Tänk om Jesus varnade oss för kyrkan!

Om kristendomen redan vid slutet av det första århundradet hade förlorat den riktige Jesus ur sikte, såsom jag beskrev i förra bloggposten, så borde väl ett sådant snart och abrupt slut på den sanna läran ha förutspåtts av Jesus och apostlarna. Faktum är att det finns fullt av sådana förvarningar. Problemet är bara att dessa förvarningar tolkas av kyrkan som varningar för olika av henne heresiförklarade villoläror. Anledningen till att tolkningen kommit att bli sådan är inte så svårbegriplig, som alla vet, så är det alltid segraren som beskriver historien.

Så när Jesus varnar sina lärjungar i Matteus 24, så är inte kyrkan på något sätt undantagen och vaccinerad mot att vara föremålet för dessa profetiska varningar. Den vanligaste tolkningen är ju att det är kyrkan som varnas, men den tolkningen är ju inte längre möjlig eftersom Jesus och hans lärjungar vare sig startade någon kyrka eller hade några sådana ambitioner. Så när Jesus säger: ”Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de skall bedra många”, så kan detta inte ses som en varning till kyrkan. Frågan är snarare om det inte är en varning för kyrkan.

För kan vi verkligen tänka oss att Jesu varnande ord är till för att varna de kyrkofäder som utvecklar en antijudisk hållning? Kan vi tänka oss att de som blir varnade är de som bryter sig ur judendomen ihop med Ignatius och hans gelikar? Är det kyrkofädernas dogmer som Jesus har sådan omsorg om att han har dessa i centrum för sitt tal på Olivberget? Eller är det rent av dessa så kallade kyrkofäder som Jesus varnar för?

Ordet många måste nog beaktas på ett särskilt vis. Jag tror personligen inte att ordet många kan syfta på några få gnostiska villolärare eller på några andra obskyra villoläror som predikats av några få. Självklart handlar det om en villolära som predikats av många och i kontinuitet. Helt plötsligt finns det inte så många alternativ att välja emellan.

Lägger vi till ledtråden att de utpekade i första hand skall kalla Jesus för Kristus, så har vi ytterligare ett spår. Jesus varnar alltså för många som skall kalla honom Kristus och vi vet dessutom att det inte är kyrkan som varnas. Kan det bli så mycket tydligare? Tänk om Jesus varnade oss för kyrkan! Om ni frågar mig, så vore det konstigt om det inte var på det viset.

Tidigare inlägg
Följande inlägg
Lämna en kommentar

28 kommentarer

 1. Elisabeth

   /  10 november, 2013

  Micaelost,
  Ja, helt säkert hade Jeshua klart för sig vad som skulle komma efter hans bortgång. Han säger ju redan i Matt.7:15 :”Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar..” v.16:a:”På deras frukt skall ni känna dem…” Joh.10:11-15 fortsätter han dessa varningens ord. Vi ser nu i vårt land hur rutten och usel frukt kommit av dessa Kyrkofäder…

 2. ”Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de skall bedra många”.

  – En vanlig förståelse av denna text brukar vara att det skall komma nya messiasgestalter som gör anspråk på att vara Messias. Eller att Jesus varnar för en kommande falsk s k Antikrist. Jag tror inte att dessa tolkningar är det som Jesus menade.
  Det står att de skall ”uppträda i mitt namn”, d v s de skall hävda att den Kristus de predikar är den som som bibeln beskriver, men den beskrivningen skall vara bedräglig och bedrar många.

  Man kan då fråga sig om den Kristus som kyrkofäderna skapade genom sina kristologiska strider verkligen är den Israels Messias som kom för att frälsa sitt folk från deras synder? Förkunnade man inte istället att judarna var förbannade och glömda av Gud och att Kyrkan övertagit deras löften? Man förkunnade en Kristus som vänt sitt folk ryggen och valt sig ett nytt folk. Men i allt detta har ändå den judiska monoteismen förkunnats i hela världen, om än i något förvrängd form.

 3. annorzzz

   /  11 november, 2013

  Ja tänk om.

  Och tänk igen.

  Tänk om Han varnade för att någon 2000 år senare skulle hitte-på något eget. Tänk om…

 4. Sam

   /  11 november, 2013

  Vi kanske behöver påminna oss om att när den nytestamentliga kyrkan startade så fanns det verken ett nytt testament,kyrka eller ens Jesus.

 5. Elisabeth

   /  17 november, 2013

  Vi har Josefos’ judiska skrifter som bevarats och som visar nästan år för år den nationella kampen mot romarna som det judiska folket hade ända fram till Jerusalems förstöring år 70 e.kr. Rom grundades av ättlingar till Esau, Jakobs son….Ja, nog visste Jeshua vad som skulle hända.

 6. Jesus? Helt ok.. egentligen.. eftersom vi alla vet Vem vi talar om… men varför talar vi inte om Yeshua? Eller Joshua?

 7. ”Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de skall bedra många”.

  Många kommer att göra så och har redan gjort (Benjamin Cremes helsidesannons i alla världens stora dagstidningar 1984). Men det kommer att vara listigare än så om de ska kunna ”bedra jämväl de utvalda”. Den falske profeten kommer att kunna kalla ned eld från himmelen vilket för tanken till Karmel årtusenden ”ago” och kommer att övertyga vissa judar (israeler) om att han är Elia. Flertalet inom islam kommer emellertid att uppfatta honom som ”mahdi”, den åttonde (vad det nu heter?) och se denne som sin messias. Allt till hjälp för ”det första vilddjuret (Upp kap 13 och kap 17)

 8. Den tolfte imamen … al Mahdi hos shiamuslimerna.
  Vilka tror du menas med ”de utvalda”? Jesus säger ju detta till sina judiska lärjungar inte till den kristna kyrkan.

 9. Yeshua utvalda finns bland ”alla folk och stammar”
  (Upp. 5:9, Upp. 7:9)

 10. Lars W,
  Att Jesus friköpt folk från alla stammar och språk, länder och folk betyder inte automatiskt att det är dessa som benämns med ”de utvalda” i Matt 24. Betänk att Jesus säger i kap 15 att han ”inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk”. I detta sammanhang säger han också: ”Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna [hedningarna].” Hade Jesus ändrat sig mellan kapitel 15 och 24?

 11. Alla som frälses är utvalda Hal El Lu Jah! Det tråkiga är att många fler är kallade… men också att inte alla blande de utvalda är trogna 😦

 12. Lars W,
  Jag tror inte att vi så säkert kan veta vad just ”de utvalda” betyder.

 13. ”Hade Jesus ändrat sig mellan kapitel 15 och 24?”

  Yeshua hade, såsom Judarna Konung endast ansvar för fåren… s a s.. men Han gav Petrus synen med skynket och uppmaningen att slakta och äta ( ett stort antal orena djur).. samt kallade Paulus … Paulus blev förvisso hedningarnas Apostel.. Guds ord ska nå alla folk och stammar – sedan skall änden komma. Hal El Lu Jah!

 14. Lars W,
  Jag har inga synpunkter på det (tror jag). Men det finns ingen självklar koppling till de som kallas ”de utvalda”.

 15. ”Jag tror inte att vi så säkert kan veta vad just ”de utvalda” betyder.”

  Nej inte ens alla utvalda förstår vikten i det begreppet – men de trogna gör det. Dock skall vedermödans tid förkortas ”för de utvaldas skull”. Annars bleve inget ”kött” frälst. Hal El Lu Jah! 42 månader – okänd förkortning… Det är väl underbart? Att Djävulen och hans anhang inte får ta över Guds skapelse.. Hal EL Lu Jah!

 16. Hur som helst så betyder ”de utvalda” i profetiska utsagor i första hand de judar som lever i förbundet med den Evige.

  Halleluyah består av två hebreiska ord. Den första delen ”hallelu” är andra person imperativ maskulin i plural av det hebreiska verbet hallal. Den andra delen ”Yah” är en kortform av YHWH, namnet på Israels Gud, Skaparen.

 17. ”Hur som helst så betyder ”de utvalda” i profetiska utsagor i första hand de judar som lever i förbundet med den Evige.”

  I helvete heller.. som dom säger.. Gud utväljer vemhelst Han vill, varhelst Han vill, närhelst Han vill.

  Amen

 18. ”Tänken på vad förr var, redan i forntiden; ty jag är Gud och eljest ingen, en Gud, vilkens like icke finnes; jag som i förväg förkunnar, vad komma skall, och långt förut, vad ännu ej har skett; jag som säger: ‘Mitt rådslut skall gå i fullbordan, och allt vad jag vill, det gör jag’; jag som kallar på örnen från öster och ifrån fjärran land på mitt rådsluts man. Vad jag har bestämt, det sätter jag ock i verket. ”

  YHWH är icke på något vis bunden till det judiska folket vad beträffar ”de utvalda (än mindre till Juda stam.. den biten är avklarad – med råge – genom Yeshua, Lejonet av Juda).

  (Ursäkta den grova tonen i vissa inlägg… jag vill visa de skenfromma vad Gud ser till.. inte till rökvanor och s k svordomar – Han ser till hjärtat enbart)

 19. Ett vittnesbörd från en som fått nåden att ”gå ut ifrån henne”:

  ”För många av oss som växt i en katolsk land och sett mycket på nära håll och sedan möt Jesus, är det rätt tydligt att man dyrkar Maria och helgon. Är det inte meningen? Tillåt mig att ifrågasätta det. Man köper ikoner i små kort så man hänger i halsen, lägger i plånboken och vid nattbordet och så ber och pussar man de. Hela sättet det görs på… alltså! Visst har man kommit längre och det finns i våra länder de katoliker som möt Jesus men de är en liten del vad jag förstår. Jag dömer inte de, men den Helige Ande talar till mig och jag tror jag har med åren fått en sund tro tack vore honom. Jag sväljer inte allt med hull och hår och försöker inte försvara det som inte bör att försvaras. Det är så mycket yta, ceremonier, organisation, makt, etc. som jaaa… ”Kära nån” Bevare mig att hamna där igen. Jag kan besöka katolska kyrkan för jag söker människorna, jag respekterar, jag är inte radikal på ett fel sätt, men mycket är alldeles för galet anser jag… och tiden kommer att visa det… håll i er! Vilka överraskningar väntar! Med kärlek i Kristus, för man bryr sig. Manuel.”

 20. annorzzz

   /  18 december, 2013

  Vad är det för nåd att falla ifrån Kyrkans fulla gemenskap?

  Att få tolka skriften som han i Matt 4.
  Att få gifta om sig oändligt antal gånger.
  Att få häckla något man inte förstår?

  Varför är det nåd att fastna i uppkastnings-vinkel-volten?

  Tänk om alla konvertiter till kyrkan, skulle häckla sina gamla sammanhang så! Istället ser vi tillbaka i glädje o tacksamhet.

  Vilket perspektiv känns mest moget o balanserat?

 21. Annnorzzz, han har upplevt den verkliga katolisismen, inte den tillrättalagda som presenteras i länder man missionerar i. Han vet att det bara är i den teologiska teorin som man inte ber till Maria. I verkligheten gör man det allmänt.
  Moralen har RKK verkligen inte monopol på, det har blivit tydligt den senaste tiden.
  SÅ (är det tyvärr)

 22. annorzzz

   /  20 december, 2013

  Ärligt talat vet du ö h t inte vad du talar om och jag är rädd att det inte blir begripligare om du försöker förtydliga.

  Vart vill du komma?

 23. … men han som har sett katolisismen från insidan från barnsben, kanske vet vad han talar om. Mitt syfte är att varna de som tjusats av de historiska kyrkornas skenbara enhet och fasta strukturer, när man upplever identitetslösheten i de s k frikyrkorna.

 24. annorzzz

   /  20 december, 2013

  Denna Manuel har jag ingen aning om vem han är. Att han sett något av Kyrkans storhet tvivlar jag på. Argumenten är så infantilt undermåliga o halmgubbeaktiga att man skäms.

  SÅ-nt är förvisso i paritet vad du brukar kunna pressa fram.

  Men allvarligt talat; vad är alternativet? Det konstruktiva, icke-sekteristiska verkliga alternativet???

 25. jojakim

   /  21 september, 2014

  Ja, ha ingenting med svenska skökekyrkan och hennes fariséer att göra.

 26. jojakim

   /  21 september, 2014

  RKK är den stora skökan, hedendom i kristen skrud. Och ekumeniken är det sataniska redskap som man använder för att avkristna kyrkor/församlingar. Det finns tyvärr alltför många nyttiga idioter som försvarar ondskan. Men man får förlåta dem, ty de vet inte bättre, de lever i ett andligt mörker.

 27. jojakim

   /  21 september, 2014

  RKK ägnar sig ju öppet åt avgudadyrkan med sin helgondyrkan. Dessutom så förnekar man Jesus Kristus genom att påstå att påven är Guds ställföreträdare på jorden. Vilket inte stämmer med Bibeln där det klart och tydligt står att det är den Helige Ande som är Guds ställföreträdare på jorden. Satan verkar genom RKK och hennes döttrar.

 28. Elisabeth

   /  22 september, 2014

  Jojakim,
  Det var riktigt uppiggande läsa dina raka kommentarer..! Församlingen i Sverige har blivit totalt lamslagen sedan Livets ord-kyrkans ledare uppslukats av mörkret från denna avgudakyrka. Blinda leder blinda och tystnad råder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: