: