Människoson och snickare?

Det finns många som menar sig älska Jesus, de påstår till och med att de har en relation med honom. De ber till honom som till en Gud och de anser att meningen med livet handlar om att göra Jesus känd. Men det finns ett gigantiskt problem med många av dessa människors logik. De är oftast helt ointresserade av ta reda på fakta om Jesus.

I den mån någon vardaglig beskrivning av Jesus av någon anledning behöver göras, så brukar man nöja sig med att beskriva honom som snickare eller timmerman. Sedan är man snart inne i sin egen fantasibild av Jesus igen, vilken i mångt och mycket egentligen är helt i avsaknad av vem denne Jesus egentligen var.

Faktum är att Jesus troligen inte alls var någon timmerman och inte någon snickare heller. Med all sannolikhet var han en välstuderad skriftlärd och hade troligen utbildat sig i olika yeshivot under decennier. Anledningen till att kyrkan lärt att Jesus var timmerman är ett av närmast oräkneliga exempel på missförstånd som har sitt ursprung i att Nya Testamentet är skrivet på grekiska, medan de flesta dialoger som beskrivs har först på en regional variant på arameiska. Omskrivningar och metaforer i det språk som talades av Jesus och hans omgivning verkar ofta ha gått förlorade i översättningar och tolkningar.

Så fanns t.ex. ett talesätt som löd ungefär: ”Detta är ingenting som en timmerman eller en timmermans son kan förklara” eller ”Det finns ingen timmerman eller timmermans son som kan förklara det här”.

Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: ”Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? (Matt 13:54-55)

När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: ”Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren … (Mark 6:2-3)

Som ni ser så finns det tydliga kopplingar mellan just Jesu undervisning och kommentarer om att han är snickare eller snickarens son. Anledningen till det är just att det arameiska ordet naggar (kraftman som jobbar med trä eller metall) också användes om en skriftlärd. Att det skulle ha syftat på en snickare eller timmerman är ganska långsökt då trä var en bristvara i dåtida Palestina, men inte på andra sidan Medelhavet där tolkningarna gjordes.

Detta är bara ett litet exempel på en missuppfattning som beror på okunskap om arameiska metaforer. Ett annat, betydligt mer väsentligt missförstånd, handlar om begreppet Bar Nasha, som är det arameiska ord som användes i de dialoger vi kan läsa i Nya Testamentet och som översatts till Människosonen. Begreppet Människosonen har kyrkan vanligtvis betecknat som uttryck för Jesu mänskliga natur, och därmed en av Jesu titlar. Guds son och Människosonen blir då två titlar som vittnar om Jesu dubbla natur.

Men begreppet Bar Nasha var inget ovanligt begrepp på Jesu tid. Det användes både om människor i allmänhet och om första personen singularis. Det senare användandet var ofta förknippat med ett slags ödmjukt förhållningssätt till sig själv eller i samband med något negativt om sig själv.

Vi kan t.ex. läsa i Talmud om rabbi Simeon ben Yohai: Inte ens en fågel förstörs utan himlens vilja, hur mycket mindre Bar Nasha (ySheb 38d), vilket i just det här fallet avser rabbi Simeon själv, även om det skulle ha kunnat betyda människor i allmänhet.

Nu finns det ytterligare en faktor som skulle kunna utgöra en svårighet i hur man skall tolka just uttrycket Bar Nasha i Nya Testamentet och det är kopplingarna till Daniels bok. Uttrycket en som liknade en människoson i Daniel 7:13 skall dock inte förstås som någon form av titel, då det från början inte avsågs beskriva en enskild individ utan syftade på just det som vers 27 förklarar – det folk som är den Högstes heliga. Det finns anledning att komma tillbaka, i en egen bloggpost, till både uttrycket Bar Nasha och tolkningarna av Daniel 7:13.

Ytterligare ett uttryck som ofta feltolkats är Bar David (eller möjligtvis Ben David), Davids son. Det finns kopplingar mellan Bar David och Messias, men när vi t.ex. läser om uttrycket Davids son i Matteusevangeliet, så syftar det på något helt annat än Messias eller förväntningar på en sådan. Istället handlar det om demonerna, men mer om detta i nästa bloggpost.

Huvudsaklig källa: Geza Vermes, Jesus the Jew, A Historian´s reading of the Gospels, 1973
Lämna en kommentar

17 kommentarer

 1. Petrus

   /  26 december, 2013

  Tack för ett intressant inlägg som tvingar oss att tänka ”outside the box” Det är nyttigt när invanda föreställningar prövas. Är det viktigt att vår fräksare är snickare? nej inte alls.

 2. annorzzz

   /  29 december, 2013

  Feltolkning o rätttolkning.

  Vad är det som gör att man tolkar rätt? Modern forskning! Att se det i antikyrkligt ljus!

  Vad är kriteriet o vem avgör vad som är sant?

  Jag önskar så att Michael förtydligar en sån självklar liten petites…

 3. annorzzz,
  Svaret beror ju på vilken inställning man har. Om man väljer den katolska tron, så har kyrkan rätt tolkning, är man frikyrklig avgör känslorna vad som är rätt och fel. Men om man har tagit emot kärleken till sanningen, så kan man söka sig bortanför känslor och kyrkliga dogmer och traditioner.
  Min huvudsakliga källa till artikeln ovan är en före detta katolsk präst med judiskt urprung, Geza Vermes.

 4. annorzzz

   /  29 december, 2013

  Michael

  Jag frågade dig. Vermes känner jag till.

  Vad har du för kriterier?

  Min längtan efter sanning ledde mig till Kyrkan. Jag kan inte – hittills – se några sakliga skäl att sanningslidelsen skulle föra mig i annan riktning.

  Jag skulle dock imorgon byta livsåskådning om jag fann skäl för det. Så ge något skäl för din position (vad än nu dina kritier för rätttolkning är)…

  Väntar med spänning…

 5. annorzzz

   /  29 december, 2013

  Michael

  F ö – i förbifarten – en avhoppad präst, som gifter sig ifrån sin kyrkotillhörighet; ger knappast mitt dogmatiska förtroende.

  Den som inte kan leva som Kyrkan lär, lär snart som man lever. Det är sannerligen en vanlig o djup tragedi.

  Kom det något svar på frågan? Vad säger Skriften?

 6. annorzzz,
  Svaret på frågan handlar nog ytterst om vilka källor man tror är tillförlitliga. Kyrkan, känslan eller … jag vill inte skriva vetenskapen … hittar inte rätt ord … sanningen låter för banal …

 7. annorzzz

   /  29 december, 2013

  Så vetskapen avgör vad som är sant. Låter verkligen bibliskt, judiskt o genomtänkt osubjektivistiskt.

  Lycka till med sanningslidelserna, med de avhoppade prästerna i sällskap: Fr Martin (som är upphovet till subjektivismen) o Fr Geza.

  Man är sannerligen inte avundsjuk på er position.

 8. annorzzz,
  Skrev jag verkligen vetenskapen? Tyckte faktsikt inte att jag gjorde det.

 9. annorzzz

   /  29 december, 2013

  Mickael

  Hmmm

  Hur undvek du subjektivismen? Hur blev det du skrev genomtänkt? Judiskt förankrat? Bibliskt? (du vet ju att Sola Scriptura inte funkar)

  Allvarligt talat, fundera igenom det hele…

 10. Lars W

   /  5 januari, 2014

  ”Den som inte kan leva som Kyrkan lär, lär snart som man lever. Det är sannerligen en vanlig o djup tragedi.”

  Kommer osökt att tänka på påve Alexander VI (även benämnd påve Borgia). Vilken djup tragedi den romerska kyrkan är och var.

 11. Peter

   /  11 januari, 2014

  Tycker det är bisarrt att läsa ett stycke om Jesus, där Talmud (mystiska Babylon) så okritiskt finns med.

  Själv tror jag Israel är horan från Babylon. Det grundar jag på egna iakttagelser, min tro, på vad som står i Bibeln, på logik, uteslutningar.

  Finansen, media och politiken, har judiskt/sionistiskt styre.
  De styrs av en sekt, som troligtvis härstammar från Babylon (deporterade judar) och är bl a de fariseer som Jesus vände sig så kraftfullt emot, och som fick honom upphängd på korset.
  Jesus vände sig mot det Mystiska Babylon och det förvanskade ordet som fariseerna hade med sig från Babylon.

  http://www.jesus-messiah.com/prophecy/whore.html
  http://www.texemarrs.com/092006/babylon_21.htm
  http://truthtellers.org/alerts/babylonthegreatisraelreprint.html
  http://www.americaisraelprophecy.com/mysterybabylon.html

 12. Peter,
  1) Jag ser att du aldrig gav dig in på själva sakfrågan och det är högst förståeligt, för den visar ju tydligt att vi inte helt kan förstå vissa detaljer i Bibeln utan att ta in kunskap från samtida judiska källor. Missar vi för mycket detaljer missar vi till slut kärnan.

  2) Talmud är en skriftlig nedteckning av de muntliga traditioner som höll på att gå förlorade i samband med de judiska upproren mot Rom. Dessa muntliga traditioner var Jesus själv en del av och han levde enligt dem. Vid några enstaka tillfällen så krockar den gallileiska praxisen (som var mindre sträng) med den judeiska praxisen (som var mycket sträng). Dessa krockar uppstod också mellan andra gallileiska rabbiner och judeiska dito, detta kan man också läsa om i Talmud.

  3) Eftersom judendomen alltid varit noggranna med sina källor, så finns ofta hela resonemang från olika parter med i texten. Minoritetsåsikterna har inte refuserats, som i kristna texter. Detta ger en del ”överskottsinformation” som om den tas ut ur sitt sammanhang kan te sig minst sagt märklig. Det är ofta sådana avsnitt som används för att svartmåla Talmud, vilket naturligtvis då snarast blir en kritik mot den judiska majoritetens kritiker.

  4) Stora globala konspirationer torde i sin helhet kunna uteslutas efter Wikileaks stora avslöjanden där i princip hela informationsflöden från USA:s diplomati publicerats. Det finns inte en enda nyhet som kommit i dagen som står i proportion till de stora konspirationsteoretikernas världsbild. Wikileaks och Sions vises protokoll går helt enkelt inte ihop.

 13. Lars W

   /  11 januari, 2014

  ”Själv tror jag Israel är horan från Babylon.”

  Studerar du profetiorna såsom de bör studeras inser du lätt vilken stad och vilken organisation som avses med ”skökan” i Upp kap 17, kap 18 och kap 19.

  För Israel och Jerusalem väntar en helt annan framtid än den som drabbar ”skökan” (Upp 19:1-3). Om Jerusalems framtid kan du läsa i en mängd progetior, främst Hesekiel (kap 40-48), Sakarja (kap 14) och i Jesaja.

 14. Peter

   /  12 januari, 2014

  Lars W & Micaelost; har ni läst de fyra artiklarna och vad de artikelförfattarna kom fram till?

 15. Lars W

   /  12 januari, 2014

  Har läst en del sån där skit förr i studiesyfte. Numera läser jag nästan bara Bibeln. Vill du ha god litteratur finns det på mycket på Runeberg. Här en bra utläggning om ”skökan”: http://runeberg.org/babvild/

  Även ”Kristens resa” av John Bunyan finns att läsa där (om man inte som jag har den i band hemma.. i mitt fall 4 olika versioner/översättningar): http://runeberg.org/kristens/

 16. Peter,
  Nej, det krävdes någon form av konstig inloggning. Men du får gärna sammanfatt det du anser viktigt. Inte många läsare orkar läsa en länk om man inte i förväg fått redan på vad man förväntas få serverat. Fyra länkar läser ingen, inte ens med sammanfattning.

 17. Lars W

   /  12 januari, 2014

  Ang rubriken är min uppfattning att Yeshua var just ”timmermannens son” och lärling i sin adoptivfars snickarverkstad. Finns det något hederligare yrke?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: