Det är inte ett brott mot torahn att tro att någon är Messias

Om man för två tusen år sedan hade mött någon som trodde att Jesus var Messias, så hade man med 100 % säkerhet kunnat säga att den personen var jude. Om man däremot, tvåhundra år senare, hade mött en person som trodde att Jesus var Messias, så var den personen med högsta sannolikhet en hedning. Ungefär så inleder den kanadensiske rabbinen, Michael Skobac, sin analys av vad som egentligen hände när kristendomen kom till.

Han går igenom evangelierna i Nya Testamentet och konstaterar att Jesus var en torah-trogen jude, och det var också hans lärjungar. Jesus var till och med trogen den muntliga torahn enligt Skobac och det bevisar han med några exempel som det krävs viss judisk insikt för att förstå.

Så vare sig Jesus eller hans lärjungar startade någon ny religion. Enligt Skobac så var det först genom Paulus som den nya religionen kristendom kom till. Jesus och hans lärjungar trodde visserligen att Jesus var Messias, men det är inte ett brott mot torahn att tro att någon är Messias eller ens tro att man själv är Messias.

En episod i Apostlagärningarna 5 belyser, enligt Skobac, den situationen mycket väl. Petrus och apostlarna står inför Sanhdrin, det högsta judiska rådet, och vissa av rådets medlemmar är så arga på apostlarna att de vill döda dem. Då ber Gamaliel, en stor torahlärare, att de skall föra ut apostlarna.

Sedan fortsatte han: ”Israeliter, tänk er för innan ni gör något med de här männen. För inte så länge sedan uppträdde Theudas och gav sig ut för att vara något, och han fick säkert fyrahundra anhängare. Men han dödades, och hela skaran som hade följt honom upplöstes och försvann. Efter honom, medan skattskrivningen pågick, kom Judas från Galileen och lyckades dra med sig många människor. Men också han miste livet, och hela skaran som hade följt honom skingrades. Därför säger jag er nu: lämna de här männen i fred och låt dem gå. Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv.” (Apg 5:35-39)

Utifrån det här bibelordet har kyrkan i alla tider pekat finger åt judarna och påmint dem om hur stor och mäktig kyrkan nu är. Men rabbi Skobac ifrågasätter om det ens är samma rörelse som vi ser i Sanhedrin och som sedan blev kyrkan. Om apostlarna hade trott och predikat treenighetsläran, eller att Jesus var Gud, ätit fläsk eller bytt ut sabbaten mot söndagen, så hade Gamaliel och de andra rabbinerna aldrig ens behövt tänka efter. Då hade de redan passerat vad som var otänkbart för en jude. Troligen hade rabbinerna fått hjärtattack om de hade haft sådana människor framför sig. De hade aldrig släppt dem med motivet att de skulle se vad som skulle hända, så att de inte kämpade mot Gud själv. Saken är helt avgjord, enligt Skobac.

Vad kan man då dra för slutsatser av vad rabbi Skobac säger? Jo, om vare sig Jesus eller apostlarna omfattade den lära som kyrkan lär, så bär kristendomen verkligen fröet till sin egen undergång inom sig. Förr eller senare kommer sanningen ikapp och då rasar den verklighet som inte bygger på sanningen. Skobac vill ha det till att Paulus är den som är den egentliga stiftaren av kristendomen eller åtminstone de delar som avisar torahn. Men senare forskning i ämnet Paulus (The New Perspective On Paul) visar att det finns andra möjligheter att tolka Paulus än vad Skobac gör.

Rabbi Skobac har dock flyttat fram de judiska positionerna från att hata Jesus och hans lärjungar till att de är rättrogna judar, möjligtvis är Paulus en svikare. Skobac menar också att de texter i Talmud som tidigare menats syfta på Jesus inte följer vare sig kronologin eller andra fakta för att kunna vara Jesus från Nasaret. Samtidigt fortsätter många kristna ledare att predika att Jesus gjorde uppror mot judendomen och tror att de får stjärnor i himlen varje gång de går emot judarnas tänkande.

Det finns inget som tyder på att kyrkan närmar sig sanningen, samtidigt som judarna gör det med stormsteg. Många tidigare anhängare till kyrkan, som hellre söker sanningen än förtröstar på kyrkans doktriner och traditioner, följer judarnas exempel och detta är och kommer att bli kyrkans slutgiltiga fall. Kristna ledare påstår att två miljarder kristna inte kan ha fel. Treenighetsläran är sann. Men jag och många andra ställer samma fråga som rabbi Skobac gör: Är det verkligen samma rörelse som vi såg i Sanhedrin, som nu är kyrkan? Har kyrkans medlemmar verkligen ”fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten”(Ef 2:20)?

Lämna en kommentar

11 kommentarer

 1. Elisabeth

   /  15 februari, 2014

  Intressant…igen, micaelost.
  Ja, Rabbi Skobac har grävt mycket djupt i både judiska skrifter, men även vågat sig in i Nya Testamentet, vilket hedrar honom. Han har sett de olika tendenser som som följde med kölvattnet då judar kommit till tro på Jeshua…och lär väl inte heller ha undgått de olika åsikterna mellan Shamaj’s och Hillels lärjungar. Han är kristallklar över ‘Jesus’, vilket hedrar honom. DÄR är han inte konsekvent om en sak…men man kan ju inte begära allt.. 🙂 Han kommer väl så småningom att få uppenbarat om Paulus’ tjänst. DÄR ..alltså.. gör han sitt folk, judarna en björntjänst genom att likt tusentals rabbies före honom gå på i lögnfloran om Paulus.

 2. Elisabeth,
  Om judar som Skobac flyttat sig två stora steg från att förkasta Jesus och hans apostlar till att säga att de är rättrogna judar, så har han ju gått två tredjedelar av vägen om den tredje delen är Paulus. Kristna förkunnare har inte flyttat sina positioner alls och de har fel syn på både Paulus och Jesus med hans apostlar.Trots att de påstår att två miljarder kristna inte kan ha fel.

 3. SÅ Gerdvall

   /  15 februari, 2014

  Micaelost: ”Kristna förkunnare har inte flyttat sina positioner alls och de har fel syn på både Paulus och Jesus med hans apostlar.Trots att de påstår att två miljarder kristna inte kan ha fel.”

  – En miljard muslimer borde då också väga tungt för deras läror.
  Är man ensam om en åsikt bör man ta sig en rejäl funderare om man inte har fel, men majoriteten har sällan haft rätt.
  Att alltfler rabbiner vill ta tillbaka både Jesus och hans lärjungars judiska identitet, ser jag som ett bra tecken. Det visar också på ödmjukhet med tanke på att det borde ligga i judendomens intresse rent historiskt att göra Jesus och apostlarna så kristna som möjligt med tanke på vad judar har fått utstå från kyrkan.

  Som en rabbin som förkunnar att hedningar skall följa noalagarna och inte toran, borde Scobac förstå att Paulus som hedningarnas apostel förkunnade en typ av judendom avsedd för ickejudar och därför inte innehöll samma toraobservans som judar skall ha.
  Jag tror att de samtida judarna ute i diasporan missförstått Paulus och att det som upplevdes strida mot toran, t ex omskärelsen, inte var riktat till judar. Att Paulus villigt gick med på att visa att ryktena om honom som en som förkunnade mot Mose lag var falska, visar att varken Paulus själv eller hans förkunnelse var mot toran. Paulus är minsann inte känd för att vara feg och inte tordas stå för sina övertygelser. Det visar inte minst hans offentliga uppgörelse med Petrus i Antiokia.

  Det man behöver komma ihåg när man lyssnar till Scobac och andra talesmän för Jews for Judaism, är att de är är specialtränade att vederlägga allt som har med kristen tro att göra genom att försöka vederlägga även det som är sant inom kristen tro. Det är främst rörelsen Jews for Jesus man riktar sig mot. Jews for Judaism uppstod vad jag förstår som en motrörelse till Jews for Jesus.
  De argument som t ex Scobac för fram för att visa att Jeshua inte uppfyllde de messianska förutsägelserna när han kom, förbiser att judendomen själv talar om Mashiach ben Yosef och Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef har inte utlovat att uppfylla alla messianska profetior, men de två messiastjänsterna tillsammans kommer att göra det. Bibeln motsäger inte att det kan gå en lång tid mellan dessa två. Guds kvarnar mal ju långsamt, men väl. 🙂

 4. SÅ Gerdvall,
  Den kristna historien med att Gud blir människa och är den ende som kan hålla torahn och därefter dör som ett slaktoffer för att ingen kalla hålla torahn är en mycket bra story. Skobacs story om hur den storyn kom till är lika bra om inte ännu bättre. Men en sak fick jag lära mig när jag hade en amerikansk regissör som lärare en gång för många, många år sedan: ”Kill your darlings”. Det betyder att man inte kan hänga upp en story på det man själv tycker är bra. Den måste hålla ihop även när alla andra sett filmen.

  Jag tänker personligen kontakta rabbinen och be honom betänka ett och annat vad gäller Paulus. Vår egen Krister Stendahl var ju pionjär på detta område och detta är den kanske mest intensiva processen inom teologin numera … alltså att Paulus inte alls var fientlig till judendomen och torahn, utan brottades med en konflikt som vissa identifierar fanns mellan de två olika judiska skolorna: Hillel och Shaddai.

 5. SÅ Gerdvall

   /  15 februari, 2014

  Micaelost: ”Den kristna historien med att Gud blir människa och är den ende som kan hålla torahn och därefter dör som ett slaktoffer för att ingen kalla hålla torahn är en mycket bra story. Skobacs story om hur den storyn kom till är lika bra om inte ännu bättre.”

  – Har du länken till den undervisningen?

  Det vore intressant att höra vad Scobac ger för svar på dina synpunkter.
  De två skolorna var Hillel och Shamaj.
  Många i Sverige förstår nog inte hur stor Stendahl var i den teologiska världen, eller hur före sin tid han var med dessa nygamla upptäckter.

 6. Elisabeth

   /  16 februari, 2014

  Micaelost,
  Ja, du har helt rätt att ex. Skobac har flyttat fram två stora steg. Men hans letande efter Sanningen borde inte ha stoppat honom att se ”den stora bilden” i allt som hände under Paulus verksamhet. Likaså detta om Hillel och Shamaj,..tyvärr glömde jag att fråga honom om dessa två, när jag skrev till honom…för ett par dagar sedan.

 7. Elisabeth

   /  20 februari, 2014

  micaelost skriver :”Det finns inget som tyder på att kyrkan närmar sig sanningen, samtidigt som judarna gör det med stormsteg”
  – Helt rätt, många kristna ledare och nyblivna ”teologer” träder fram i bloggar, eller skriver i kristna tidningar att vi har Judiska rötter, men det stannar sedan vid det konstaterandet.
  De är så lyckliga över att slippa ”lagen” /Torahn…för den har ju Paulus helt uteslutit …tydligen både för Judar och omvända hedningar. Detta kan vi i denna dag år 2014 tacka en av Sanhedrins huvuddomare Shamaj. Uttrycken ”budens stadgelag”, ‘skiljemuren’ från Ef.2:14,15 var Shamaj’s skapelse för att just då hindra omvända hedningar att tillräkna sig frälsning. Nu börjar Nådens Ande verka i Israel, där det skrivs en hel del om Jesus och om helande under från obotlig cancer inne på ett sjukhus ! De börjar förstå och tro på ”Hörnstenen, Jeshua Messias”…genom de många bibelställen från Nya Testamentet som skrivs t.o.m. i dagspressen ! Hallelujah !

 8. Peter

   /  24 februari, 2014

  Jag känner någon som nästan tror på Jesus. Är det något att jubla åt; varken ljum eller kall?

  Ni tycks leva i en illusion att många judar kommer erkänna Jesus. Var står detta i Bibeln?
  Är antalet judar 144 000, som kommer till tro?

  Om ni är frälsta, borde ni inte vara mer upptagna med att sprida Ordet till alla icketroende, än att buga er inför avfallna judar? Det senare kommer Gud ta hand om. En frälst människa ska sprida Ordet (inte Talmud eller icketroendes skrifter), de ska bota och hela sjuka. Så att vi kan rädda så många som möjligt.

  Att sen ta upp katolska kyrkan och sätta likhetstecken med evangleiet – man undrar vad som finns innanför pannbenet?

 9. Peter,
  Det är många som tyckt som du genom historien. Det är just därför Förintelsen kunde äga rum. Den kom som ett brev på posten tack vare Martin Luthers antijudiska inställning. Visserligen med ett ihopkok av ockulta inslag, men ändå.

 10. annorzzz

   /  24 februari, 2014

  Peter

  Din syn på omvärlden är inte bara inskränkt fundamentalistisk, utan också andligt elitistiskt.

  Man skäms i ditt ställe.

  Pax et bonum

 11. Sam

   /  25 februari, 2014

  Det är väl så att när människor inbillar sig kunna och veta mer än Skaparen, så kan det bli vilken rappakalja som helst.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: