Satans synagoga

Vad syftar Uppenbarelseboken på när den beskriver Satans synagoga? Vilka åsyftas? Majoriteten av teologer genom historien har tolkat Satans synagoga som den lokala judiska gemenskapen eller möjligtvis judendomen som sådan. Judar och israeliter skall nämligen inte längre ses som just judar och israeliter. Nu när de har förnekat den sanna Messias är de Satans synagoga, de största fienderna till den sanna tron (Haydocks katolska bibelkommentarer).

Vi kan läsa i det andra kapitlet att församlingen i Smyrna smädas av några som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga:

Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik – och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga (Upp 2:9).

Vi kan därtill läsa i det tredje kapitlet att några skall komma till Filadelfia från Satans synagoga:

Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig (Upp 3:9).

Satans synagoga kan alltså syfta på den lokala judiska gemenskapen eller judendomen i allmänhet. De kallar sig judar, men är inte längre det sanna Israel eftersom Kyrkan numera har tagit över den rollen. Det skulle eventuellt också kunna vara jesustroende som fortfarande har en stark judisk identitet.

Men för att få ihop den bilden av Satans synagoga behöver man se sammanhanget med glasögon från den nu förlegade tron att Jesus startade en ny religion eller möjligtvis att Paulus gjorde det. Ingendera är speciellt uppdaterad av modernare forskning. Både den mildare tonen mellan kristna teologer och judiska dito, samt upptäckterna av Dödahavsrullarna har gett oss nya insikter i miljön under Nya Testamentets tid. Vi vet numera också att judendomen och de jesustroende följdes åt betydligt längre än vad man tidigare trott. Först med Justinus Martyren och Ignatius kommer tanken att Israel och judendomen ersatts av en ny religion – kristendomen.

Om vi då läser om Satans synagoga med glasögon från perioden mellan Ignatius och Dödahavsrullarna, så kanske vi lutar åt att Satans synagoga handlar om fientliga judiska inslag i kyrkan. Men om vi läser om Satans synagoga med glasögon från den tiden då Uppenbarelseboken skrevs eller före det så kommer vi troligen att ha en motsatt uppfattning – att de fientliga inslagen är hedningar som utmanar de jesustroende judarna.

Eftersom Uppenbarelsebokens författare klart och tydligt representerar en jesustroende judes ståndpunkt (det kan man lätt förstå om man är någorlunda insatt i judiska seder och bruk) så måste vi ha den utgångspunkten också när vi läser om Satans synagoga. Om det är Johannes som skrivit den, så är saken ännu mer tydlig med tanke på vad han beskriver i sitt tredje brev. Där föreligger en konflikt mellan hednatroende (i det här fallet en man vid namnet Diotrefes) och dem Johannes kallar ”bröderna” d.v.s. judarna som kom till tro på Jesus. Diotrefes försöker ta makten över församlingen, förtala Johannes och andra judar och stöta bort dem (3 Joh 9-10). Att Johannes skulle ha bytt sida och stödja Diotrefes, Ignatius & Co måste trots allt ses som en ganska osannolik utveckling.

Därmed kan vi med all säkerhet avskriva att de som kallar sig för judar men inte är det, är verkliga judar. Frågan återstår alltså vilka som åsyftas med Satans synagoga. Hur var det nu? Vilka var det som kallade sig judar, men inte var det? Vilka ansåg sig ha blivit de nya judarna? Det nya sanna Israel?

Lämna en kommentar

64 kommentarer

 1. Micael Gustavsson

   /  17 september, 2013

  På vad bygger du idén att Johannes tredje brev skulle handla om en konflikt mellan judar och hedningar? Jag tycker inte det framgår av texten?

 2. Micael Gustavsson,
  ”Bröderna” i vers 5 vägrar att ta emot någonting från hedningarna (vers 7) och kan ju därmed bestämmas till att vara judar. Därmed bör vi väl också utgå från att ”bröderna” i vers 10 också är judar. För inte ville väl Diotrefes stöta ut hela församlingen? Och att Diofretes inte är jude kanske hörs på namnet.

 3. Elisabeth

   /  23 september, 2013

  micaelost :”Vilka var det som kallade sig judar, men inte var det? Vilka ansåg sig ha blivit de nya judarna? Det nya sanna Israel?”
  – Klart som kristall att här är embryot till brytningen mellan den Judiska Tron som var grunden och ursprunget och de ”utbrytare” som TOG sig rätten att kalla sig ”det sanna Israel”.
  Suveränt,micael, har faktiskt inte tänkt på detta förr…Klart att Henrik & CO får hicka, och förnekar envist det uppenbara… 🙂

 4. Peter

   /  12 november, 2013

  Vad jag förstått så skiftar Uppenbarelseboken i dåtid och framtid?
  Så kan det ha dykt upp personer som kallade sig judar, som inte har blodsband med dåtida judar?
  Ett område mellan Svarta havet och Kaspiska havet, Kazaria, hade en kung som konverterade till judendomen under 800-talet. Dessa kazarer var mongoler/turkar/finnar.
  När kungariken gick under flyttade många av dessa till östra Polen och presenterade sig som judar, fast de hade inget blodsband med Israels folk.
  Dessa kazarjudar är ofta sionister, och frågan är väl ännu mer berättigande om ca 80% av dagens judar är kazarer, vilken rätt de har till Staten Israel?

 5. Peter,
  A modern theory, that the core of Ashkenazi Jewry emerged from a hypothetical Khazarian Jewish diaspora, is generally treated with scepticism. This Khazarian hypothesis is sometimes associated with antisemitism and anti-Zionism.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Khazars

 6. Peter

   /  12 november, 2013

  @Micaelost Så om jag ställer mig frågan, är jag då en antisemit?
  Ditt resonemang håller inte ihop.
  Ser man på hur palestinierna ser ut, och flertalet av som kallar sig judar, så är det ingen vidare likhet. Båda är semitiska grupper. Så varför ser de flesta av de som kallar sig judar, ut att komma från östeuropa/södra Ryssland?
  Är du själv proisrael och anser du att judar är utvalda av Gud?

 7. Peter,
  Bara för att frågan förknippas med antisemitism, behöver den inte vara antisemitisk. Vad gäller utseenden på judar så har jag inga grubblerier. Att judarna är utvalda av Gud är något som bibeln säger. Vad jag personligen tycker om det, får du skaffa dig en bild av själv genom att läsa mina bloggposter.

 8. Peter

   /  13 november, 2013

  Det står i Bibeln att bara några få utvalda av Abrahams säd, (ej östeuropeiska judar med ursprung från Kazaria), och som fått sina hjärtan förstockade (så de ej kan se) – med villkoret att de ej fallit ner och dyrkat Baal. (Romarbrevet) – de kommer få Guds nåd, till trots att de ej lärt känna Jesus eller tagit emot honom.
  Om 80% av de som bor i Israel är kazarer, eller om många i Israel dyrkar denna världen och att tjäna pengar, hädar Jesus, är kabbalister, har jag mycket svårt att de kommer upptas av Gud.
  Det är för många fel med staten Israel och hur den organiserade judendomen styr Israel och världen, för att detta ska kunna vara Guds verk för de få utvalda (som ej dyrkar Baal).
  Satan behöver några som hjälper honom i den fysiska världen, för att han ska kunna styra allt under den yttersta tiden. Därför luras han, kommer med villfarelser. Historian förvränger han, kristendomen likaså.
  Tyvärr Micaelost, det är för många fakta som talar emot att de dom kallar sig judar är det utvalda folket, när det istället är de som utgår från Abrahams säd, Benjamins stam, Juda som hebree – och inte judiskt konverterade mongolturkar.

 9. Sam

   /  13 november, 2013

  Jag undrar över hur vi kan få fram vilka som är dagens Israel, YHWH’s folk, i Skriftens hänseende.
  Var tror du att icke-Israeler som blivit adopterade/inympade hamnar i resonemanget?
  Var hamnar kyrkans efterföljare?

 10. Peter,
  Jag har lite svårt att följa ditt resonemang.

  Sam,
  Ickejudarnas religiösa ställning avhandlas i Apg 15.

 11. Peter

   /  14 november, 2013

  Tycker nog att jag är tydlig.
  Rom 9:29
  Rom 11:4-5
  1 Konungaboken 19:18
  De som ej fallit ner på knä för Baal. En skärva.

  Israel är uppbyggt och finansierat av bl a Rothschilds, som dragit i trådarna sen Napoleons dagar; startat krig, finansierat dessa, byggt upp pengamonopol. Sexuddiga stjärnan iflaggan har mer att göra med ockultism. Staten Israel är i ett mycket sjukt tillstånd.

  Något stämmer inte med Wicca pedia defination med Ashkenazis ursprung. Kan det vara för att efter 1200-talet så dök kazarjudar upp från det störtade kazarriket, och dessa togs upp som ”en förlorad Israels stam”?
  Although in the 11th century, it is estimated that they composed only three percent of the world’s Jewish population, at their peak in 1931, Ashkenazi Jews accounted for 92 percent of the world’s Jews.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ashkenazi_Jews

  Från andel på 3% till 92%?! T o m judar själva säger att detta är ett bedrägeri, men vissa kristna sionister vill inte höra eller se. De är förblindade. Lyssna på Tex Mars, Henry Makow, Benjamin Freedman, finns flera som avslöjar detta bedrägeri.

  Vi indoktrineras i vad vi ska tycka, tro, veta, känna via media, bokförlag, TV, film. En liten grupp styr världen, troligtvis knutna till den stora skökan i Rom med dess jesuiter.
  Satan lurar och vilseleder oss, men för den med ögon att se med, finns glimtar av sanningen. Även vårt egna intellekt kan lura oss, inte bara den medvetna historieförfalskningen, indoktrineringen eller mörkandet av kunskap genom århundranden.
  För mig är de som kallar sig för judar, varken mer eller mindre än andra människor. Det kan tänkas, att Satan utnyttjar judar att tro att de är herrefolk, världens herrar och förmer än hedningar och Kristusbekännare, att bara för att de tolkar sig som utvalda, så har de rätten, ja de t o m tar sig rätten att köra sig ega race. Var det inte så Hitler ville bygga upp sitt ariska rike på bekostnad av mindre värda människor?

  Däremot finns det en skärva av Abrahams säd, som ej valt att dyrka Baal, som kommer återinympas i Jesu Kristu kropp. Att ej dyrka Baal är att inte älska denna världen eller penningar. Vägen är smal, porten trång där Jesus väntar. Abrahams söner, som har hans blodsband men ej funnit Kristus, utan förletts av Satans synagoga, kommer finna Guds nåd.

 12. Sam

   /  15 november, 2013

  MÖst
  Jag läser den skrift som Yeshua läste vad gäller YHWH’s syn på Israel. Vilka som ingår i Israel behandlar Jes 56:1-8..
  Att inte vakta Sabbaten pga Apg 15 visar tydligt på feltolkning. Sabbaten blev avskiljd på den sjunde dagen när det fanns två människor. Detta förstärks av Yeshua i Matt 5:17-
  Kan vi vara överens om att jorden fortfarande existerar?

 13. Sam

   /  15 november, 2013

  Peter
  Rom 10:12.
  Rom 11:11-
  ”Vi indoktrineras i vad vi ska tycka, tro, veta, känna via media, bokförlag, TV, film.”
  Precis.
  Shabbat Shalom
  Sam

 14. Sam, här finns det en som dragit de maximalt logiska konsekvenser av ”one law”. Då ser man fullt ut att det är en villolära. Det visar sig när man läser detta dokument att karln är totalt vilseförd. Heretikernas furste Marcion (85-160 e Kr) var inte ens i närheten av detta dravel.
  http://www.lasttrumpet.org/circumcised_saved.pdf

  Ps/ Jes 56:3-8 handlar om den tidens konvertiter, innan detta begrepp fanns. Vers 4 visar att det handlar om de som ”håller fast vid mitt förbund”, d v s identifierar sig med Israels folk genom sinaiförbundet och låter omskära sig enligt detta förbund. Ickejudarna kommer in senare genom det nya förbundet, Rom 11:11.

 15. Peter

   /  16 november, 2013

  @Sam
  Den falske profeten, kan det vara media?
  Och skolan? Vad gör exempelvis skolminister Anna Ekström i Triliterala kommisionen?
  http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/EU_list.pdf
  TK är en tankesmedja, som utformar vad vi ska tycka, känna, tro.
  Tankesmedjor är också falska profeter, som vänder oss bort från Gud och Hans lag/skapelse.
  David Rockefeller är skapare av TK. Aaron Russo vittnade att Rockefeller skapade feminismen. Feminismen är bl a till för att ge mer skatteintäkter då kvinnan idag förvärvsarbetare. Feminismen skapar hat hos de mest rabiata kvinnoförespråkarna. Och en maktkamp. Likt kommunismen som Wall st, inkl Rockefeller också har skapat, så bygger den upp missämja, där grupper jämför sig med varandra: man mot kvinna, rik mot fattig.
  Dessa ideologier är lika illa som nationalism i sin extrema form; man jämför grupper och hat får grogrund.
  Som det står i Matteus 24, så kommer folk resa sig mot folk, och nationer mot nationer.
  Satan sår och skapar dessa upplevda skillnader genom hjärntvätt och indoktrinering, vilket kommer leda till inbördeskrig och mord. Eller vad tror du?
  Rekommenderar alla att lyssna på Yuri Bezmenov på Youtube. Det finns två orginalfilmer med honom. Han får en att vakna upp. För varför demoraliseras vi? Vad blir resultatet? Vilka ligger bakom?

 16. Peter

   /  16 november, 2013

  Test

 17. Peter, du har en felaktig och ensidig syn på vad det innebär att tillhöra Israels folk. Israel är Guds förbundsfolk och det har inte bara med etnicitet att göra, utan också med att ingå i Guds förbund. Att ingå i förbundet har med omskärelse att göra och att hålla torán.
  Det har under hela den bibliska historien förekommit att icke-etnisk avkomma till Abraham blivit inlemmade i förbundsfolket Israel. Det skedde redan när en ”blandad folkhop” följde med ut från Egypten. Dessa hade också ätit av påskalammet och var därför omskurna. Stammodern till kung David och därmed till Jeshua, var moabitiska som konverterat till Israels tro.

  Ditt resonemang om de kazarer som konverterat har alltså ingen relevans för att de askenasiska judarna inte skulle vara rättmätiga arvtagare till Abrahams landslöften. Dessutom utgör de sefardiska judarna ett dominerande inslag i Israel idag. Det var oerhört många sefarder från Irak och andra arabländer som flydde till Israel 1948.

 18. Sam

   /  16 november, 2013

  5 Mos 9:5:”Och de höllo påskhögtid i först månaden, på fjortonde dagen i månaden, vid aftontiden, i Sinais öken Israels barn gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit Mose”
  Jos 5:6-8.”Ty Israels barn vandrade i öknen i fyrtio år, under vilken tid alla stridbara män i folket, som hade dragit ut ur Egypten, förgingos, eftersom de icke hörde HERRENS röst, varför ock HERREN svor att han icke skulle låta dem se det land som han med ed hade lovat deras fäder att giva oss, ett land som flyter av mjölk och honung.

  7 Men deras barn, som han hade låtit uppstå i deras ställe, dem omskar nu Josua, ty de hade förhud, eftersom de icke hade blivit omskurna under vägen.

  8 Och när allt folket hade blivit omskuret, stannade de kvar där de voro i lägret, till dess de hade blivit läkta”

  Alltså följde man instruktionerna, som Moses förmedlade från YHWH, i öknen, men de som föddes i öknen omskars inte förrän man skulle inta löfteslandet.
  Sam

 19. Jag har lite svårt att se hur flera av de senare kommentarerna skulle passa till bloggens text. Jag låter de därför förbli obesvarade.

 20. Peter

   /  17 november, 2013

  @micaelost
  Du avgör.
  Jag menar att vi lever i en tid av villfarelser, som kan härledas till Satans synagoga.

 21. Peter

   /  17 november, 2013

  @Stig Åke Gerdvall
  Om detta kan vi säkert debattera i evigheter.
  Jag är nyfiken om du är kritisk mot bildandet av Israel som stat, samt hur du ser på den organiserade judendomen? M a o din nykterhet.

 22. Peter, man kan också erkänna om man har tagit fel. Det ger förtroende.

  Vad får dig att tro att du är kapabel att kontrollera min nykterhet i dessa två mycket omfattade frågor? Det får anstå tills det kommer upp en bloggpost som matchar detta.

 23. Elisabeth

   /  17 november, 2013

  micaelost skriver :”Satans synagoga kan alltså syfta på den lokala judiska gemenskapen eller judendomen i allmänhet. De kallar sig judar, men är inte längre det sanna Israel…”
  – Detta är svårt, men vi vet att de judar som avföll från Judendomen, genom svåra överträdelser och bedrev avgudadyrkan, blev ‘avklippta’. Avfallet idag i Israel och inom Judendomen i stort, tenderar att föra alltfler till en ‘satans synagoga’ med ett Lagstyrande Råd i Israel som numera godkänner lika-kön-äktenskap, som är en stor styggelse inför Gud.Men de kan ju hinna omvända sig och tro på hörnstenen Jeshua ben Josefs offerdöd på träet..innan Domen kommer.. Gud är stor i Nåd.

 24. Tja, jag verkar inte ha varit så tydlig med denna bloggpost. Misstolkningar till höger och vänster … suck!

 25. Jag såg att jag inte gett någon kommentar till bloggposten. Du för fram en intressant och förmodligen unik tolkning med detta: ”Därmed kan vi med all säkerhet avskriva att de som kallar sig för judar men inte är det, är verkliga judar. Frågan återstår alltså vilka som åsyftas med Satans synagoga. Hur var det nu? Vilka var det som kallade sig judar, men inte var det? Vilka ansåg sig ha blivit de nya judarna? Det nya sanna Israel?”

  – Kanske varnar Jeshua även här för kyrkan?
  Något man kan tänka på är att ”synagoga” i NT inte nödvändigtvis betyder synagoga i dagens mening. Synagogue och ekklesia är två grekiska ord som båda översätts med ordet ”församling”. I Jak 2.2 står det ordagrant: ”Anta att det i er synagoga kommer in en man…” Här brukar man översätta synagogue med sammankomst eller församling. Det vore ju hemsk om man skulle få uppfattningen att kristna gick i synagogan. 🙂

 26. Peter

   /  18 november, 2013

  @Stig Åke Gerdvall
  Varför vill du jag ska erkänna att jag har fel?
  Du verkar vara så kär i det jordiska Israel, förblindad av att samtliga judar skulle vara Guds folk, att du inte är nykter, d v s kritiskt som så många andra.

  En av Abrahams ätt, kan återinympas i olivträdet, om det kommer till tro på Jesus Kristus. Rom 11:23
  Det måste väl då ske innan Domen? Borde vi inte missionera detta gjädebudskap för alla, inkl alla som kallar sig judar?
  När Paulus frågar om Gud har förskjutit sitt folk, så menar han väl precis som han skriver; de är välkommna tillbaka, om de inte dyrkat Baal. Det är troligtvis ett fåtal som kommer återinympas. Rom 11:1-16

  Alla måste ödmjuka sig för Gud och erkänna Vägen, d v s Jesus Kristus? Israelernas förbund med Gud är borta, deras fall är vida känt. Paulus skriver: ”om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge?”

  Vad är Israel i Bibeln? Enligt mig har det inget att göra med Staten Israel. Satan styr över alla nationer, så även på denna plats. Det blir än mer rydligt nu när vi närmar oss den yttersta tiden.
  ”Jesus svarade: Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad till judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag”. Joh 18:36
  ”Det är inte så att Guds prd har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn.” Rom 9:6
  ”Det vill säga; inte alla de barn som han (Abraham) blev upphov till, är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas till hans efterkommande” Rom 9:8
  ”Ni ska alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham” Gal 3:7
  M a o, det gamla förbundet med israelerna är brutet. Tron på Jesus Kristus är det nya. Haleluja!

  Lagens krav i GT visade på vår otillräcklighet samt vårt behov av en frälsare. Så om vi inte erkänner Jesus som ett slaktoffer för våra synder, vad/vem betalar då detta i Hans ställe, svar inget/ingen. De som kallar sig judar är utan slaktoffer. Frågan är om de vill bygga ett nytt tempel och börja offra igen? Blir inte detta då en styggelese, när Gud har sänt sin enfödde son som slaktoffer?

  Välj Kristus idag. Förneka Honom och Han lär inte vilja kännas vid dig. Det gäller alla här på jorden. Ingen lär ha nån fribiljett i nån gräddfil.
  Och Gud har inte förskjutit någon, inte heller de av Abrahams efterkommande. Gud har gett oss alla ett nytt och bättre förbund!
  ”I en enda kropp försonade Han (Jesus), de båda (omskurna och hedningar) genom korset (slaktoffer), då Han i sin person dödade fiendskapen.”

  Med detta avslutar jag min kommentering. Gud öppnar och stänger ögon. Har inte dina ögon öppnats nu så lär de inte göra det, Stig Åke?

 27. Peter, du hade fel vad gäller Israels folk att det inte bara handlar om etnicitet utan också om ett förbundsförhållande. Därmed faller din teori om kazarerna oavsett antal som konverterade.

  Rav Shaul (även känd som aposteln Paulus) skriver om sina landsmän som inte kommit till tro på Jeshua: ”De ÄR israeliter, de HAR barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena.”

  Det finns inget som antyder att Gud tagit ifrån dem något av detta.
  Vad bidrar hedningarna med? Inget. Vi får hänga på Israels nya förbund. Det är mer än nog för oss. Gud är inte bara Israel Gud, utan även hedningarnas.

  Du anser att kristna skall missionera judarna och få dem att tro på Jesus Kristus?
  Varför skulle en jude tro på den i vars namn hans förfäder torterats förföljts och dödats under historien? Du förstår inte hur djupa sår som kristendomen skapat i den judiska själen under kristet styre. Judarna behöver ingen kristendom, de behöver sin Messias.

  Jag var lika okunnig som du om dessa saker för 20 år sedan, men har genom Guds nåd fått lite mer balans i dessa ting. Naturligtvis kommer Israels folk att komma till tro på sin Messias, men inte på den kristne Jesus Kristus, utan på judarnas kung Jeshua, den som Gud gjort till både Herre och Messias, enligt Petrus.

  Du tror att det är ett fåtal judar som kommer att återinympas. Det tror inte Paulus: ”Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det?” Rom 11:12

  Fåtalet judar blev till rikedom för hedningarna. Detta ”fåtal” judar var bara i Jerusalem flera tiotusental. Man räknar med att flera hundratusen judar kom till tro på Jeshua under det första århundradet. Om detta är få vad skall då inte ”deras fulla antal” vara. Orden ”fulla antal” är ”pleroma” på grekiska som ordagrant betyder bara ”fullhet”. Fullheten av Israel kommer att få del i det eviga livet genom Jeshua Messias.

  Paulus har också ett ord till dig: ”Men om nu några av grenarna har brutits bort och du, som är ett vilt olivträd, har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då skall du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig skall du veta att det inte är du som bär roten utan roten som bär dig.” Rom 11:17-18

  Hedningarna lyssnade inte på Paulus varning om att inte förhäva sig och denna förhävelse har fortplantats i kristendomen intill våra dagar. Roten är Messias Jeshua och han kommer inte att nöja sig med att bli kung i ett rike där han delar makten med Hamas eller där Jerusalem blir en delad stad. Landlöftena som Gud gav Abraham gäller lika mycket som löftet om säden i ental.

  Peter, jag vill inte såra dig, men du behöver studera vad bibeln säger om dessa saker. Jag har gjort det under många år och speciellt Rom kap 9-11 levde jag med under flera år på 90-talet.
  Gud välsigne dig!

 28. Peter

   /  19 november, 2013

  @Stig Åke
  Du har så fel. Se dig omkring i vår nutid, se på frukten för din tolkning håller inte.
  Judar styr Hollywood, det finansiella systemet och media. Och detta är Guds barn, Stig Åke? Vakna, lukta på kaffet. Se på frukten. Är den god eller dålig? Marxism, nazism, dyrkandet av lucifer slår alla rekord inom musik och film – vilka styr där?

  Släpp taget om denna värld och din förkärlek till en geografisk plats (Israel) eller människor som står långt bort från Jesus.
  Vi är indoktrinerade och förvillade, där har organiserade judar en stor skuld, tillsammans med frimurare, jesuiter och satanister. Mossad, som står bakom terror och false flag. Guds barn?

  Den organiserade judendomen vill skapa kaos på jorden, för att ge Satan kraft. Därefter tror de sig bli jordens herrar. Detta Stig Åke, din inställning gör att detta möjliggörs. Du ser mellan fingrarna, för din uppfattning är så förankrad i blindhet.
  Den som inte står upp mot ondskan och sättet som antikristus bygger upp sin plattform för världsherravälde – den är en Satans hantlangare.
  Marxism, nazism, sionism har mycket gemensamt. Se på frukten. Det största folkmordet var Holodomor. Då svalt ca 6 miljoner ihjäl under 1 år i Ukraina. Med detta mörkas och undanhålls av den så överrepresentade judiskt styrda pressen. Varför? För att ryska revolutionen och Sovjet hade överepresentation av dessa kazarer?

  I Talmud står att Jesus ska kokas i kroppsvätskor. Detta är Satans synagoga, inget annat.
  Jag höjer mig inte över någon. Är inte den som briljerar med att omskriva Paulus med andra namn, eller visa på färdigheter i grekiska. Det påminner mig om vad Jesus sa om att framhäva sig själv, och om fariseerna som religiösa skrymtare.
  Hatar ingen, men avskyr lögnen. Jag fruktar den yttersta tiden och om jag kommer stå i Lammets bok. Bryr mig om att fler ska vakna upp och inse vad som pågår. Men, det finns de som vill kladda antisemitism på mig. För tar vi inte judars parti, då är vi onda. Ja, satan styr i denna världen och han förvillar alla. Han vänder och vrider på sanningar.

  Noterade att du Stig Åke inte valde att bemöta allt jag skrev i min senaste kommentar. Det får mig att undra.
  Sen framställer du judar som offer. Detta synsätt förblindar dig.
  ”Varför skulle en jude tro på den i vars namn hans förfäder torterats förföljts och dödats under historien? Du förstår inte hur djupa sår som kristendomen skapat i den judiska själen under kristet styre.”
  Detta uttalande är så dumt och okunnigt. Ingen rök utan eld. Och vilka förföljde och mördade de tidiga kristna, om vi nu nödvändigvis så krampaktigt ska hålla oss till dåtid, istället för att blicka framåt? Skuldbeläggning – vet inget annat folk, som skyller så på andra.
  Är det satans metod att indoktrinera och isolera judar så att de inte ska förenas med andra folkslag, och återinympas? Jag utesluter inte att detta skulle vara fallet.

 29. Tack Peter för den lysande informationen. Fler kristna borde göra som dig, det vill säga hänvisa till vad bibeln säger i olika frågor och inte till vad mänskliga auktoriteter säger och har sagt genom tiderna.

  Bibeln varnar oss för att lyssna mer på människor än på Gud. Människor som lyssnar mer på andra människor än på Gud, älskar världen (människorna) mer än Gud (guds rike). De har alltså avgjort sig för världen och inte för Gud men många av dem väljer ändå att kalla sig kristna.

  Världen och vad som finns i världen har förblindat dem och de är som alkoholister fast de är nyktra. De lever i förnekelse och om någon påpekar att de har fel genom att hänvisa till vad bibeln säger så intar de genast försvarsställning. De försvarar världen och inte Kristus och Kristi evangelium vilket de borde göra med tanke på att de kallar sig kristna.

  Ve er ni hycklare, skulle vår Herre säga!

  Det är också om dessa Jesus talar när han säger att inte alla som säger Herre, Herre har vi inte predikat i ditt namn, har vi inte drivit ut onda andar i ditt namn, har vi inte gjort din vilja med mera, kommer att komma in i himmelriket. Jesus ska då säga, försvinn härifrån jag känner er inte ni ondskans hantlangare. Detta är inte ett citat från bibeln men ungefär så här säger vår Herre.

  Endast de som gör GUDS VILJA kan förvänta sig Guds nåd och en plats i himmelen.

  Då är frågan, vad är Guds vilja med tanke på denna diskussion om utvaldhet på grund av biologisk härkomst eller påstådd biologisk härkomst alternativt egna förtjänster eller något liknande?

  Är Guds vilja i ”DET NYA FÖRBUNDET” (som alla kristna borde tro på om de kallar sig kristna) att göra åtskillnad på människor? Att få någon enskild människa, en grupp eller olika grupper att känna sig bättre och mer utvald än andra eller ville vår Fader med det nya förbundet att skillnaderna mellan människor skulle försvinna?

  Vad det inte därför han sände sin son Jesus Kristus till jorden för att upprätta det nya förbundet där alla är ett i Kristus och där det inte finns baptister, pingstvänner, messianska judar, judar överhuvudtaget, greker, afrikaner, kineser, svenskar, katoliker, Jehovas vittnen med mera?

  Nu hoppas jag på att du som har denna bloggen publicerar detta inlägg för det här är viktigt att ”kristna” förstår om det skall kunna bli någon väckelse i denna yttersta tid vi lever i. Gud kan inte sända väckelse, utgjuta sin helige Ande över församlingarna, kyrkorna, enskilda om människor hårdnackat håller fast vid det gamla förbundet eller erkänner båda som lika viktiga, när Gud har gjort klart att det gamla förbundet har ersatts av ett nytt och därmed inte längre existerar.

  Att ändå hävda motsatsen eller att stå med ena benet i det gamla förbundet och med det andra i det nya är lika med olydnad mot Gud!

 30. Nej, jag bemötte inte allt det som du skrev, men dina utfall mot judar och Talmud är gammal antisemitisk propaganda som jag inte orkar befatta mig med eftersom du inte verkar vara mottaglig för argument. Det fattades bara att du skulle nämna Sions vises protokoll också.

  Att det finns onda ogudaktiga judar är jag väl medveten om, de finns också i Israel, men det gör inte Guds ord om intet i stort. Det finns ingen etnisk immunitet mot att inte dömas utifrån sina gärningar, varken för svenskar eller judar, om du nu trodde att jag ansåg det.

  Mi, du argumentera mot ”väderkvarnar”. I Messias är vi alla ett som du riktigt påstår, men vi lever inte bara en andligt verklighet därför finns här och nu förbundsfolket som är det omskurna Israel. I det naturliga livet finns det kvinnor och män, därför har vi skilda omklädningsrum. Man måste sätta in bibeltexterna i dess rätta sammanhang annars blir det så som du beskriver. Paulus nämner tre grupper: judar, hedningar och Guds församling. Gud har inte övergivit förbundsfolket om du tror Paulus. Läs den text jag citerade än en gång så kanske det klarnar.

  ”De ÄR israeliter, de HAR barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena.” Rom 9:4

  Om de hade allt detta på Paulus tid, när gick de då miste om det?

  Svar: På kyrkofädernas tid togs detta ifrån dem i den kristna tankevärlden, men Gud håller sina förbund och allt kommer att gå enligt hans A-plan. Den planen är att sammanfatta allt i Messias och där har Förbundsfolket Israel en nyckelroll.
  Allt måste tjäna den ende sanne Guden. Inte ens Satan kan inte göra något utan Guds tillåtelse. Hur skulle kyrkofädernas ersättningsteologi kunna sätta käppar i hjulet för Guds plan.

 31. Paulus skriver i Romarbrevet: ”Ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skiljdes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder (Rom. 9:2-3). Sedan kommer texten du hänvisar till ”De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen gudstjänsten och löftena (Rom. 9:4).

  Vad är det då Paulus säger? Säger han inte att det är NI som har fått allt detta (härlighet, förbund, löften mm) men varför tar NI inte emot det? Paulus känner stor sorg över att hans egna (de som inte vill ta emot honom) är fördömda och skilda från Kristus. Sorgen är så stor att han skulle kunna tänka sig att vara i deras ställe om det kunde hjälpa dem, alltså hjälpa bröderna och stamfränderna.som inte vill ha med Kristus att göra.

  Om vi utgår ifrån att du har rätt. Låt säga att judarna, alla judar (även de som inte tror på Gud eller Kristus) är utvalda eller mer värda i Guds ögon på grund av att de är födda av en eller två judiska föräldrar.

  Vad har du då att säga om dessa bibelcitat:

  ”Det är inte så att Guds ord har visat sig vara felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare, det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande” (Rom. 9:6-8)

  ”Ni skall alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham” (Gal. 3:7)

  ”Ty jude är man inte till det yttre, och omskärelsen är inte det som syns utanpå kroppen. Jude är man i sitt inre, och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven, han får sitt beröm av Gud och inte av människor” Rom. 2:28-29)

  ”Men nu har Kristus fått ett prästämbete som är vida överlägset, eftersom han förmedlar ett bättre förbund, ett som är stadfäst med starkare löften. Om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte ha funnits ett behov av ett annat. Men nu förebrår Gud sitt folk dess brister” (Heb. 8:7-8)

  Vad säger du Sten- Åke? Menar du att Gud, den Gud jag hoppas att vi båda tror på, skulle skapa ett nytt förbund om det gamla hade fungerat bra? Eller vill Gud, den Gud jag hoppas vi båda tror på att vi skall vara kvar i det gamla förbundet samtidigt som vi är i det nya förbundet?

  Hur kan vi lära känna Gud? Vad säger Gud på andra ställen i bibeln? Till exempel när det gäller att välja Gud eller mammon. Säger han att vi kan välja lite av varje, stå lite på mammons sida och lite på Guds sida? Säger han att det är bra om vi är ljumma, det vill säga inte varma eller kalla, eller säger han att vi skall vara antingen varma eller kalla?
  Hur var Jesus? Vände han kappan efter vinden (lät sig tuktas av fariseerna och de skriftlärda) eller var han trogen sin Fader in i döden?

  ”Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna” (Heb. 8:13)

  Är dessa citat antisemitiska? Är det antisemitiskt att påstå att det gamla förbundet var förknippade med villkor ”Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk…” (2. Mos. 19:5-6)…

  Är det antisemitiskt att påstå att Guds egendomsfolk inte lyckades hålla det första förbundet men att Gud i sin stora nåd skapade ett nytt och ett bättre förbund? Det nya förbundet i Kristus som vi kristna tror på och som är stadfäst med starkare löften? Vad tror du egentligen på Stig – Åke annat än att alla som talar emot det gamla förbundet är onda antisemiter, kanske rasister eller till och med per automatik, judehatare?

  ”Det skall komma en tid säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras Herre säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk…..” (Läs Jer. 31:31-34)

  ”Ty han är vår fred, han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för er som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas Fadern, i en enda Ande. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud” (Ef. 2:11-19)

  Om det är antisemitiskt att stå upp för Kristus och för evangeliet på samma sätt som Jesus stod upp för Gud Fadern mot sitt eget folk, fariseerna och de skriftlärda talmudisterna (de vilka följde de äldstes stadgar) vilka slutligen mördade Jesus, så är jag gärna en stolt antisemit.

  Har du tänkt på vad som hade hänt om Jesus hade lovprisat och upphöjt sitt eget folk (sett dem som överlägsna på grund av härkomst) istället för att leverera ett budskap om alla människors lika värde inför Gud. Tror du då att han hade blivit korsfäst av sina egna eller tror du som jag att han då hade blivit judarnas världsliga konung utan att ha något emot det?

  Fundera på vilken slags Messias ett folk som lever i tron att de är utvalda och förmer än andra folk, väntar på. Inte är det på en Messias som kommer med budskap om jämlikhet och ödmjukhet, att alla är lika inför Gud. De väntar på en Messias som på grund av att de lever i tron att de är utvalda, kommer att vara emot Jesus Kristus och hans budskap. Det är en antikrist de kommer att välkomna.Kära människor, vakna!!!

  Guds frid och må Guds rike breda ut sig!

 32. Paulus i Rom 11:11: ”Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund.”

  – Israels snubblande på messiasfrågan kommer inte att bli deras fall, enligt Paulus.

  Vad har kristendomen gjort för att väcka judarnas avund? Kan inkvisition och terror väckt deras avund? Vad har du gjort för att väcka deras avund som tack för att du fick del av frälsningen?

 33. Peter

   /  20 november, 2013

  Jesaja 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert! 21 Ve dem som är visa i sina egna ögon och håller sig själva för kloka!

  Jag ser på frukten och den är inte god. Att kalla något som är dåligt för gott, är en synd.
  Ett halvruttet äpple är fortfarandet rutten.
  Jag ser en falsk profet i media, jag ser vilka som styr i Hollywood och jag ser ockultismen inom musikbranschen. Jag ser vilka som styr pengasystemet som vill avskaffa kontanterna och införa djävulens märke.
  Jag ser att att Rothshilds pryder Israels kontanter. Byggnader i Israel med ockulta inslag, en flagga med en stjärna som inte har något med Gud eller Bibeln att göra, utan mer med Babylon, ockultism och andra dolda hemligheter.

  Många kristna tror på att Satan kommer samla alla religioner i en. New Age, hinduism, judendom, Islam, protestanter & katoliker m fl. Vi har ändå samma Gud.
  Om vi urholkar NT och Jesus budskap, profetiorna i Uppenbarelseboken – vad blir vi då i Guds ögon? Ljumna och utan sälta?
  Jag tror inte ont om Stig Åke, jag älskar dig som en kristen broder. Men jag tror inte på hans tolkningar från Bibeln, hans påståenden om att judar är de utsatta genom historien (det senare är propaganda för bortser man från vilka som finansierade Hitler, Lenin, Trotskij, slavhandeln till Amerika, frimurare, Illuminati m m) så inser man ganska snabbt att vår historia som vi fått lära oss, är nästan lika illa som den är under kommunistiskt styre (judiske Marx utformade kommunismen som är antiGud, antiBibeln, antiJesus).

 34. Elisabeth

   /  20 november, 2013

  Din antisemitism är ganska uppenbar, Peter. Du borde betänka hur du saluför dig själv. För varje ord kommer du att stå ansvarig inför Israels Gud. (Matt.12:37.) Jag finner det mycket obehagligt, detta ditt hat mot judarna. 😦
  Vi ser att du har satan till din gud, eftersom du ger honom så mycket makt. Javisst alla falska religioner kommer att förintas då Messias ben David kommer åter till Jerusalem och endast Den Judiska Tron kommer då att bestå. (Judas vers 3) Vad Gud har bestämt kommer att ske.. satan har aldrig någonsin makt att sätta ett lillfinger emot detta. Vad som hittills hänt har skett med Guds vilja. Kristendomen FICK tillfälle att föra ut budskapet om Jeshua försoningsdöd för att hela världen skulle få höra om försoningen i Jeshuas blod till rening från alla synder. TYVÄRR så tog Kyrkan den judiska tron som sin…precisa som göken knuffar ut andras fågelungar ur boet, så tog Kristendomen / Kyrkan och INBILLADE sig att de fick löftena !! Men den tiden är snart förbi. Läs din Bibel, Romarbrevet, t.ex.. 🙂

 35. Paulus säger: Men till er hedningar vill jag säga: just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att de försköts gav världens försoning, vad skall då inte deras upptagande ge, om inte liv för de döda? om det första brödet är heligt är hela baket heligt. och om roten är helig är också grenarna heliga” (Rom. 11:1-16)

  Stig – Åke, vi kanske kan vara överens om att Gud inget hellre vill än att judarna (det första förbundsfolket) skall bli räddade.Frågan är då hur de skall kunna bli det enligt bibeln. Vad säger Jesus Kristus och vad säger Paulus,som är Kristi sändebud? Säger de att judarna skall bli räddade genom att förhäva sig över alla andra folk och genom att fortsätta att kalla sig utvalda eller säger de att de skall bli räddade om de kommer till tro på Kristus, anammar Kristi lära och omvänder sig och därmed blir delaktiga av Kristi ödmjuka och tjänande sinnelag?

  Vad säger Jesus Kristus mer om inte ”Jag är vägen, sanningen och livet. ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6)

  Inte är det väl konstigt att Paulus är fylld av sorg över hans egna förkastar Kristus och därmed hans Fader, alltså Gud och väljer att gå sina egna vägar.

  Du frågar vad kristendomen har gjort för att väcka judarnas avund och om inkvisition och terror kan ha väckt deras avund?

  Vad du gör (vilket är mycket olyckligt) är att du blandar ihop den lära som kallas kristendom och som har kallats kristendom genom många århundraden, med Kristus rena lära, den apostoliska läran.

  Den etablerade kristendomen som den ser ut i dag och som den har sett under historiens gång är inget annat än satans religion då maktfullkomliga människor (inklusive judar) har tagit sig friheten att föra in människomeningar, traditioner och partibildningar i Kristi lära.

  Se vad katolska kyrkan (skökan) lär som exempel. Den lär bland annat att påven är en ställföreträdande Gud på jorden trots att bibeln säger att ingen människa kan vara en ställföreträdande Gud utan att det är den Helige Ande ”hjälparen” som är med oss här på jorden.

  När jag läser dina sista meningar så ser jag dig. Jag ser att du står på helt fel grund som tror att det handlar om att någon religion eller någon människa skall gå in för att väcka någon annan människas eller någon speciell grupps avund.

  Tror du på fullaste allvar att det är Guds vilja? Tror inte du att något sådant hade varit lika illa som när en människa eller en grupp (judarna) går runt och tror sig vara utvalda, speciella, överlägsna alla andra?

  Vad leder det till? Leder det till något gott?

 36. Lästips till Sten- Åke och Elisabeth

  http://experimentlandet.blogg.se/

 37. Mi, jag läste lite på din blogg och det räcker för att avsluta samtalet med dig.

 38. Det är tyvärr inte min blogg men du borde läsa texterna där så att du förstår hur grundlurade både kristna och judar som tror på Gud, har blivit av ”dem som kallar sig judar men inte är det utan är en satans synagoga”.

  Många av dessa tillhör makteliten som Peter nämnde och har som avsikt att utrota alla religioner och i synnerhet kristendomen och de kristna vilka är det största hotet mot deras tro på olika självförgudningsläror (du kan bli din egen Gud och bli härskare över universum vilket satan har tutat i dem) och ockultism.

  Ser du inte att detta är på god väg att ske (New age, Kundalini yoga, vanlig yoga, teosofi med satanisten Madame Blavatskij, finn dig själv kurser med mera, du är din egen Herre) med det sker stegvis genom att man plockar bort väsentliga och elementära delar ur Kristi lära. På så sätt urvattnas evangeliet mer och mer och snart finns bara skalet kvar.

  Dessa fanns på Jesus tid. De kallades fariseer och skriftlärda och det var dem han tog strid mot. De finns än idag, De har Talmud (”de äldstes stadgar” som ju Kristus kritiserar skarpt) som sitt främsta rättssnöre och vad som står där angående vår Herre Jesus Kristus vill nog helst ingen kristen veta. Men det är viktigt att få veta (få information) för att kunna ta ställning och det gäller det mesta. Du kan inte välja rätt om du inte vet vad de olika alternativen du har att välja mellan, innebär.

  Det står bland annat i Talmud att han skall kokas i avföring och att han var avkomling till en sköka samt att kristna inte är människor utan kan jämställas med djur. Tänk om kristna hade haft hemilga hatskrifter (för denna skrift är ju givetvis inget man skyltar med eller trycker upp i massupplagor) som smädar judendomen och judar.

  Tänk vad antisemitiskt, rasitiskt, hatiskt., Oj oj oj!. Sådana skrifter hade inte ens fått existera men att smädesskrifter som Talmud får existera och har kunnat existera så länge samt att innehållet inte har nått kristenheten, beror på att satan har bevarat dessa skrifter och att kristna auktoriteter och företrädare har valt mammon framför Gud.
  De har vägrat att upplysa sina församlingar om att sådana här skrifter finns.

  Hur många kristna auktoriteter och nu menar jag kristna som tjänar sitt levebröd på att predika eller verka som lärare, tror du ens skulle våga yppa den minsta kritik gentemot det utvalda folket? Det kommer dessutom att bli straffbart (ny EU lag) om det inte redan är straffbart och de som kritiserar ”de utvalda” lär hamna i fängelse.

  Martin Luther, reformatorn och protestantismens grundare vars lära de flesta kyrkor och församlingar i Sverige vilar på, kritiserade däremot judarna i en bok som heter ”Judarna och deras lögner”.

  Hur många kristna vet om att denna bok överhuvudtaget existerar och att deras företrädare M. Luther redan på 1500 talet hade genomskådat de snyftvalser som har dragits fram gång på gång i syfte att flytta fram positionerna bit för bit.

  Sedan inte sagt att judarna inte har lidit. Missförstå mig inte. Visst har judar fått lida men det har även kristna gjort. Se hur kristna led under Sovjet tiden och kommunismen där inte 6 miljoner kristna mördades utan mer än 100 miljoner. Dessa siffror nämns knappt och inte heller finns det någon minnesdag för kommunismens alla offer däribland alla dessa kristna inklusive ett stort antal biskopar och präster som fick sätta livet till.
  Är inte det konstigt Sten- Åke och varför finns det ingen minnesdag för kommunismen offer när det finns en minnesdag för nazismens offer? Vakna!!

  Om du läser på (vilket du tydligen inte vill göra) så skall du se att kommunismen liksom nazismen grundades av falska judar, kristna sionister, ockultister och frimurare (de kan tillhöra alla dessa uppräknade grupper) alltså av satans hantlangare/synagoga (de som verkar i mörkret) i syfte att slå splitt mellan grupper och att konfiskera folkets egendomar samt centralisera makten till ett fåtal personer.

  Detta fortgår än idag och de falska judarna, de kristna sionisterna och den katolska skökan har lyckats få kontroll över hela västvärldens ekonomier. Nu återstår bara mellanöstern och att lägga beslag på centralbankerna där vilket ledarskapet (åtminstone om man ser till Syrien) inte verkar vara så pigga på att ge upp.

  Men de kommer inte ge sig och sedan är det fritt fram för det kontantlösa samhället, världsregeringen, där största delen av mänskligheten kommer att reduceras till slavar med chip, att växa fram.

  Är det inte vår plikt som kristna att tala om vad vi vet så att fler vill komma till tro och omvända sig? Är det inte vår plikt att ställa oss på Kristus sida (på Guds sida), gå tillbaka till den rena kristna läran istället för att okritiskt svälja allt som villolärare, kristna sionister, judar och andra matar oss med? Såna som kommer att få en plats i helvetet för att de har förlett fåren de är tillsatta att värna om.

  Sist men inte minst så skulle jag vilja ställa en fråga. Vad är det för en Messias som människor vilka anser sig vara utvalda, väntar på?

  Är det en Messias med ett sinnelag som Jesus Kristus sinnelag? En Messias som är rättfärdig och verkar i sanning och som kommer att säga att de inte är utvalda?

  Eller är det en Messias som som kommer att bekräfta dessa människors tro på att de är utvalda och sätta dem på piedestal, upphöja dem över alla andra?

  Det här är viktigt för det är inte troligt att människor som anser sig vara utvalda och förmer än andra väntar på en Messias som kommer att tala om för dem att de inte är det genom att hänvisa till Guds ord, det nya förbundet och be dem att ödmjuka sig och agera som tjänare (vilket Kristus var och lärde).

  Den Messias de väntar på kommer också att anse sig vara förmer än andra, en maktfullkomlig översittare som använder godtroende judar för att få makt och för att kunna utropa sig själv till härskare.

  Det finns ingen möjlighet att judar och kristna (de som är trogna Kristus), väntar på samma Messias så länge judarna anser sig vara utvalda och högre stående? Då väntar de på en som anser detsamma och vem kan det vara?

  Det kan inte vara någon annan än en antikrist, en som är emot Kristus och som kommer att ta strid mot honom.

 39. Elisabeth

   /  21 november, 2013

  Mi, du har svårigheter ser jag, att förstå Bibeln. Vad som i slutändan räknas är att BÅDE JUDE OCH HEDNING måste omvända sig, bekänna sina synder och tro på Jeshua Messias, som sin frälsare. Endast hans blod och genom tro på honom blir vi rättfärdiggjorda.
  Vi har ingenting annat att förlita oss på. Judarna har svårt att tro på ”hörnstenen¨,1Petr.2:5-6, ”men den som tror på hörnstenen skall inte komma på skam”. MEN judarna ska ALDRIG ‘bli kristna’, eller gå in i något sådant sammanhang, detta måste vi förstå.!

  Den ”Jesus” /Jeshua ben Josef, som kom som den lidande tjänaren, offerlammet Jes.53, hela kapitlet talar om honom, som ‘skuldoffret’,vers 10-12. Jakobs son Josef som såldes av bröderna, kastades i en brunn, blev så småningom nr. 2 efter Farao, i Egypten, gav välstånd åt landet, avslöjade sig sedan ENBART för sina bröder…Detta en bild på den triumferande HaMashiach ben David, som kommer enligt Matt.24:27 ”som ljungelden från öster till väster…” Konungen i Jerusalem. Läs också Sakarja 12 där vi ser de ”som inte trodde” NU förstår vad de gått miste om…därför gråter dom…Men den som ÅNGRAR sig och vänder om från sin onda väg kommer att BLI upprättad hedning eller jude…De första ska bli de sista..sa Jeshua i Matt.19:30 och de sista blir de första..”

 40. Jag får nog komma med en del tillrättavisningar här snart. Det verkar finnas de som läser bibeln på samma sätt som f-n och då behövs tillrättavisning. Återkommer med käppen

 41. Så vad är det jag inte förstår Elisabeth? Har jag påstått att inte både juden och hedningen måste omvända sig? Det är ju det jag försöker få bland annat dig att förstå och att när juden och hedningen har blivit omvända så finns det ingen skillnad mellan dem lägre.

  De är inte längre jude eller grek, man eller kvinna, hög eller låg (läs bibeln) utan de är ett i Kristus och tillhör Guds församling (Gal. 3:28-29). De är bröder och systrar i Kristus, tillhör samma familj och har efter omvändelsen samma Fader. Alltså kan de inte längre kalla sig judar och anse sig vara mer utvalda än sina bröder eller systrar i den stora världsomspännande familjen, Guds familj!

  Är det så svårt att förstå?

  Hur skulle det se ut om vissa i denna Guds stora familj ser sig som överlägsna andra i familjen? Hur skulle det se ut i en vanlig familj om en del av barnen anser sig vara överlägsna de andra barnen och tycker att de borde ha mer förmåner? Kan en sådan familj hålla sams? Hade det inte troligtvis blivit stora problem med kiv, bråk, avund och vice versa med tanke på att människan (även barn) är ofullkomlig till sin natur och trots sin eventuella omvändelse har kvar sin syndiga natur som hon måste gå till korset med varje dag?

  Är det inte av den anledning som Gud i Kristus har rivit skiljemuren mellan människor, gjort de två lägren till ett och förpassat bort fiendskapen. Har han inte upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa och stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Detta kan du läsa i Efesierbrevet. Läs Efesierbrevet från 2:11-19 så får du hela sammanhanget.

  Varför är det så svårt för vissa som kallar sig kristna och i synnerhet så kallade kristna sionister och messianska judar att förstå detta? Min teori är att de inte helt vill lämna sig åt Kristus och därför ägnar sig åt en slags läpparnas bekännelse. De erkänner gärna Kristus som frälsare (vem vill inte bli frälst?) men de vill inte förvandlas inombords och bli delaktiga av Kristus natur, ha Kristus och den Helige ande boende i sig för det skulle innebära att de måste ödmjuka sig och istället för att förvänta sig att bli betjänade börja tjäna andra så som Kristus gjorde.

  De vill helt enkelt inte ha Kristus som Herre i sina liv utan plockar ut godbiten, frälsningen. Frälsta vill de bli med ingen som inte erkänner Kristus som Herre och gör så gott han eller hon kan när det gäller att följa Kristus, lyssna och lyda, kommer att bli frälst eftersom frälsningen inte är skild från Herren vilken erbjuder människan frälsningen. Lydnad är ett villkor för frälsning och var även ett villkor för frälsning i det gamla förbundet.

  Gud säger till sitt utvalda folk ”Om ni nu lyssnar till mig och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk….(2.Mos. 19:5-6)

  Gud säger inte: Gör vad ni vill så kommer ni för tid och evighet att vara mitt utvalda folk.

  Att ha någon som Herre innebär att man lyder den personen, lyssnar på den personen och gör vad den ber en om. Man försöker även att ligga steget före genom att ta reda på vad den som är ens Herre kan tänkas vilja. Allt för många kristna har mammon och inte Gud, Kristus, som sin Herre. Därför är de allergiska mot bibelns sanningar och gör så gott de kan för att förändra och lätta upp dessa sanningar helt i linje med satans vilja.
  Den som går emot Gud ställer sig automatisk på det ondas sida (satans, världens sida) även om de inte är medvetna om det. Och därifrån verkar de.

  När detta har skett är de prisgivna och utlämnade åt världen som styr över dem.

  Kristna som önskar ha Kristus som frälsare men inte som Herre vill inte heller bli utsatta för förföljelse, spott och spe som Kristus blev utsatt för och som bibeln talar om att alla kristna (sanna kristna) kommer att bli om de står fast vid Kristus. Det är oundvikligt. Världen och de principer som råder i världen är emot Kristus. Därför står de kvar i världen och är lojala mot världen, lever av världen och av allt vad världen i from av lockelser (pengar, status, utvaldhet) kan ge istället för att leva i världen men inte av världen.

  Om du fortfarande anser att jag har svårigheter att förstå bibeln så får du gärna precisera vad du menar, vad det är jag inte förstå men som tydligen du förstår, istället för att blanda bibelcitat med ditt eget svammel. Det är inte vidare seriöst!!

 42. Elisabeth

   /  22 november, 2013

  Mi, man kan förstå på olika sätt. Själv gör jag inte anspråk på att veta speciellt mycket. OM du är döpt I Den helige Ande, Mi, så förstår du. Nu kommer micaelost med käppen, så slutar nu.

 43. Jag gör inte heller anspråk på att veta speciellt mycket. Det jag har skrivit om grundar sig på citat från bibeln och bibeln är mycket tydlig. Om du känner att du inte kan förstå bibeln så får du be (och du skall bli bönhörd) om att den Helige Ande leder dig genom läsningen och öppnar dina sinnen så att Guds ord blir klara för dig.

  Jag utgår ifrån att du är eller vill vara en kristen och kristna, eller låt säga Jesus efterföljare, för vem som helst kan ju kalla sig kristen, utan att ha Kristus som Herre, har fått del av samma ande.

  Anden, den Helige Ande, kommer inte att tillåta att kristna förstår bibeln på olika sätt om de ber honom om hjälp. Att kristna idag förstår och tolkar bibeln på olika sätt eller att vissa läser bibeln på samma sätt som f..a. n vilket signaturen ”micaelost” konstaterar, beror på att de inte leds av samma Ande. Onda andar har nästlat sig in bland de kristna och detta startade redan när man under 300 talet började att bygga avgudahus, det vill säga kyrkor vilka man dyrkar och förhärligar mer än Gud.

  Vår kyrka, vår församling är bäst. Vi är framgångsrika för nu har vi fått si eller så många nya medlemmar. Vår kampanj lyckades och många kom till tro. Se vad duktiga vi är! De andra kristna är si eller så och inte lika bra som oss för vi kallar oss det eller det och dom kallar sig si eller så. De tror det och vi tror på det.

  Kristna är uppdelade i många olika grupperingar och detta är inte vad Gud vill för Gud har bara en enda församling där alla är ett i Kristus (som jag har förklarat flera gånger) och som bara är uppdelade rent geografiskt (det är inte så lätt att fysiskt möta kristna som bor på andra sidan jordklotet varje dag eller ens en dag i veckan). Gud vill att hans barn (hans församling) skall ledas av en och samma Ande, Hjälparen, den helige Anden.

  Kyrkorna och församlingarna har tagit åt sig äran och tar åt sig äran för allt som går bra istället för att upphöja Gud och ge honom ALL ära. Gud kräver ALL ära och nöjer sig inte med 50% 75% eller 99% enligt bibeln. De dyrkar sina kyrkor, sitt prästerskap, föreståndarna, varandra och världen och gör sig därmed skyldiga till AVGUDADYRKAN.

  Hur lyder nu det första budet?

  Det finns inte plats för Gud i kyrkorna? Avgudahusens representanter gör Gud överflödig när de vänder sig bort från Kristi evangelium och tar bort eller lägger till nytt i detsamma. Vad tänker då Gud och kommer han att acceptera detta hur länge som helst? Vad säger bibeln om det?

  Det är konstigt att inte fler kristna funderar i samma banor och skräms av dessa tankar med tanke på hur Gud framställs i bibeln och kräver lydnad. Det står inget om att Gud kommer att acceptera allt vad människor och kyrkor (församlingar) tar sig för hur länge som helst utan snarare kan vi läsa att de som har kunskap i hur Gud tänker och vad Gud vill men inte delger församlingen (ledarskapet skall ju vara herdar för fåren) kunskap, kommer att få en mycket hårdare dom. Det står bland annat i Jakobsbrevet om jag inte minns fel.

  Guds frid!

 44. Mi,
  Jag hinner inte kommentera allt det du och Peter skrivit. Är ni bekanta med varandra, förresten? Ni har båda mycket speciella idéer och båda eras IP-adresser florerar i sammanhang som inte är så smickrande. Stalking … hacka konton … etc. Men det kanske bara är ett sammanträffande.

  Du skriver: ”Det står bland annat i Talmud att han skall kokas i avföring och att han var avkomling till en sköka samt att kristna inte är människor utan kan jämställas med djur. Tänk om kristna hade haft hemliga hatskrifter (för denna skrift är ju givetvis inget man skyltar med eller trycker upp i massupplagor) som smädar judendomen och judar.”

  Till att börja med så är Talmud ingen hemlig bok. Den har under vissa tider varit bannlyst av påven och den katolska kyrkan, så det är möjligt att den kan ha upplevts som hemlig. Så skedde t.ex. år 1264 efter att den till katolicism konverterade juden Pablo Christiani lyckats övertala påven Clemens IV att Talmud innehöll nedsättande saker om Jesus och Maria. 1269 lyckades samme Christiani övertala den franske kungen Ludvig IX att judarnas skulle bära särskilda märken, något som kanoniserades och fick återverkningar ända in på 1940-talet.

  Anledningen till att Pablo Christiani var så förtretad på Talmud var att han i den berömda dispyten med Ramban i Barcelona 1263 hade använt sig av just Talmud för att bevisa vissa kristna dogmer. Ramban hade då besvarat hans argument med att Talmud mer kunde ses som olika predikningar och inte hade någon bindande religiös verkan.

  Talmud har alltsedan dess ansetts vara något farligt för en kristen att läsa. På sås vis har bibelns texter succesivt avlägsnat sig mer och mer från sin kontext. Det är i princip först efter Andra världskriget som bibelforskarna på allvar ändrat på denna inställning.

  Vad gäller kristna hatskrifter som smädar judendomen, så räcker det att gå till Luther för att hitta riktiga praktexemplar. ”Om judarna och deras lögner” (1543) är den ideologiska basen för Förintelsen.

  Att Talmud skulle jämställa kristna med djur är inget konstigt alls. Kristna är ju i judarnas ögon hedningar och hedningar kallades till och med av Jesus för hundar:

  En kanaaneisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.” Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: ”Säg åt henne att ge sig i väg, hon går ju bakom oss och ropar.” Han svarade: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk.” Men hon kom och föll ner för honom och sade: ”Herre, hjälp mig.” Han svarade: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna.” – ”Nej, herre”, sade hon, ”men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord.” Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark … (Matt 15:22-28)

  Läs lite mer i bibeln och lite mindre av konspiratoriska skrifter!

 45. Ditt svammel om IP nummer och om jag känner folk som har skrivit inlägg på din blogg förstår jag mig inte på. Vad har detta med debatten att göra? Känner du dig hotat och vill skrämmas eller vad är det frågan om?

  Med hemlig menar jag att denna, för de judiska rabbinerna och judendomen, så viktiga skrift är svårtillgänglig för allmänheten. Kanske inte så konstigt med tanke på de många hat- citaten mot Jesus Kristus och de kristna.

  Här följer ett utdrag och du får gärna nämna någon kristen bok, litteratur som det kristna prästerskapet använder sig av och som speglar samma hat och förakt mot judarna som grupp. Någon sådan litteratur finns mig veterligen inte som tur är, men tänk om det hade framkommit att präster i till exempel svenska kyrkan förutom nya testamentet hade haft en dylik skrift som de skattade högt.

  ”Jesus var skyldig till trolldom och avfall: han förtjänade att avrättas” (Sanhedrin 43a)

  ”Judar bör hålla sig bort från kristna. Kristna är sammansvurna med helvetet, och kristendomen är värre än incest” (Aboda Sara 16b, 17a)

  ”De som läser evangelierna är dömda till helvetet” (Sanhedrin 90a 100b)

  ”Jesus var en oäkting född genom äktenskapsbrott” (Jebamot 49b)

  ” När Messias kommer skall han förgöra de kristna” (Sanhedrin 99a)

  ”Jesus begick tidelag, fördärvade folket moraliskt, och är förpassad till helvetet” (Sanhedrin 105a)

  Hur du kan få det till att Jesus, Gud, kallade de kristna (sina egna efterföljare) för hundar i bibelcitatet du nämner, är obegripligt men blir begripligt när man förstår vissa judars hat gentemot Kristus (de kristna) i det förflutna och idag.

 46. Mi,
  Så Jesus kallade inte hedningarna för hundar? Då borde du riva ur Matt 15 ur din bibel så att det inte blir några fel för dig när du läser.

 47. … och som jag tidigare skrev om Talmud:
  ”Anledningen till att Pablo Christiani var så förtretad på Talmud var att han i den berömda dispyten med Ramban i Barcelona 1263 hade använt sig av just Talmud för att bevisa vissa kristna dogmer. Ramban hade då besvarat hans argument med att Talmud mer kunde ses som olika predikningar och inte hade någon bindande religiös verkan.”

  Talmud är inget annat än en samling av hur olika rabbiner tolkat skrift och religiösa regler. Man kan alltså inte säga att Talmud är för eller mot det och det. Man kan däremot säga att det är en dokumentation av hur olika rabbi Si och Så svarar rabbi Så och Si.

  Pablo Christiani försökte ju använda Talmud för att bevisa att Jesus är Messias. Skulle han ha gjort så om den bild av Talmud som du försöker måla upp var hela den korrekta bilden? Tydligen finns det motsägelser i Talmud och det är väl helt naturligt om det är en dokumentation av olika teologiska debatter.

 48. Nej, Jesus kallade inte hedningarna för hundar. Han kom för att inlemma hedningarna i det nya förbundet, i Guds nya förbund som innefattar alla människor som tror på honom och hans son som han på grund av sin stora kärlek till människorna sände till jorden. För detta fick sonen, ja Gud själv, plikta med sitt liv.

  Vad spelar det för roll om Ramban ansåg att Talmud mer kunde ses som olika predikningar utan att ha någon religiös bindande verkan?

  Jag är medveten om att Talmud är en samling av hur olika rabbiner tolkat skrift och religiösa regler och att inte alla judar håller med dessa rabbiner. Alla judar höll inte heller med rabbinerna samt de skriftlärda och fariseerna på Jesu tid och kom till tro på Jesus Kristus allas vår Messias, frälsare och Herre. För det blev de förföljda liksom Kristus som du säkert vet.

  Vad jag därmed tycker är konstigt är att en sådan samling av hat- citat överhuvudtaget får lov att existera utan att någon reagerar i vår upplysta tid med tanke på att hatet sägs breda ut sig. Är det inte ogrundat hat vi alla måste vara med om att motverka? Även i skrifter och oavsett om det är tradition?

  Hur kan ett ”demokratisk samhälle” tillåta detta och varför säger inte dessa rabbiner att deras förfäder gick för långt?

  Beror det på att de håller med sina förfäder eller beror det på att de är livrädda för något och i såna fall för vad?

  Än en gång. Vad hade hänt om kristna hade haft skrifter som talar om att kristna bör avhålla sig från judar, att judar är sammansvurna med helvetet och är värre än incest samt att de som läser gamla testamentet är dömda till helvetet med mera?

 49. Ja, som Micaelost skriver så bör Talmud ses som en inomjudisk debatt om tolkningar av lagen m m. Den har likheter med dagens bloggar. Att då hävda att ”judar” anser något utifrån ett lösryckt citat från Talmud, är som att säga att kristna anser det som skrivs på kristna bloggar.

  Det finns också en annan förklaring och det är att det finns en som omnämns som Yechu i Talmud som gjorde onda saker och denne Yeshu förknippar vissa med Yeshua från Nasaret. Talmud är skriven huvudsakligen på arameiska och Yeshua heter Yeshu på arameiska, men Yeshu i Talmud levde inte samtidigt som Yeshua från Nasaret.

 50. Mi.
  Du skriver: ”Vad hade hänt om kristna hade haft skrifter som talar om att kristna bör avhålla sig från judar, att judar är sammansvurna med helvetet …”

  Hmm… har jag drömt eller nåt. Trodde att det var precis det du och din kompis Peter skrivit. Men jag kanske bara drömde.

  Sedan får du nog riva ut Matteus 15 ur din bibel nu. Det är ju glasklart att Jesus kallade hedningarna för hundar. Sammanhanget styrker detta till oomtvistbart.

 51. SÅ,
  Bra!
  Därtill får man ta med i beräkningen att den muntliga judiska traditionen skrevs ned från år 200 och ett ansenligt antal hundra år framåt. Under den tiden förekom en hel del förföljelse av judar från kristet håll. Att det inte skulle dyka upp en och annan konstighet i dessa texter som präglats av dispyterna med de kristna är ju nästan otänkbart.

 52. ”Vad spelar det för roll om Ramban ansåg att Talmud mer kunde ses som olika predikningar utan att ha någon religiös bindande verkan?”

  – Vad vet du vad Rambam ansåg? Talmud ÄR ett forum där olika åsikter förs fram och det finns dessutom två olika Talmud. Det Rambam gjorde var att han tog med essensen av debatterna och sammanställde dem i hans verk Mishne Torá som betraktas som mycket viktig inom judendomen. Jemenitiska judar håller sig uteslutande till Rambam, om jag är rätt underrättad.

 53. SÅ,
  Ramban som hade dispyten i Barcelona var Nahmanides inte Maimonides (Rambam) en bokstav skiljer, men de själva skulle nog mena att det skiljer mer än så …
  http://en.wikipedia.org/wiki/Disputation_of_Barcelona

 54. Dispyten är rekonstruerad på Diasporamuseet i Tel Aviv. Troligen det bästa museet jag varit på någonsin. Inte bara för Ramban, men för att förstå hur fruktansvärt djävulskt illa kristenheten har burit sig åt mot judarna.

 55. Peter

   /  24 november, 2013

  Så illa judar och romare bar sig åt mot Jesus som de hängde upp på ett trä. Hur barbariskt judar och romare förföljde, torterade och mördade första kristna.
  @Micaelost Hur kan vi nånsin förlåta …
  Ursäkta mig, men detta har ju fullständigt spårat ut.

  Vi är alla bröder och systrar i Kristus. Men det haglar rasiststämplar, jag utmålas som hatisk/satanistisk, sysslar med Internetbedrägerier?
  Bara för att vi har olika åsikter om Staten Israel samt utvalda judar som vissa anser kan gå sin egen väg och strunta i Jesus Kristus. Detta är en tolkningfråga och ska väl inte väcka bitterhet, hat, ilska eller ange eller utmåla en människa som är född på nytt i Kristus?
  Jag får otäcka associationer till fariseernas tolkningsföreträder och nazisterna som herrefolket.

  Låt oss lyssna på varandra, men inte gå i strid.

  Vi är inne i den yttersta tiden. Antikristus behöver militär makt, finansiell makt och kontroll över religionerna. När Jesus tackade nej till denna värdsliga makt som Satan erbjöd honom, vilka har då tagit emot Lucifer och hjälper honom till tronen? Vi kan bara gissa, och som kristna ska vi vara vakna. Någon här som har en gissning hur det ska gå till, eller ska vi fortsätta ojja oss?
  http://www.eaec.org/sermons/2013/RLJ-1419.pdf

 56. Peter,
  Var det judarna eller var det romarna som dödade Jesus? Bibeln säger att det var romarna som dödade honom. Ingen jude hängde upp Jesus på korset. Men var det inte det judiska folket som gav honom till romarna? Nej, inte ens det. Sanhedrin hade ingen åtalspunkt som föranledde att de skulle kunna döma ut dödsstraff. Därtill kan det ju ifrågasättas om Sanhedrin verkligen hade ett juridiskt korrekt möte mitt upp i festivalyran.

  Men det judiska folket ropade ju att de hellre ville frige Bar Abbas än Jesus? Tänk då efter lite! Vilka judar hade intresse av att på Pesach följa en frigivningscermoni av en rövare? Troligtvis inga andra än Bar Abbas närmaste och knappt det.

  Så vilka judar dödade då Jesus?

 57. Sedan kommer det inte som någon som helst överraskning att du länkar till EAEC.

 58. Sam

   /  24 november, 2013

  ”Inte bara för Ramban, men för att förstå hur fruktansvärt djävulskt illa kristenheten har burit sig åt mot judarna.”
  Det är ett sorgligt faktum att judarna, historiskt, har behandlats bättre av muslimerna än kristendomen.

 59. Jag såg fel mellan Ramban & Rambam. Ramban levde senare.

  Peter, när du läst svensk/amerikanen John S. Thorells skrifter så förstår jag var du fått din aggressivitet ifrån. Jag känner väl till honom och har även hört honom live. En mycket olustig historia där han dammar av gammal kristen antijudiskhet. Kjell Sjöberg blev tvungen att ta avstånd från honom på 80-talet.

 60. Peter

   /  25 november, 2013

  Ämnet i artikeln är Satans Synagoga, och hur det ska tolkas.
  Denna bekännelse av en kristen broder säger egentligen det mesta som behöver sägas;
  http://www.youtube.com/watch?v=HhL1MzEiFXc#t=101

  För mig är de som inte har lärt känna Jesus Kristus, eller som förminskar Honom, eller som förnekar Honom, de är i Satans Synagoga.

  Låt oss inte strida om tolkningen, utan inse att vi kristna, som bekänner att Jesus är vår Frälsare och Herre, har olika uppfattningar.
  Vi vet att kristna kommer ange varandra i den yttersta tiden. Det skulle inte förvåna mig om de kristna som kallar andra (kristna) för antisemiter, även är dem som kommer ange sina (kristna) bröder och systrar till döden, när antiKristus visar upp sig som fredsfursten i sitt världsrike.

  Jag vill inte vara en del av denna världen, eller bidra till AntiKristus NWO. Därför väljer jag bort det köttsliga och det jordiska som mindre viktigt, och siktar istället mot Kristus spirituella himmelrike. Min relation till Jesus och att bli fylld med den helige Ande är min fokusering.

 61. Peter

   /  25 november, 2013

  @micaelost jag visste att den passningen skulle komma. Gillar man inte budskapet brukar man skjuta budbäraren, eller hur är det talesättet går?
  Jag ämnar inte skriva mer i bloggen, det är tydligt att man betraktas uppifrån och ner, som något katten har dragit in.

  Som alltid, bara för att man länkar till en artikel, behöver inte betyda att man håller med om allt. Det är upp till betraktaren att ta sig till vad som skrivs. Jag kände inte till allt som EAEC skriver om, men faktakännedomen överstiger nog de flesta andras, andras tolkningar utmanar oss samt lär oss att förstå hur andra resonerar.
  Jag har lärt mig nyttiga saker här, men som Jesus sa till sina lärljungar, att tas ni inte emot med ert budskap, så gå vidare.
  Tack för mig!

 62. ”Vi kan läsa i det andra kapitlet att församlingen i Smyrna smädas av några som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga”

  Jag kan inte få det till något annat än att det handlar om hedningar. Möjligen hedningar som gått på galaternas galenskap och låtit omskära sig (m m). En jude (israel) är alltid en jude – whatever what.

 63. ”Därför väljer jag bort det köttsliga och det jordiska som mindre viktigt, och siktar istället mot Kristus spirituella himmelrike.”

  Om inte Himmelriket har med ”kött” att göra – varför i hela friden (som de säger) uttrycker sig min Mästare så här:

  ”Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.”
  (Matt. 24:22)

  Himmelriket är ett jordiskt Rike, på denna jord och på den kommande… Först i ”tusen år” (kanske tusentals år) på denna jord, därefter i evigheters evigheter på den nya Jorden.

 64. Peter,
  Du har rätt i att man inte skall skjuta budbäraren … det borde jag veta. Point taken …
  När det gäller just judarnas oförmåga att se att Jesus är Messias, så ingår det i Guds plan. Förebilden finns hos Josef och hans bröder, Hur kunde bröderna missa att det var Josef deras bror? Än idag är detta en stor fråga för många judar. Hur kunde bröderna missa det så uppenbara?

  Om det är Gud som planerat att de inte ska förstå att Jesus är Messias, så kan vi ju inte anklaga dem. Svarar också med ett ord från Paulus:

  ”Jag frågar då: kanske snavade de för att de skulle falla? Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna, för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad skall då inte deras fulla styrka ge?” (Rom 11:11-12)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: