Blood libel och eukaristi

Jag har valt att tala om den judiska högtiden Purim, eftersom den är aktuell nu i mars månad. Denna högtid har vissa farliga traditioner som, utan tvekan, kommer att förskräcka dig, och jag ber om ursäkt om någon läsare skadas på grund av detta.

Idag skulle jag vilja berätta hur man spiller blod så att det kan användas i judarnas bakverk, som används på denna högtid. Blodet är spillt på ett speciellt sätt. För denna högtid måste offret vara en mogen ungdom, som naturligtvis måste vara icke-jude, d.v.s. en kristen eller en muslim. Dennes blod tas till vara och torkas till granulat. Rabbinen bakar sedan in dessa granulat i bakverk, men de kan också sparas till nästa högtid. Till påsk, däremot, så måste det användas kristna eller muslimska barn under tio års ålder.

Låt oss nu undersöka hur offrens blod spills. För detta ändamål används ett fat som är dubbat med nålar. Detta typ av fat har samma storlek som en mänsklig kropp, med mycket vassa nålar på alla sidor. Dessa nålar genomborrar offrets kropp från det ögonblick det placerats i fatet. Dessa nålar gör hela jobbet och blodet droppar från offret långsamt. Offret lider således av en hemsk smärta, en plåga som ger stor glädje till de judiska vampyrerna, som övervakar varje detalj med en glädje och kärlek som är svår att förstå. Efter denna barbariska uppvisning, tar judarna det utspillda blodet till en flaska. Den judiska rabbinen och hans religionsfränder blir av detta mycket lyckliga på högtiden, när de serverar bakverken som blodet blandats ut i.

Dr. Umayma Ahmad Al-Jalahma, King Faysal University i Al-Dammam
Publicerat den 10 mars 2002 i den saudiska tidningen Al-Riyadh

Blood libelblodsanklagelse är den kanske mest klassiska antisemitiska anklagelsen mot judar. Idag är sådana här historier vitt spridda i den muslimska världen. De förekommer till och med bland muslimska ledare i Sverige idag.

Men varifrån kommer då dessa obskyra anklagelser? Jo, de har naturligtvis samma källa som allt annat judehat – de kommer från kristendomen, från kyrkan. Ett av de tidigaste kända fallen där blodsförtal har registrerats är från 1100-talets England, där en konverterad jude påstod att judar hade kidnappat den 12 år gamla William av Norwich och korsfäst honom. Termen blodsanklagelse antyder att judar mördade kristna och icke judiska barn för att använda deras blod.

En annan närbesläktad beskyllning handlar om hostieskändning. Under mässan utför prästen en liturgisk handling som kallas för konsekration, vilket enligt kristen lära betyder att brödet och vinet förvandlas till Kristi kropp och blod. En hostieskändning är en avsiktlig skändning av den konsekrerade hostian.

Judar anklagades ofta av kristna för att stjäla den konsekrerade hostian och därefter sticka den upprepade gånger med kniv. Detta skulle vara ett sätt för judarna att återupprepa mordet på Jesus och detta skulle ha berett dem någon slags lycka. Det finns till och med vittnesmål om att hostian både har skrikit och gråtit medan judarna upprepade gånger stuckit sina knivar genom den runda oblaten.

Båda beskyllningarna var allvarliga och fick stora men för dem som drabbades av dem. Ingen verkar ha kommit på tanken att det är så strängt förbjudet för en jude att konsumera blod att om det överhuvudtaget förekom att någon önskade äta människors blod, så borde juden vara den sist misstänkte. Därtill är det näst intill en parodi på kristen dumhet att beskylla judarna för att sticka knivar i den konsekrerade hostian. Judar har väl aldrig någonsin trott på transsubstantiationsläran och därmed är det ju löjeväckande att mena att de skulle bete sig på detta viset.

En sak som slår mig när jag skriver om dessa beskyllningar mot judarna är att både blood libel och  hostieskändning har sina utgångspunkter i de kristna lärorna om eukaristin. Varje gång man pekar finger åt någon, så pekar tre fingrar tillbaka på en själv.

Den kristna mässofferläran knyter samman två centrala händelser i Jesu liv: den sista måltiden och Jesu död på korset. Men varför utfäste han befallningen att hans lärjungar skulle äta hans kropp och blod? Prästens roll i mässan är offerprästens roll. Så vilka är det som gång på gång låter Jesu dö på korset?  Det enda historiska korsoffret upprepas visserligen inte, utan närvarandegörs bortom tid och rum, enligt katolsk uppfattning. De troende, som befinner sig i den av Gud skapade tiden, får därmed en glimt av Guds eviga tid. Den troende kan då förena sig och sitt eget lidande med Kristi eget offer. Därför talar katolsk teologi om kommunion (förening) hellre än om nattvard (måltid). Sådana här mystiska läror har frikyrkan varit mer eller mindre förskonade från, men nu är dessa frågor hetare än någonsin i just frikyrkan.

Men varför i all världen tar de kristna beskyllningarna mot just judarna spjärn i den mystiska eukaristin? Tja, den frågan kanske bäst besvaras av judarnas syn på vad som egentligen hände där under den sista måltiden. Det var sannerligen inget mystiskt, det var en klassisk sedermåltid som firats i tusentals år av judarna. Få saker retar nog en kristen mystiker mer än att den sista måltiden inte alls var någon instiftande av nattvarden och således överhuvudtaget inte kan anses ha de mystiska egenskaper som de kristna önskat att den haft.

Länktips:
http://aletheia.se/2014/03/21/peter-halldorf-och-ekumeniska-kommuniteten-skapar-splittring-i-pingstforsamlingen-i-linkoping/
http://www.dagen.se/opinion/debatt/nattvarden-borde-forena-oss/
http://relosam.blogspot.se/2014/03/replik-att-ta-emot-brod-och-vin-ar-att.html

Lämna en kommentar

8 kommentarer

 1. SÅ Gerdvall

   /  22 mars, 2014

  Hur kan en sådan artikel som alla som har något lite förstånd, tas på allvar. Förklaringen att många tror på detta befängda rykte är att hatet mot judar förblindar. Man vill att det skall vara sant för att få något som rättfärdigar hatet.

  Den katolsk/ortodoxa eukaristi-läran tillsammans med treenighetsläran är de två falska läror som orsakat mest tragik och död. De tillhör bägge mysticismen med rötter i den hedniska myllan. Och till detta dras många frikyrkliga idag.
  De som inte känner för att simma över Tibern återstår bara alternativet att söka sig tillbaka förbi alla rövarsynoder och ekumeniska koncilier till apostlarnas lära som bygger på judendomens fäder och visa.
  Tack Micaelost för dina forskningar som väcker och utmanar.

 2. SÅ Gerdvall,
  Okunniga människor inom den muslimska världen indoktineras med förställningar om att judarna bakar kakor med muslimska barns blod. Det är mer eller mindre exakta kopior av de kristna beskyllningarna av judar. I Europa eldades befolkningen upp med olika passionsspel.
  Men det finns ävern modernare varianter på de gamla passionsspelen.

  Efter Mel Gibsons film ”Passion of Christ” (2004) ökade judehatet i USA så markant att det var mätbart.

  Detta djävulskap (något annat är det inte) har sin rot i de kristna kyrkofäderna. De var antijudiska hela gänget från den förste till den siste. Alla dessa ”andliga” förebilder var inget annat än smådjävlar som fabricerat lögner som miljarder människor lurats med.

 3. SÅ Gerdvall

   /  23 mars, 2014

  ”Passion of Christ” var en katolsk propagandafilm. Det ohejdade frosseriet när det gällde Jesu fysiska smärtor är typiskt för katolsk tro. Genom deras felaktiga gudsförståelse så förstår man inte att det största lidandet genomgick Jesus i Getsemane. Att acceptera att bli gjord till synd var värre, menar jag.
  Alla apostlarna, i stort sett, plus massor av senare martyrer gav med glädje sina liv för sin tro genom samma eller liknande fysiska plågor. Judar korsfästes både före och efter Jesus, så Jesu korsdöd som sådan är inte något unikt. År 135 korsfästes tusentals judar av romarna efter den misslyckade judiska revolten.
  Att det var den syndfrie som blev gjord till synd och fick syndens straff, blir vår räddning då han uppstår.

 4. Ulrika Andersson

   /  23 mars, 2014

  ”Detta djävulskap (något annat är det inte) har sin rot i de kristna kyrkofäderna. De var antijudiska hela gänget från den förste till den siste. Alla dessa ”andliga” förebilder var inget annat än smådjävlar som fabricerat lögner som miljarder människor lurats med.”

  Kyrkofäderna var bara människor med samma fel och brister som vi. Därför är det, tycker jag, ganska självklart att det inte haft rätt i precis allt de sagt eller skrivit. Inte ens apostlarna var ju befriade från förmågan att ha fel i teologiska frågor. Petrus blev ju tillrättavisad av Paulus. Och då hade ju Petrus ändå levt tillsammans med Herren Jesus i tre års tid medan Paulus aldrig ens träffade honom här på jorden.

  Kristna är inte de första att ha en avog inställning till det judiska folket. Det gamla testamentet är knökfullt med berättlser om strider mellan judarna och folkgrupper som slog ihjäl dem vid första åsynen av dem. Så varför skulle tiden efter kristus jordetid vara annorlunda?

  Det vår käre apostel Paulus skrev i 1Thess 2:15-16 har ju eldat upp åtskilliga miljoner kristna till vansinnigt judehat. Så man kan ju fråga sig om det verkligen är Guds ord där eller om det är Paulus som vädrar lite personlig irritation.

  SÅ Gerdvall,

  ”Den katolsk/ortodoxa eukaristi-läran tillsammans med treenighetsläran är de två falska läror som orsakat mest tragik och död.”

  Jag måste be om ett förtydligande av detta påstående. På vilket sätt har dessa doktriner orsakat död?

 5. SÅ Gerdvall

   /  23 mars, 2014

  Ulrika, jag skulle kunna nämna en okänd förföljelse på grund av treenighetsläran och förmodligen även eukaristin, det är Sabbatarianerna i Transsylvanien. Detta är en liten del av berättelsen som är översatt till svenska:

  ”År 1578 hade Matthew Vehe-Glirius, en så kallad ”judaiserande hebraist” lyckats fly från Heidelberg via Polen till Transsylvanien, där han hade en inbjudan från Francis Dåvid att bli teologisk rådgivare, när det gällde den latinska utgåvan av Bibeln. I sitt invigningstal inför de lärde i Kolozsvår talade Vehe-Glirius varmt om varje människas frihet att själv välja. Han gick därmed starkt emot kalvinisternas predestinationslära. I sitt tal stödde han sig på lärda rabbiner.
  Som förespråkare för den unitariska kyrkans tankar motsatte sig Vehe-Glirius också konsekvent den vedertagna treenighetsläran. Sabbatsfirandet var också viktigt för honom och han framhöll, att de Fem Moseböckerna var Guds egna ord förmedlade direkt via Mose och att dessa därför utgjorde grunden i Skriften. Efter Torahn ansåg han de profetiska skrifterna – inklusive Uppenbarelseboken som även den är en profetisk bok – vara viktigast. Först på fjärde och femte plats placerade han evangelierna och Paulus skrifter, eftersom dessa skrivits av människor i efterhand och därför endast speglar deras minnesbild eller hörsägen av, vad som hände och deras uppfattning av det.
  Angående Nya testamentet hade Vehe-Glirius två grundtankar:
  1) Yeshua är Messias och 2) hedningar kan genom Yeshua utan omskärelse bli inympade i förbundet och få medborgarskap i Israel och komma i åtnjutande av frälsning. Torahn var inte upphävd utan gällde för alla. Sabbatariska rörelsen växte alltså fram som en väckelse inom den unitariska kyrkan. Det varma religionsfria klimatet skulle emellertid snart bytas mot hatfylld iskyla. År 1618 fördömde ”Unitarian Synod of Erdöszentgyörgy” den sabbatariska väckelsen och dess medlemmar kastades ut ur kyrkan.

  De fyra stora kyrkorna i Transsylvanien bestod vid den här tiden av katoliker, lutheraner, kalvinister och den kyrka som inte accepterat treenighetsläran, unitariska kyrkan (Unitarian Church). Dessa fyra stora kyrkor låg i ständig fejd med varandra. En sak var de emellertid rörande eniga om och det var, att sabbatarierna måste stoppas. Mindre än tio år efter det att rörelsen tagit form, lyckades kyrkornas ledare år 1595 få igenom en lag som skulle stoppa sabbatarierna. En fruktansvärd förföljelse bröt ut. Efter ytterligare fem år slog en ny lag fast, att sabbatariernas egendomar och ägodelar skulle konfiskeras. Deras böcker förvandlades till gigantiska bokbål. Det märkliga var dock, att ju mer sabbatarierna förföljdes, ju starkare blev de och år 1600 var de en av Transsylvaniens största religioner.” Slut citat.

 6. Ulrika Andersson,
  Du skriver: ”Kyrkofäderna var bara människor med samma fel och brister som vi. Därför är det, tycker jag, ganska självklart att det inte haft rätt i precis allt de sagt eller skrivit. Inte ens apostlarna var ju befriade från förmågan att ha fel i teologiska frågor.”

  Ja, må så vara, men vare sig jag och troligen inte heller du har någonsin uttalat sådana vidriga förbannelser över judarna eller något annat folk som kyrkofäderna gjorde.

  Ett litet axplock:

  Ignatius Bishop of Antioch (98-117A.D.) – Epistle to the Magnesians

  For if we are still practicing Judaism, we admit that we have not received God’s favor…it is wrong to talk about Jesus Christ and live like Jews. For Christianity did not believe in Judaism, but Judaism in Christianity.

  ”Epistle of Barnabas” Chapter 4vs 6-7 (between 130A.D. and 138 A.D.)

  Take heed to yourselves and be not like some piling up you sins and saying that the covenant is theirs as well as ours. It is ours, but they lost it completely just after Moses received it.

  Justin Martyr – Dialogue with Trypho (Between 138A.D. and 161 A.D.)

  We too, would observe your circumcision of the flesh, your Sabbath days, and in a word, all you festivals, if we were not aware of the reason why they were imposed upon you, namely, because of your sins and the hardness of heart.

  The custom of circumcising the flesh, handed down from Abraham, was given to you as a distinguishing mark, to set you off from other nations and from us Christians. The purpose of this was that you and only you might suffer the afflictions that are now justly yours; that only your land be desolated, and you cities ruined by fire, that the fruits of you land be eaten by strangers before your very eyes; that not one of you be permitted to enter your city of Jerusalem. Your circumcision of the flesh is the only mark by which you can certainly be distinguished from other men…as I stated before it was by reason of your sins and the sins of your fathers that, among other precepts, God imposed upon you the observence of the sabbath as a mark.

  Origen of Alexandria (185-254 A.D.) – A ecclesiastical writer and teacher who contributed to the early formation of Christian doctrines.

  We may thus assert in utter confidence that the Jews will not return to their earlier situation, for they have committed the most abominable of crimes, in forming this conspiracy against the Savior of the human race…hence the city where Jesus suffered was necessarily destroyed, the Jewish nation was driven from its country, and another people was called by God to the blessed election.

  John Chrysostom (344-407 A.D.) – One of the ”greatest” of church fathers; known as ”The Golden Mouthed.” A missionary preacher famous for his sermons and addresses.

  The synagogue is worse than a brothel…it is the den of scoundrels and the repair of wild beasts…the temple of demons devoted to idolatrous cults…the refuge of brigands and dabauchees, and the cavern of devils. It is a criminal assembly of Jews…a place of meeting for the assassins of Christ… a house worse than a drinking shop…a den of thieves, a house of ill fame, a dwelling of iniquity, the refuge of devils, a gulf and a abyss of perdition.”…”I would say the same things about their souls… As for me, I hate the synagogue…I hate the Jews for the same reason.

  St. Augustine (c. 354-430 A.D.), Confessions, 12.14

  How hateful to me are the enemies of your Scripture! How I wish that you would slay them (the Jews) with your two-edged sword, so that there should be none to oppose your word! Gladly would I have them die to themselves and live to you!

  Peter the Venerable (1092-1156) – known as ”the meekest of men, a model of Christian charity”

  Yes, you Jews. I say, do I address you; you, who till this very day, deny the Son of God. How long, poor wretches, will ye not believe the truth? Truly I doubt whether a Jew can be really human… I lead out from its den a monstrous animal, and show it as a laughing stock in the amphitheater of the world, in the sight of all the people. I bring thee forward, thou Jew, thou brute beast, in the sight of all men.

  Du skriver också: ”Det vår käre apostel Paulus skrev i 1Thess 2:15-16 har ju eldat upp åtskilliga miljoner kristna till vansinnigt judehat. Så man kan ju fråga sig om det verkligen är Guds ord där eller om det är Paulus som vädrar lite personlig irritation.”

  Ja, det är frågan. Kanske skall vi inte heller lita alltför mycket på att inte dessa kyrkofäder, dessa hatets män, har varit inne och kladdati vissa texter. Jag har haft vissa planer på att ta upp just 1 Thess 2:15-16. Det finns flera frågetecken kring denna text.

  Om det är Paulus själv eller nästa generation som trampar över och begår de stora misstagen är en viktig fråga. Hursomhelst så får vi nog åtminstone förpassa Paulus hjältegärningar till samma nivå som av judarna brukar tilldömas Noa. Noa var ju en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Ändå misslyckas han helt med sin efterföljande generation. Floden skulle ju ge en nystart, men istället kommer Nimrod och Babels torn. Detsamma kan man nog säga om Paulus. Han misslyckas ju fatalt med den efterföljande generationen. En ny Nimrod och ett nytt Babels torn kommer runt hörnet innan den sista raden i Nya Testamentet är skrivet (1 Joh 2:18).

 7. Ulrika Andersson

   /  29 mars, 2014

  Ja de skrädde inte orden de där kyrkofäderna du citerade. Inte heller den gode Luther höll igen på beskan, även om han svängde i frågan under sin livstid.

  Snabbt klipp från wikipedia: 1543 publicerade Luther verket Om judarna och deras lögner i vilket han säger att judarna är ”ett trolöst folk, det vill säga inte Guds folk, och deras skryt om sin härstamning, omskärelsen och lagen måste räknas som smuts. De är fulla av ”djävulens avföring… som de vältrar sig i som svin.” Synagogan är en ”oren brud, ja, en oförbätterlig hora och en ond slampa…” Tjong i buljongen!

 8. Ulrika Andersson,
  Ja, när man sett och förstått detta, så händer det något och det får konsekvenser.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: